#

انتخاب رشته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

انتخاب رشته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا در مفهوم امروزی آن تحت عنوان رشته ای دارای قواعد و اصول کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و رشته ای بسیار ن...

ادامه مطلب

برنامه ریزی دکتری حقوق

برنامه ریزی دکتری حقوق رشته حقوق از جمله رشته های پرطرفدار در گروه علوم انسانی به شمار می رود. تمامی علاقه مندان به این رشته محبوب امکان ادامه تحصیل...

ادامه مطلب

مصاحبه دکتری حقوق 98

مصاحبه دکتری حقوق 98 رشته حقوق از رشته های گروه علوم انسانی می باشد که در 28 رشته در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه شده است. تعداد داوطلبان شرکت کن...

ادامه مطلب

کارنامه و رتبه قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 99

کارنامه و رتبه قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، نوبت به انتخاب رشته دکتری حقوق جزا و جر...

ادامه مطلب

بازار کار گرایش های دکتری حقوق

بازار کار گرایش های دکتری حقوق دکتری حقوق دارای 5 گرایش است که حوزه فعالیت هر یک از این گرایش ها با دیگری متفاوت است. هر چند این گرایش ها با هم مرت...

ادامه مطلب

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی   روابط اجتماعی سالم نیازمند رسیدگی همیشگی به ویژه از جانب دولتمردان یک کشور است. هیچ کس نمی تواند یک روزه تمامی قو...

ادامه مطلب

گرایش های دکتری حقوق 99

گرایش های دکتری حقوق 99 در این بخش به معرفی گرایش های دکتری حقوق می پردازیم. رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته علوم انسانی می باشد. درک قوانین و مقر...

ادامه مطلب