آیدانتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کارشناسی بدون کنکور ، هر آنچه که میخواهید در مورد زمان اعلام نتایج کارشناسی بدون کنکور سراسری بدانید به اینجا بیاید ، اعلام نتایج دانشگاه های سراسری که در مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشجو میگیرد ، شما به راحتی میتوانید زمان دقیق اعلام نتایج کارشناسی بدون کنکور سراسری را بدانید

نتایج کارشناسی بدون کنکور سراسری

نتایج کارشناسی بدون کنکور سراسری داوطلبان عزیزی که در کنکور سراسری در رشته دلخواه پذیرفته نشده اند فرصت تحصیل در رشته ی مورد نظر را از دست ندادند آن...

ادامه مطلب

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی پرستاری سراسری

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی پرستاری سراسری

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی پرستاری سراسری رشته محبوب پرستاری جزء زیر شاخه های مهم و مورد توجه گروه علوم پزشکی قرار داشته و جای خود را در میان ا...

ادامه مطلب