آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کودک ، هر آنچه که میخواهید در مورد بیماری های خاص کودکان استثنایی بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره را در خصوص کمک به کودکان بیماری های خاص را اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و حل مشکلات کودکان مبتلا به بیماری های خاص ، بررسی مشکلات بیماری های خاص کودکان