هویت اجتماعی

شاید کلمه هویت اجتماعی به گوش همه ما خورده باشد، اما معنای دقیق آن را ندانیم. در پاسخ به این سؤال که هویت اجتماعی چیست، می توان گفت که هویت اجتماعی در واقع چگونگی شناخت ما از خودمان در رابطه با دیگران و بر طبق چیزهایی است که با آن ها در اشتراک داریم.

به عنوان مثال، ما ممکن است خودمان را با توجه به دینی که داریم یا کشوری که در آن به دنیا آمده ایم، دیدگاه سیاسی، شغل یا روابطمان با دیگران بشناسیم.

بعضی از هویت های اجتماعی منفی هستند. مثلاً افرادی که بی خانمان یا معتاد هستند در جامعه مورد پذیرش اکثریت قرار نمی گیرند و بعضی هویت ها تلفیقی اند. به عنوان مثال ممکن است کسی از پدر و مادری آسیایی و اروپایی متولد شده باشد و هویت ملی هر دو را به ارث برده باشد. به طور کلی می توان گفت که نقش های مختلف فرد در جامعه، هویت اجتماعی او را می سازند.

هویت فردی و اجتماعی

هویت اجتماعی آدم ها را در یک گروه قرار می دهد و افراد بر اساس ویژگی های مشترکشان  عضو گروهی مذهبی، قومیتی یا شغلی هستند. اما هویت فردی به ویژگی های منحصر به فرد هر شخصی اشاره دارد.

به بیان واضح تر می توان گفت هویت اجتماعی داستانی است که افراد جامعه در مورد شما می گویند. اما هویت فردی داستانی است که خودتان درباره خودتان می گویید. گاهی اوقات ممکن است هویت در جامعه با هویت فردی تفاوت های زیادی داشته باشد و شناختی که فرد از خودش دارد، شبیه به شناخت جامعه از او نباشد.

مزایای هویت اجتماعی

هویت اجتماعی می تواند به انسان ها عزت نفس بدهد، آن ها را اجتماعی کند و بر رفتارهایشان تأثیر بگذارد. نتایج یک پژوهش نشان می دهند که آدم ها اعضای گروهی را که عضو آن هستند ترجیح می دهند. چه با اختیار خودشان در آن گروه عضو شده باشند، چه عضویتشان به علت ویژگی های ارثی باشد.

به علاوه هویت اجتماعی بر رفتار دیگران با ما تأثیر می گذارد و هر چه بیشتر شبیه به جامعه ای باشیم که در آن زندگی می کنیم، پذیرش ما از جانب دیگر اعضای اجتماع بیشتر می شود.

اینترنت و هویت اجتماعی

در حال حاضر یکی از عوامل تأثیر گذار بر هویت اجتماعی اینترنت است. از آنجایی که اینترنت در واقع یک شبکه ارتباطی جهانی است، افراد مختلف، از کشورهای مختلف و با پیشینه های تاریخی و فرهنگی مختلف در معرض انواع اطلاعات و محتواها قرار می گیرند. انواع مطالب، خبرها، تصاویر و فیلم ها می توانند بر هویت دینی، قومی، خانوادگی و شخصی مخاطبان خود اثر بگذارند و تغییرشان بدهند.

به نوعی می توان گفت که هویت اجتماعی، الزاماً یک متغیر ثابت نیست و می تواند در طول مدت زمان طولانی و با تجربیات مختلف تغییر کند.

در ادامه مطالعه مقاله روانشناسی اجتماعی را به شما معرفی می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه هویت اجتماعی و عوامل اثر گذار بر آن، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.