تعهد

تا به امروز، تعهد به صورت های مختلفی تعریف شده است. شاید معنای کلی این واژه، به بیان ساده، تصمیم گیری برای ماندن در یک مسیر خاص یا انجام عملی خاص باشد. تعهد در رابطه یا تعهد زناشویی هم قولی است که دو نفر به همدیگر می دهند تا وفادار بمانند و وارد رابطه ای فراتر از رابطه دو نفره ای که دارند نشوند.

تعهد مثل نیروی محرک یا انگیزه ای می ماند که به ما انرژی می دهد تا به هدفمان دست پیدا کنیم. اگر درس می خوانیم تا در رشته مورد علاقه و دانشگاه مورد علاقه مان تحصیل کنیم، هر چه بیشتر به این هدف متعهد باشیم، بیشتر درس می خوانیم.

اگر در محل کار مسئولیت انجام وظایفی را به عهده داشته باشیم، تعهد سازمانی موجب می شود که در انجام وظایف سهل انگاری نکنیم. آدم های غیر متعهد نمی توانند در هیچ زمینه ای موفق باشند. چون عوامل محیطی مختلفی این قابلیت را دارند که آن ها را از مسیرشان خارج کنند.

تعهد زناشویی

تعهد در زندگی زناشویی ثبات و طول عمر رابطه را افزایش می دهد، به همین دلیل اکثر آدم ها در آغاز زندگی قول می دهند که وارد روابط فرا زناشویی نشوند. زنان و مردان متعهد در مواجهه با ویژگی های منفی همسرشان و بحران های زندگی مشترک، جایی خارج از زندگی مشترک به دنبال آرامش نمی گردند. و برای بهبود زندگی شان تلاش می کنند.

اما افرادی که تعهد زناشویی ضعیفی دارند، به راحتی ممکن است تحت تأثیر یک عامل بیرونی قرار بگیرند یا برای فرار از مشکلات با شخص دیگری وارد رابطه عاطفی و جنسی شوند.

تعهد سازمانی

هر فردی که برای کار وارد سازمانی می شود، وظایفی به او محول می شود. هر چقدر تعلق خاطر یک کارمند به سازمانی که یکی از اعضای آن است بیشتر باشد، کارش را با دقت و کیفیت بهتری انجام می دهد. و در نهایت آن سازمان هم موفق تر خواهد بود و خروجی بهتری خواهد داشت.

البته تعهد سازمانی به سادگی شکل نمی گیرد و عوامل زیادی بر میزان آن اثر می گذارند. کسی که از نظر عاطفی به محل کارش دلبستگی داشته باشد، با کیفیت متفاوتی کار می کند و آدمی که مسئولیت پذیر است بابت کم کاری دچار عذاب وجدان می شود.

چنانچه سازمانی به نیازهای کارمندانش بی توجه باشد. مثلاً فشار کاری زیادی را به آن ها وارد کند و حقوقی پایین را در اختیارشان قرار دهد، امنیت محیط کار را تأمین نکند، به آرامش، زیبایی و راحتی محیط کار بی توجه باشد و نیازهای کارمندان را برطرف نکند، نمی تواند سطح بالایی از تعهد سازمانی را از اعضای سازمان انتظار داشته باشد.

تعهد در زندگی فردی

همه تصمیم های ما تحت تأثیر تعهدی هستند که به انجامشان داریم. به بیان ساده می توان گفت که موفقیت بدون تعهد امکان پذیر نیست. اگر می خواهیم در کار خاصی عملکرد خوبی داشته باشیم، سلامت زندگی مشترکمان را افزایش دهیم و… باید فعالیت هایی را انجام دهیم و چنانچه آدم متعهدی نباشیم، دقت، استمرار و درستی انجام آن فعالیت ها کاهش پیدا می کنند.

در ادامه مطالعه مقاله انگیزش را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تعهد و انواع تعهد می توانید با مشاوران حرفه ای با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.