بیوریتم

همه ما این را در زندگی تجربه کرده ایم که بعضی روزها حالمان خیلی خوب است، سطح انرژی مان بالااست، وظایف و مسئولیت هایمان را بهتر انجام می دهیم و به طور کلی احساس بهتری داریم. از سویی دیگر بعضی روزها به نظر می رسد که کند و تنبل شده ایم، سطح انرژی مان بسیار پایین است و کسل و بی حوصله ایم. شاید بارها از خودمان پرسیده باشیم که دلیل این تغییرات جسمی و روانی چیست و چرا ما در طول زندگی به نوعی ریتم های مختلفی را تجربه می کنیم.

بیوریتم برای این بالا و پایین شدن ها یک جواب علمی دارد.

بیوریتم چیست

در پاسخ به این سؤال که بیوریتم چیست می توانیم بگوییم که به دلیل وجود بیوریتم در سیستم و ساز و کار بدنمان است که تغییر حالت می دهیم. این پدیده علمی در سال 1890میلادی، اولین بار توسط یک پزشک آلمانی به نام ویلیام فلیس کشف شد. او پی برد که در بیمارانش چرخه های 23 روزه جسمی و 28 روزه احساسی وجود دارند. بعدها دانشمندان دیگر هم در این زمینه پژوهش های فراوانی انجام دادند و به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.

انواع چرخه های بیوریتم

چرخه های بیوریتم متفاوتی در بدن ما وجود دارند. این چرخه ها به شکل نمودار سینوسی از زمان تولد ما آغاز می شوند و حول محور زمان با دوره های متفاوت کم و زیاد می شوند. این چرخه ها در حوزه های مختلف زیر اتفاق می افتند.

 

چرخه جسمی

چرخه جسمی بر قدرت و انرژی جسمی انسان اثر می گذارد. این چرخه 23 روزه است و 5/11 روز آن همراه با افزایش انرژی و 5/11 روز آن با کاهش انرژی بدن همراه است.

چرخه احساسی

چرخه احساسی بر سیستم عصبی و شرایط روانی تأثیر می گذارد. 28 روزه است و باعث می شود که 14 روز احساس سرخوشی و خوش بینی داشته باشیم و 14 روز دیگر را احتمالاً درگیر احساساتی مثل بدبینی، کسالت، غمگینی و رخوت باشیم.

چرخه ادراکی

چرخه ادراکی قدرت ذهن و عملکرد مغز را در بر می گیرد و بر عواملی مثل تمرکز و یادگیری تأکید دارد. سیکل ادراکی 33 روز است و موجب می شود که مغز 5/16 روز عملکرد بهتری در زمینه های تصمیم گیری و یادگیری داشته باشد و باقی روزها ضعیف تر عمل کند.

چرخه حس ششم

چرخه حس ششم یک چرخه فرعی است و با حس ششم و دریافت الهام مرتبط است. این چرخه 38 روزه است و به دو دوره 19 روزه تقسیم می شود.

کاربرد بیوریتم

آگاهی از بیوریتم فواید زیادی دارد. وقتی از چرخه های جسمی، روانی و عاطفی خودمان باخبر باشیم، می دانیم که در چه روزهایی از ماه سطح انرژی بالاتر و عملکرد بهتری داریم و در چه دوره هایی کم انرژی تر و بی حوصله تریم. این آگاهی باعث می شود که در برنامه ریزی های روزمره زمان مناسبی را به کارهای مناسبی اختصاص دهیم.

در حوزه شغلی هم مدیرانی که از پدیده علمی بیوریتم با خبر باشند می توانند با آگاهی از چرخه های مختلف کارمندانشان تصمیم گیری های بهتری انجام دهند و در نهایت خروجی مفید بیشتر و با کیفیت تری داشته باشند.

در ادامه مطالعه مقاله انواع اختلالات را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه فواید بیوریتم می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.