بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت

در این مقاله به موضوع بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت خواهیم پرداخت. همان طور که اطلاع دارید یکی از مواردی که منجر به معافیت پزشکی در سربازی مشمولان می شود. بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی است که در 38 بند ارائه شده است .

در مقاله بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت شما را با انواع بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی آشنا خواهیم کرد. همراه ما باشید.

انواع بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت

 • ازوفاژیت ها
 • آشالازی
 • واریس های مری به هر علت و با هر درجه
 • دیورتیکولهای مری، معده، اثنی عشر و دیورتیکولوز
 • هر گونه زخم دستگاه گوارش که با آندوسکوپی یا کولونوسکوپی ثبت شود
 • هر گونه عمل جراحی روی کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی، پانکراس و طحال
 • تومور و کیست
 • آسیت ( آب اوردن شکم)
 • بیماری های متابولیک
 • هپاتومقالی شدید
 • پورتال هایپرتانسیون
 • آبسه های چرکی و آمیبی کبد
 • همانژیوم کبدی
 • بیماری های کریگلز نجار، کلستاز روبین جانسون و روتور
 • بیماری ژیلبرت
 • بیماری های مادرزادی، اکتسابی ویا سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی
 • اسپلنومقالی قابل لمس
 • اسپلنکتومی یا فقدان مادرزادی طحال
 • پانکراتیت
 • سنگ های پانکراس و فیستول پانکراس
 • سندرمهای سوء جذب
 • کلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارش
 • پریتونیتهای مزمن
 • سندرمهای پولیپوزیس
 • تنگی های کولون، رکتوم و مقعد
 • هیپرشپرونک
 • پرولاپس
 • بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی
 • هرگونه فتق خارجی نواحی اینگوئیال، ضمورال و جدار شکم
 • انواع فتقهای دیافراگماتیک
 • فیستولهای مقعدی غیر قابل درمان
 • سینوس نافی با ارتباط به روده یا مثاله
 • سینوس پیلویندال
 • بواسیرها
 • واریس ها
 • هرگونه جراحی روی دستگاه گوارش
 • تومورهای عروق لنفاوی
 • تومورهای خلف صفاقی

در ادامه نوع معافیت ها را در بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت مشاهده می کنید، همراه ما باشید.

نوع معافیت بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی

در نظام وظیفه چند نوع معافیت وجود دارد که با توجه به شدت و نوع بیماری و حتی در برخی از موارد سطح تحصیلات مشمول یکی از معافیت های دائم، موقت، رزم و خدمات سنگین به مشمول داده می شود.

بیماری هایی که موجب معافیت دائم مشمول می شود شامل موارد زیر است:

آشالازی عمل نشده و عمل شده ای که بعد از عمل عود کرده و یا عارضه دار شده باشد، واریس های مری به هر علت و با هر درجه، دیورتیکولهای  مری، معده، اثنی عشر و دیورتیکولوز، هر گونه زخم دستگاه دستگاه گوارش که با آندوسکوپی یا کولوموسکوپی در مراکز درمانی نیروی مسلح و یا دانشگاهی اثبات شود.( در موارد عارضه دار)، هر گونه عمل جراحی عارضه دار مزمن و غیر قابل علاج و ناتوان کننده کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی، پانکراس و طحال، تومورها و کیست های بدخیم دستگاه گوارش عمل شده یا نشده و خوش خیم عمل شده همراه با اختلالات عملکرد دستگاه گوارش، آسیت به هر علت و…

بعد از مطالعه مقاله بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در معافیت مقاله مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.

اگر سوالی پیرامون معافیت پزشکی و بیماری های گوارشی دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.