مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از جمله سازمان های دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمار می رود سازمانی که به تحقیق و مطالعه در زمینه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می پردازد. پژوهشگاه علوم انسانی از سیزده پژوهشکده تخصصی مختلف در حوزه های ادبیات، علوم سیاسی، مدیریت،  اقتصاد، اخلاق و ارتباطات، زبان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی تشکیل شده است.

از داوطلبان کنکور دکتری و نگران شرکت در مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستید؟ برای آگاهی از نحوه و شرایط شرکت در مصاحبه با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید

شاید برایتان جالب باشد اگربدانید که این پژوهشگاه بزرگ ترین و قدیمی ترین پژوهشگاه علوم انسانی در ایران محسوب می شود. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از میان افراد و داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری سال 98 و اشخاصی که غول آزمون دکتری را شکست داده اند جهت حضور در مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دعوت به عمل می آورد. از این رو بحث مقاله پیش رو را به مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اختصاص داده ایم. پس ما را همراهی کنید تا کلیه اطلاعات لازم را در رابطه با مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به دست آورید.

نحوه مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی

باید خدمت شما عرض کنیم که مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای دو رشته تحصیلی دکتری این دانشگاه یعنی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی و زبان و ادبیات فارسی در قالب و مرحله یعنی آزمون کتبی و شفاهی برگزار می شود. در رابطه با آزمون کتبی مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باید اشاره کنیم که تنها اشخاصی امکان شرکت در این آزمون را دارند که اقدام به ثبت نام و همین طور بارگزاری مدارک لازم در سامانه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری نمایند.

زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی

زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (کتبی و شفاهی) بر حسب رشته های تحصیلی ارائه شده در مقطع دکتری این مرکز دانشگاهی با یکدیگر متفاوت است. در زیر به ذکر زمان برگزاری مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( شفاهی و کتبی) در دو رشته دکتری این مرکز برای شما می پردازیم.

عنوان رشته تحصیلی

زمان برگزاری مصاحبه

زمان برگزاری آزمون کتبی

علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی

98.4.20

98.4.23 – 98.4.24

زبان و ادبیات فارسی

98.4.22

98.4.30

 

همان طور که مشاهده می فرمایید تاریخ برگزاری مصاحبه علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 98 به اتمام رسیده است اما آزمون کتبی مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی روزهای آتی برگزار می گردد و هنوز چند روزی تا برگزاری آن زمان باقی است.

جدول برگزاری آزمون کتبی دکتری ادبیات فارسی

در آزمون کتبی مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در رشته ادبیات فارسی برای هر ماده امتحانی زمانی جداگانه برای آزمون در نظر گرفته شده است. در جدول زیر به ذکر مدت زمان و زمان برگزاری شماری از مواد امتحانی این رشته برای شما داوطلب عزیز می پردازیم. برای اطلاع از تاریخ و مدت زمان آزمون کتبی برای کلیه مواد امتحانی دکتری زبان و ادبیات فارسی با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

مواد امتحانی

تاریخ برگزاری

مدت زمان

مرجع شناسی

98.4.30 از ساعت 16 الی 17

60 دقیقه

روش تحقیق

98.4.30 از ساعت 15 الی 16

60 دقیقه

نظم و نثر بلاغت

98.4.30 از ساعت 8/30 الی 11/30

180 دقیقه

مکتب های ادبی

98.4.30 از ساعت 11/30 الی 12/30

60 دقیقه

در این مقاله به تحلیل و بررسی مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مصاحبه دکتری سراسری 98 بزنید.
اگر سوالی در زمینه مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ذهن تان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.