انگیزش

انگیزش به عنوان فرایندی تعریف می شود که رفتارها را آغاز، هدایت و پایدار می کند. انگیزش همان چیزی است که موجب می شود ما عملی را انجام دهیم، چه آن عمل نوشیدن یک لیوان آب برای رفع تشنگی باشد، چه خواندن کتابی برای به دست آوردن دانش.

انگیزش چیست

در پاسخی دقیق به سؤال انگیزش چیست، می توان گفت که انگیزش شامل نیروهای بیولوژیکی، هیجانی، اجتماعی و شناختی است که رفتاری را فعال می کند. در مکالمات روزمره، واژه انگیزش معمولاً به معنای دلیل انجام کاری مطرح مس شود. به عنوان مثال، ممکن است بگویید که یک دانش آموز انگیزه بسیار قوی ای برای ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد نظرش دارد. به همین دلیل سخت درس می خواند.

انگیزه های ما ریشه رفتارهای ما هستند. یا بهتر است بگوییم نیازها و خواسته هایی که رفتارمان را توضیح می دهند.

مؤلفه های انگیزش

هر کسی که هدفی داشته باشد، احتمالاً سریعاً متوجه می شود که فقط تمایل به دست یابی به چیزی کافی نیست و دست یابی به یک هدف نیازمند توانایی دوام آوردن در برابر موانع و ادامه مسیر علی رغم سختی ها است. بدون انگیزه کافی نمی توان ئیش رفت و موفق شد.

انگیزش سه مؤلفه اصلی  دارد.

عمل

فعالیت و عمل در واقع تصمیم گیری برای آغاز یک رفتار است. مثلاً ثبت نام در یک کلاس آموزشی عملی وقتی شخصی برای یادگیری چیزی انگیزه دارد، از او سر می زند.

تداوم

تداوم یعنی ادامه دادن به تلاش برای رسیدن به یک هدف، اگر چه موانعی وجود دارند. مثال مناسب تداوم می تواند مطالعه و تمرین در خانه، در طول مدت زمان شرکت در یک کلاس خاص باشد. صرف زمان و انرژی برای رسیدن به یک هدف همان تداوم است.

شدت

تمرکز و نیرویی که کسی برای رسیدن به هدفش صرف می کند همان شدت است. به عنوان مثال دو دانش آموز در یک کلاس خاص شرکت می کنند. یکی از آن ها فقط به کلاس می رود و برمی گردد اما دیگری با برنامه ریزی مطالعه می کند، کارهای پژوهشی انجام می دهد، در سمینارهای مختلف شرکت می کند و…. او با شدت بیشتری در مسیر رسیدن به هدفش قدم برمی دارد.

هر چه این سه مؤلفه قوی تر باشند، احتمال رسیدن به هدف بیشتر است.

علاوه بر این مؤلفه ها بعضی عوامل انگیزشی هم در مسیر تحقق اهداف بسیار تأثیر گذارند. به عنوان مثال بعضی فیلم ها، کتاب ها، قطعات موسیقی و حتی جملات این توانایی را دارند که نیرویی عظیمی در فرد ایجاد کنند وسرعت و قدرت او را شدیداً افزایش دهند.

با وجود این که شاید همه ما کم و بیش بدانیم که انگیزش چیست، بعضی از ما از بی انگیزگی رنج می بریم. در این شرایط می توان از راهکارهای افزایش انگیزه استفاده کرد.

در ادامه مطالعه مقاله بی انگیزگی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه انگیزش و عوامل افزایش دهنده انگیزه می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.