تکمیل ظرفیت پردیس

پردیس های خودگردان دانشگاه های مختلف یکی از انواع دانشگاه هایی هستند که داوطلبان کنکور می توانند در مرحله انتخاب رشته کد رشته های مربوط به آنها را انتخاب کرده و در صورت قبولی، تحصیل خود را آغاز کنند. پردیس های خودگردان هم با کنکور هم بدون کنکور دانشجو می پذیرند و در مرحله جداگانه ای برای تکمیل ظرفیت هم فراخوان می دهند. در این مقاله تکمیل ظرفیت پردیس را بررسی می کنیم تا داوطلبانی که تمایل دارند در تکمیل ظرفیت پردیس شرکت کنند، با اطلاعات کافی اقدام کنند.

تکمیل ظرفیت پردیس خودگردان

همان طور که گفتیم پردیس های خود گردان در مقطع کارشناسی به دو صورت دانشجو می پذیرند، از طریق کنکور و براساس سوابق تحصیلی یا همان شیوه بدون کنکور. پردیس ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرند.

در تمام مقاطع تحصیلی، بعد از اتمام ثبت نام مرحله اول و مشخص شدن قبولی ها تعدادی از پردیس ها صندلی های خالی دارند و هنوز می توانند دانشجویان بیشتری را جذب کنند، این دانشگاه ها برای تکمیل ظرفیت فراخوان می دهند و داوطلبان می توانند در تکمیل ظرفیت پردیس شرکت کنند. دفترچه های تکمیل ظرفیت پردیس با کنکور و بدون کنکور مجزا است.

شرایط تکمیل ظرفیت پردیس

داوطلبانی که می خواهند در تکمیل ظرفیت پردیس با کنکور کارشناسی، یعنی پردیس های خودگردان که از طریق کنکور سراسری دانشجو جذب می کنند، شرکت کنند، حتما باید در کنکور سراسری شرکت کرده باشند و کارنامه اولیه برایشان صادر شده باشد. داوطلبانی که می خواهند در تکمیل ظرفیت پردیس بدون کنکور شرکت کنند این محدودیت را ندارند.

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هم شرط شرکت در تکمیل ظرفیت پردیس، شرکت در آزمون است. در تمام مقاطع تحصیلی اگر داوطلبی در اعلام نتایج نهایی در رشته ای پذیرفته شده باشد و در تکمیل ظرفیت شرکت کند و قبول شود، قبولی اولیه اش لغو خواهد شد.

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پردیس

ثبت نام تکمیل ظرفیت پردیس در مقاطع مختلف متفاوت است. تکمیل ظرفیت پردیس کارشناسی، آذر ماه است. تکمیل ظرفیت پردیس در مقطع ارشد و دکتری، نیمه دوم آبان ماه انجام می شود.

نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت پردیس

ثبت نام تکمیل ظرفیت پردیس هم مانند ثبت نام های دوره ها و مقاطع دیگر اینترنتی است و در سایت سازمان آموزش کشور انجام می شود. داوطلبانی که قصد ثبت نام تکمیل ظرفیت پردیس را دارند، بایستی در هر مقطع تحصیلی که می خواهند ادامه تحصیل دهند، در زمان اعلام شده برای تکمیل ظرفیت پردیس، به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و دفترچه تکمیل ظرفیت مربوطه را دریافت کنند و پس از مطالعه دقیق دفترچه اقدام به ثبت نام کنند.

برای ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری که پردیس هم جزوی از آن است، لازم به پرداخت وجه جداگانه نیست و کارت اعتباری که در زمان ثبت نام اولیه خریداری شده است، همچنان معتبر است. داوطلبان کافی است اطلاعات ثبت نامی اولیه را در سایت سازمان سنجش وارد کنند. اطلاعات ثبت نامی شامل شماره پرونده، شماره داوطلبی و …است. داوطلبان در نهایت پس از وارد کردن اطلاعات ثبت نامی، وارد بخش ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می شوند.

در این مقاله به موضوع تکمیل ظرفیت پردیس پرداخته ایم، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله ثبت نام تکمیل ظرفیت سراسری بزنید.

اگر سوالی در زمینه تکمیل ظرفیت پردیس دارید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.