دژاوو

دژاوو (Dejavu) یک واژه فرانسوی و به معنای چیزی است که قبلاً دیده شده. بسیاری از ما حالتی را تجربه کرده ایم که چیزی را می بینیم و به نظرمان آشنا می آید در حالی که هیچ دلیل منطقی ای برای آشنا به نظر آمدن آن وجود ندارد.

به عنوان مثال تصور کنید که شما برای اولین بار به کشوری خارجی سفر می کنید و وقتی در حال بازدید از یک مکان تاریخی هستید، در گوشه ای از آن مکان این حس به شما دست می دهد که قبلاً آنجا بوده اید. یا تصور کنید که با  جمعی از دوستانتان در حال گفت و گو در مورد موضوع خاصی هستید و ناگهان حس می کنید که قبلاً این صحنه و این گفت و گو، در میان همین جمع، را دیده یا تجربه کرده اید.

نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که 60 تا 80% آدم ها دژاوو را تجربه کرده اند. اما واقعاً دژاوو چیست؟

دژاوو چیست

دژاوو که در فارسی آن را آشنا پنداری ترجمه کرده اند هنوز کاملاً درک نشده است. یعنی اگر چه تئوری هایی برای توجیه آن وجود دارند اما هنوز نمی توان با اطمینان گفت که کدام یک از این نظریه ها صحیح است. در ادامه، مختصراً به این نظریه ها می پردازیم:

جهان های موازی

تئوری جهان های  موازی این روزها از همیشه بیشتر شناخته شده است و طرفداران زیادی دارد. بر طبق این تئوری، در همین لحظه ای که ما در حال انجام کاری یا تجربه ای هستیم، نسخه دیگری از ما در جهان دیگری مشغول تجربه دیگری است.

به همین دلیل وقتی کسی حس می کند تجربه ای برایش آشناست، در واقع در جهان موازی آن را تجربه کرده است. البته پشتوانه علمی تئوری جهان های موازی هنوز به اندازه کافی قوی نیست.

پردازش دوگانه

پردازش دوگانه نظریه ای است که به عملکرد مغز مربوط است. هر اتفاقی که برای ما می افتد و هر عملی که از ما سر می زند، توسط مغز کدگذاری می شود تا به حافظه دراز مدت منتقل شود. از آنجایی که مغز همیشه در حال انجام کاری است، ممکن است گاهی موقع تجربه خاصی حس کنیم که قبلاً آن را تجربه کرده ایم.

تناسخ روح

نظریه تناسخ روح نظریه ای است که روح انسان را فقط متعلق به جسم حاضر آن نمی داند و معتقد است که این روح در زمان گذشته و قبل از تولد جسمش در جسم های دیگری زندگی کرده است. در نتیجه آنچه در دژاوو رخ می دهد، در واقع به یاد آوران خاطره ای از یک زندگی پیشین است.

نظریه تناسخ هم نظریه ای است که هیچ مبنای علمی ای ندارد و با یک دیدگاه علمی نمی توان به آن اعتماد کرد.

رویای پیش آگاهانه

شاید بسیاری از ما دیدن رویایی را که بعداً در زندگی واقعی اتفاق افتاده تجربه کرده باشیم. به این رویاها، رویاهای پیش آگاهانه می گوییم. خواب هایی که در واقع پیش بینی کننده واقعیت هستند. عده ای معتقدند که دژاوو در واقع چیزی است که ما قبلاً در خواب و رویا دیده ایم.

این ها فقط تعدادی از تئوری هایی هستند که دژاوو را بررسی کرده اند. نظریه های دیگری هم به پدیده آشنا پنداری پرداخته اند. اما به علت عدم اثبات، هنوز نمی توانیم به طور صد در صد به هیچ کدام اکتفا کنیم و برای این که بدانیم دژاوو چیست به پژوهش های بیشتری نیاز داریم.

در ادامه مطالعه مقاله روانشناسی خواب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پدیده دژاوو ، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.