آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز

رشته های دانشگاهی مقطع کارشناسی به دو دسته رشته های متمرکز و نیمه متمرکز تقسیم می شوند. رشته های نیمه متمرکز شامل رشته هایی می شوند که دارای دو مرحله پذیرش هستند. مرحله اول آزمون کتبی کنکور و مرحله دوم مصاحبه حضوری یا آزمون عملی است. آزمون عملی با عنوان آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز ارائه می شود. سازمان سنجش اطلاعیه را پیرامون آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم.

همان طور که می دانید برای دعوت به آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز، تعداد بیشتری از ظرفیت هر دانشگاه را در نظر می گیرند و اسامی پذیرفته شدگان نهایی بعد از آزمون عملی اعلام خواهد شد.

دعوت به مصاحبه شدگان رشته های نیمه متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی لازم است برای آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز اعلام شده در زمان مقرر در محل مشخص شده حضور پیدا کنند.

داوطلبان دعوت شده به آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز توجه داشته باشند که آزمون تنها در یک نوبت برگزار می شود و قابل تمدید و تکرار نیست. همچنین به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی آزمون انفرادی برای داوطلبین غایب برگزار نخواهد شد.

زمان برگزاری آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز

آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز به صورت سراسری و هم زمان برگزار می شود و به هیچ وجه تکرار یا تمدید نمی شود. آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز خانم ها و آقایان در دو روز مجزا برگزار می شود. آزمون عملی رشته ای نیمه متمرکز برای کلیه معرفی شدگان خانم در روز پنجشنبه مورخ یک آذر ماه سال 97 برگزار می شود. خانم هایی که به آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز دعوت شده اند لازم است در یکم آذرماه رأس ساعت هشت صبح در محل برگزاری حضور داشته باشند.

زمان برگزاری آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز برای آقایان نیز در روز بعد یعنی جمعه دوم آذرماه 97 برگزار خواهد شد. آقایانی که دعوت به مصاحبه شده اند توجه داشته باشند روز جمعه هشت صبح در محل حضور داشته باشند.

شرایط شرکت در آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز

اولین شرط شرکت در آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز موسیقی نظامی و علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دعوت به مصاحبه شدن شماست.

گام دوم پرداخت هزینه آزمون عملی است. هزینه آزمون عملی معادل 25 هزار تومان است و داوطلبان باید در مهرماه این مبلغ را پرداخت کرده باشند. اما در صورتی که دعوت شدگان آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز در زمان مقرر وجه آزمون عملی را پرداخت نکرده اند می توانند در روز آزمون همراه با کارت شناسایی در دو قطعه است به محل آزمون و به نماینده سازمان سنجش واقع در محل آزمون مراجعه کنند و مراحل اداری خود را طی کنند.

شرط دیگر شرکت در آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز مربوط به داوطلبان علوم ورزشی و مربی گری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس های دانشگاه فرهنگیان است. این افراد باید مبلغ 30 هزار تومان را جهت انجام معاینه پزشکی و تست سلامت پرداخت کنند. در روز آزمون عملی باید فیش واریزی را با عبارت بابت معاینه پزشکی و تست های سلامت و تندرستی با خود همراه داشته باشید. جهت اطلاع از شماره حساب و نحوه ورایز می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

داوطلبان علوم ورزشی و مربیگری ورزشی توجه داشته باشند باید در روز آزمون موارد زیر را همراه خود داشته باشند.

  • عکس
  • لباس ورزشی
  • کفش ورزشی
  • شناسنامه و کارت ملی
  • فیش واریزی

آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز هنر

افراد دعوت به آزمون عملی شده در رشته موسیقی نظامی دانشگاه هنر، پس از پرداخت هزینه آزمون عملی که معادل 25 هزار تومان است لازم است برای آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز موسیقی نظامی مراجعه کنند. زمان برگزاری آزمون جمعه دوم آذرماه است. همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و شناسنامه یا کارت ملی خود نیز اجباری است. دعوت به مصاحبه شوندگان آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز موسیقی نظامی لازم است ساز خود را با خود همراه داشته باشند.

کارت شرکت در آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز

داوطلبان آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز توجه داشته باشند که کارت حضور در جلسه در روز امتحان و در محل برگزاری امتحان عملی به داوطلبان ارائه خواهد شد.
قبولی قطعی در نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز اعلام میشود.

برای اطلاع از محل برگزاری آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز استان خود می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.