حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99

اقتصاد از رشته های پرطرفدار و محبوب حساب نمی شود ولی با این حال طرفداران و علاقه مندان خاص خود را دارد؛ به خصوص افرادی که مایل هستند به طور تخصصی در حوزه های مالی و بورس و تحلیل اقتصادی فعالیت کنند به رشته اقتصاد علاقه دارند. در این مقاله به موضوع حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99 می پردازیم تا  داوطلبان کنکور سراسری و علاقه مندان رشته اقتصاد با آگاهی و اطلاعات کافی نسبت به این رشته برای انتخاب رشته اقدام کنند.

معرفی رشته اقتصاد در دانشگاه سراسری

در آغاز مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99 ،خوب است کمی با رشته اقتصاد آشنا شوید. اقتصاد به طور کلی درباره چگونگی استفاده از منابع موجود است؛ به عبارت دقیق تر، اقتصاد به ما نشان می دهد چگونه به  بهترین شکل از منابع استفاده کنیم. رشته اقتصاد جزو رشته های شناور است یعنی به جز داوطلبان گروه آزمایشی انسانی، شرکت کنندگان گروه آزمایشی ریاضی و تجربی هم می توانند در رشته اقتصاد تحصیل کنند. البته بیشترین ظرفیت رشته اقتصاد به داوطلبان علوم انسانی تعلق دارد. آنچه که تفاوت دارد زیر گروهی است که رشته اقتصاد در هر گروه آزمایشی در آن قرار گرفته است و ضریب های دروس اختصاصی در زیر گروه مربوطه است. رشته اقتصاد در گروه آزمایشی علوم انسانی در زیرگروه 3  قرار دارد:
ضریب عنوان
4 ریاضی
3 اقتصاد
2 زبان و ادبیات فارسی
1 زبان عربی
1 تارخ و جغرافی
1 علوم اجتماعی
1 فلسفه و منطق
1 روانشناسی ‌

در گروه آزمایشی ریاضی، رشته اقتصاد در زیرگروه 1  قرار دارد:

ضریب عنوان
4 ریاضی
3 فیزیک
2 شیمی

در گروه آزمایشی تجربی، رشته اقتصاد در زیرگروه 4 قرار دارد:

ضریب عنوان
1 زمین‌شناسی
4 ریاضی
2 زیست‌شناسی
3 فیزیک
2 شیمی
  داوطلبان عزیز به این موضوع دقت کنند که دروس اختصاصی در هر زیر گروه علاوه بر ضرایب اختصاصی که در جدول مشاهده می کنید، ضریب وزنی 3 هم دارند؛ یعنی ضرایب آنها ضربدر 3 می شود.

نحوه  گزینش رشته اقتصاد سراسری

نوع گزینش رشته اقتصاد در دانشگاه سراسری قطبی است. یعنی دانشگاه های تمام نواحی بومی ارائه نمی شود و فقط در چند ناحیه بومی مجاور که یک قطب را تشکیل می دهند ارائه می شود.

حداقل درصد دروس برای قبولی رشته اقتصاد سراسری

در بخش دوم مطلب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99 درباره حداقل درصد دروس برای قبولی رشته اقتصاد صحبت می کنیم. داوطلبان گروه آزمایشی انسانی با کسب میانگین 25% در آزمون عمومی و 10% در آزمون اختصاصی می توانند در رشته اقتصاد پذیرفته شوند. البته درصدهای گفته شده تخمینی هستند و با توجه به سطح علمی داوطلبان و سطح دشواری کنکور در هر سال دچار تغییر می شوند.
حداقل درصد لازم دروس برای قبولی رشته اقتصاد گروه آزمایشی
دروس عمومی  20% دروس اختصاصی 10-15% گروه آزمایشی ریاضی
دروس عمومی 20-15% دروس اختصاصی 10-5% گروه آزمایشی تجربی
دروس عمومی 25-20% دروس اختصاصی 20-15% گروه آزمایشی انسانی

آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری

آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99 در نوبت روزانه را براساس سهمیه مناطق و گروه های آزمایش مختلف در جدول زیر مشاهده کنید:
آخرین رتبه قبولی گروه آزمایشی
رتبه در سهمیه منطقه 1 : 8500 رتبه در سهمیه منطقه 2: 9000 : 7000        رتبه در سهمیه منطقه 3 گروه آزمایشی ریاضی
رتبه در سهمیه منطقه 1 :   22000-20000 رتبه در سهمیه منطقه 2:  18000 رتبه در سهمیه منطقه 3: 15000 گروه آزمایشی تجربی
رتبه در سهمیه منطقه 1 :  5500 رتبه در سهمیه منطقه 2:  6000 رتبه در سهمیه منطقه 3: 2500 گروه آزمایشی انسانی

ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد سراسری

مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی اقتصاد سراسری 99 را با بررسی ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد در دوره های مختلف دانشگاه سراسری که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرند، به پایان می بریم.
ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد
روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پردیس خودگردان
550 200 200 45
  *فقط دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم از طریق کنکور سراسری در رشته اقتصاد دانشجو می پذیرد. پذیرش مابقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته اقتصاد بدون کنکور است. در همین زمینه از شما دعوت می کنیم کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری اقتصاد 98 را هم بخوانید.
مشاوران حرفه ای آیدانیتو آماده اند تا در اسرع وقت به تمام سوالات شما درباره انتخاب رشته کنکور سراسری پاسخ دهید. در صورتی که سوالی دارد با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید و اطلاعات کامل دریافت کنید.