بیماری های داخلی مغز و اعصاب در معافیت

در این مقاله بیماری های داخلی مغز و اعصاب در معافیت پزشکی را مورد بررسی قرار می دهیم. انواع مختلفی از بیماری های داخلی مغز و اعصاب وجود دارد که با توجه به شدت آن معافیت موقت، دائم و معافیت از رزم به مشمولان داده می شود. در ادامه انواع بیماری های داخلی مغز و اعصاب در معافیت ها را مشاهده خواهید کرد.

انواع بیماری های داخلی مغز و اعصاب

در این مبحث شما را با انواع بیماری های داخلی مغز و اعصاب در معافیت ( نورولوژی ) آشنا خواهیم کرد.

 • اختلالات استحاله ای سلول های عصبی
 • اختلالات تعادلی مخچه ای
 • انواع میلیت ها
 • انسفالیت ها و انسفالوپاتیها
 • مولتیپل اسکلروریس (ms)
 • انواع صفر عضلانی بزرگ
 • انواع میوپاتی های اولیه و ثانویه
 • اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی
 • انواع پاراپلژی ها، پاراپارزی ها، همی پلژی ها، همی پارزیها، و منوپلیژیها
 • انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی
 • انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و پارا کلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی
 • انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته
 • انواع نوروفیبروماتوزها
 • سابقه ای مننژیت های مزمن
 • انواع نورالژیها
 • انواع فلج اعصاب کرانیان
 • انواع سکته های مغزی با عارضه عصبی
 • بیماری میاستنی گراویس
 • تور تیکولی
 • فلج مغزی مادرزادی ( c.p)
 • هایپو کالمی پریودیک
 • گیلن باره

در ادامه نوع فعالیت هر یک از انواع بیماری های داخلی مغز و اعصاب گفته شده را مشاهده خواهید کرد.

معافیت دائم بیماری های داخلی مغز و اعصاب

از بین بیماری های گفته شده مواردی که معافیت دائم منجر خواهد شد را معرفی می کنیم.

اختلالات استحانه ای سلول های عصبی ( مانند فرید ریش و…)، اختلالات تعادلی مخچه ای یا علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پاراکلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهی، انواع میلیت ها و شکل آن ها با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پاراکلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهی در صورتی که شدید باعث انسفالیتها و انفسفالو پایتها در صورتی که عوارض جسمی یا روانی پایدار و ناتوان کننده داشته باشد، مولتیپل اسکلرو زیبنی، انواع صغر عضلانی عضلات بزرگ با اختلال شدید و ضعف مشهود اثبات شده با emg-ncv، انواع میوپاتی های اولیه و ثانویه، اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع، انواع پاراپلژی ها، پاراپارزی ها، همی پیژی ها و…..

انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی، انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و پارا کلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی با داشتن سوابق مستند و مورد تایید ابتلا به صرع، انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته و سکل آن ها با تایید الکترود یا گنوزیس و اثبات کلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی ( حداقل دو مرکز )، انواع نورو فیبروماتوزها در موارد شدید ( اختلال عملکرد و یا کراهت منظر، سابقه مننژیت های مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط اثبات در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی، انواع فلح اعصاب کرانیال در موارد شدید مقاوم به درمان همراه با اختلال عملی با ثبات کلینیکی و پاراکلینیکی انواع سکته های مغزی با عارضه عصبی، تورتیکولی25 و بیش از 25 درجه انحراف ار خط قائم بدن، فلج مادر زادی با اختلال عملکرد مشهود، هایپوقالمی پریودیک با حداقل دو بار بستری در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی و تایید پارا کلینیک، گیلن باره شدید، بیماری میاستپی گراویس با اثبات کلینیکی و پارا کلینیکی در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی.

در برخی از موارد با توجه به مدرک مشمول( کارشناسی و بالاتر) معافیت از خدمات رزمی جایگزین معافیت دائم می شود به عنوان مثال توریتکولی با درجه انحراف معافیت گفته شده.

پیشنهاد می کنیم بعد از اطلاع از جزئیات بیماری های داخلی مغز و اعصاب در معافیت ها مقاله مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.
برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در زمینه معافیت پزشکی، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.