تاثیر معدل در کنکور سراسری 98

بحث تأثیر معدل در کنکور سراسری چند سالی است که توسط سازمان سنجش مطرح شده است. و همین مورد ذهن بسیاری از داوطلبین را به خود مشغول کرده است و باعث نگرانی آنها شده است. در این مقاله سعی داریم توضیح مختصری در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 داشته باشیم تا داوطلبان متقاضی کنکور سراسری 98 بتوانند برنامه ریزی و تهیه منابع و پکیج های آموزشی خود را با خاطری آسوده انجام دهند.

تأثیر مثبت معدل در کنکور بدین معنی است که اگر تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری موجب افزایش نمره ی کل نهایی آزمون شود، معدل دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب درنظر گرفته می شود: اما بر طبق یک سری اصول

تاریخچه تأثیر معدل در کنکور سراسری

دیپلم های ریاضی – فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را بعد از سال 84 اخذ نموده اند و یک یا چند درس را به صورت امتحان نهایی، سراسری یا کشوری داده باشند، تأثیر معدل در کنکور سراسری 98 شامل حال آنها می باشد. تأثیر معدل در کنکور تا قبل از سال 94 به صورت تأثیر مثبت بوده است. یا به عبارتی اگر معدل داوطلبی پایین باشد، معدل وی تأثیری در نمره ی نهایی آزمون نخوهد داشت. اما در سال 94 ، تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری در نظر گرفته شده است. تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری بدین معنی خواهد بود که تأثیر معدل در کنکور سراسری چه به صورت تأثیر مثبت در نمره ی آزمون و چه به صورت تأثیر منفی در نمره ی نهایی آزمون داوطلب باشد، اعمال خواهد شد. و همین امر موجب آسیب به نمره ی نهایی بسیاری از داوطلبان می شود. در سال 95 رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف تأثیر معدل در کنکور سراسری صادر شد. در نتیجه تأثیر معدل در کنکور سراسری سال 95 حذف شد. سپس تأثیر مثبت معدل کتبی دیپلم برای سال 96 تصویب شد که 25 درصد تأثیر مثبت معدل کتبی دیپلم و 5 درصد تأثیر مثبت معدل پیش دانشگاهی در کنکور سراسری 96 را شامل می شود.

تأثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه؟

تأثیر مثبت معدل در کنکور بدین معنی است که اگر تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری موجب افزایش نمره ی کل نهایی آزمون شود، معدل دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب درنظر گرفته می شود، اما اگر تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری باعث کاهش نمره ی کل نهایی آزمون شود، معدل دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب در آن زیر گروه در نظر گرفته نمی شود و نمره ی کل آزمون آن داوطلب به عنوان نمره ی کل نهایی در نظر گرفته می شود.

میزان تأثیر معدل در کنکور سراسری 98

برای اینکه چگونگی میزان تأثیر معدل در کنکور سراسری 98 را متوجه شوید، باید با مفهوم تراز آشنا باشید. برای هر پاسخ صحیح، غلط و جواب بی پاسخ داوطلب در هر یک از دروس کنکور سراسری یک نمره یا تراز در نظر گرفته می شود. این تراز با میانگین درصدهای کلیه ی شرکت کنندگان در آن درس نسبت مستقیم دارد و به همین صورت یک تراز هم برای نمره ی نهایی هر داوطلب محاسبه می شود که این تراز هم با میانگین درصدهای کلیه شرکت کنندگان در آن آزمون نسبت مستقیم دارد. برای اینکه به تفاوت مابین تراز و رتبه پی ببرید ، به مثال زیر دقت کنید: فرض کنید که شما در آزمون سال X ، تراز 6500 را کسب کرده اید و رتبه تان در آن سال 100 شده است. حال فرض کنید در آزمون سال Y، با کسب همان تراز 6500، رتبه 2 را کسب کرده اید به نظرتان علت چیست؟ تنها تفاوت این است که رتبه، سختی آزمون را مشخص نمی کند. در مثال فوق الذکر در سال X، سؤالات سخت تر بوده اند. به همین دلیل همه ی داوطلبان نتوانسته اند تراز بالایی را کسب کنند. به همین سبب تراز اهمیت بیشتری نسبت به رتبه دارد.

چگونه تراز را محاسبه می کنیم؟

  • ابتدا بایستی انحراف معیار (standard deviation) را محاسبه کنیم:

 

  •  سپس انحراف معیار را در فرمول Z قرار می دهیم:

  • در نهایت Z را در فرمول T قرار می دهیم:

محاسبه میزان تأثیر معدل در کنکور 98

میزان تأثیر معدل در کنکور 98 توسط سازمان سنجش در دفترچه ی کنکور سراسری و توسط وب سایت رسمی اعلام خواهد شد. اما با توجه به روال سال گذشته پیش بینی می شود تأثیر معدل کتبی در کنکور سراسری 98 به صورت 25 درصد تأثیر مثبت برای داوطلبانی که از سال 1384 به بعد مدرک دیپلم خود را گرفته اند و تأثیر معدل مقطع پیش دانشگاهی برای افرادی که از سال 91 به بعد مدرک پیش دانشگاهی خود را اخذ نموده اند، نیز تأثیر مثبت 5 درصد باشد.

حذف تأثیر معدل در کنکور سراسری 

حذف تأثیر معدل در کنکور سراسری 97 شامل داوطلبانی بود که مدرک دیپلم خود را قبل از سال 84 و یا مدرک پیش دانشگاهی خود را قبل از سال 91 گرفته بودند. این داوطلبان دیگر شامل تأثیر معدل در کنکور 97 نمی شدند و معدل شان در رتبه و تراز آنها هیچ تأثیری نداشت. به عبارتی نمره ی اخذ شده حاصل از پاسخ به سؤالات عمومی و اختصاصی به عنوان نمره کل نهایی کنکور سراسری در کارنامه در نظر گرفته می شد. حال باید منتظر اخبار جدید در زمینه حذف تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 از طرف سازمان سنجش آموزش کشور بمانیم.
در نهایت پس از بررسی نکات مرتبط با تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری 98 بزنید.
اگر سوالی در زمینه تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.