حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی در رشته های مختلف از مهم ترین دغدغه های داوطلبان کنکور در هنگام انتخاب رشته است. شرکت کنندگان کنکور سراسری که این روزها مشغول انتخاب رشته هستند، می خواهند بدانند در رشته یا رشته های انتخابی شان با چه درصدهایی یا رتبه ای می توانند پذیرفته شوند و یا درصدهایی که به دست آورده اند چقدر به درصدهای آخرین رتبه های قبولی نزدیک است. در این مطلب به موضوع حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد می پردازیم. اگر مواد و متالورژی از رشته های انتخابی شماست، مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98 را دنبال کنید.

آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98

مطلب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98 را با مرور آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد که سوال اصلی علاقه مندان این رشته است  شروع می کنیم. مهندسی مواد و متالورژی با وجود اینکه فقط در 5 واحد دانشگاه آزاد ارائه می شود ولی از آنجا از رشته های پرطرفدار گروه فنی و مهندسی به حساب نمی آید،، رقابت برای قبولی در آن فشرده نیست. به این جهت حتی افرادی که رتبه کشوری بالایی ندارد، می توانند امیدوار باشند که در واحدهای تراز یک مانند تهران مرکزی یا علوم و تحقیقات در رشته مهندسی مواد پذیرفته شوند. آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد واحد علوم تحقیقات حدود 57000 کشوری است.

حداقل درصد دروس برای قبولی مواد و متالورژی آزاد 98

درباره حداقل درصد دروس برای قبولی مهندسی مواد دانشگاه آزاد، می توانیم بگوییم که داوطلب با کسب درصدهایی بین 5 تا 10 در آزمون های عمومی و اختصاصی امکان بالایی برای قبولی مهندسی مواد دانشگاه آزاد دارد. توجه داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی را به این نکته درباره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98 جلب می کنیم که در دانشگاه آزاد اصولا تراز در زیر گروه برای قبولی اهمیتش در قبولی فرد از رتبه بیشتر است. درباره رشته مهندسی مواد که جزو رشته های زیر گروه یک گروه آزمایشی ریاضی است، ترازی که داوطلب در این زیر گروه در آزمون سراسری 98 به دست آورده تعیین می کند که آیا در مهندسی مواد دانشگاه آزاد قبول خواهد شد یا خیر. اگر تراز داوطلب از آخرین تراز قبولی مواد و متالورژی آزاد بالاتر باشد، احتمال قبولی او زیاد است. به این دلیل می گوییم احتمال قبولی چون تراز و رتبه های قبولی هر سال، نسبت به سال قبل، حدود 2 تا 5 درصد رشد پیدا می کند.

مواد و متالورژی دانشگاه آزاد 98

مطلب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98 را با یادآوری چند نکته درباره مهندسی مواد در دانشگاه آزاد به پایان می بریم. در دانشگاه آزاد رشته مهندسی مواد در دو گرایش متالورژی صنعتی و سرامیک دانشجو می پذیرد. پنج واحد تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، نجف آباد اصفهان، نیشابور و مشهد رشته مواد و متالورژی را ارائه می کنند. داوطلبانی که قصد تحصیل در رشته مواد و متالورژی را دارند، در مقاله های کارنامه و رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد 98 و محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده مواد و متالورژی آزاد 98 نکات کاربردی درباره این رشته می یابند. اگر می خواهید در رشته مواد و متالورژی دانشگاه آزاد پذیرفته شوید، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید و اطلاعات لازم برای انتخاب رشته و حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مواد و متالورژی آزاد را کسب کنید.