#

معرفی منابع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

معرفی منابع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات رشته مدیریت رسانه و اطلاعات یکی از رشته های گروه مدیریت در مقطع دکتری است که در گروه علوم انسانی جای می گیر...

ادامه مطلب