معرفی گرایش های ارشد مدیریت 98

در این مقاله به معرفی گرایش های ارشد مدیریت 98 می پردازیم. در این مقاله به معرفی گرایش ها و رشته های مجموعه مدیریت به همراه چگونگی بازار کار رشته های این مجموعه پرداخته ایم. داوطلبان عزیز برای شناخت رشته های مجموعه مدیریت مقاله معرفی گرایش های ارشد مدیریت 98 را مطالعه نمایند. هدف از معرفی گرایش های ارشد مدیریت، شناخت کامل داوطلبان از مجموعه مدیریت و تمامی رشته های ارائه شده در مجموعه مدیریت می باشد. مجموعه مدیریت از مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد. که در 15 رشته ارائه شده است. رشته های مجموعه مدیریت را مشاهده کنید:
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناروی اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی
 • کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
 • مالی
 • مدیریت بازرگانی درایی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت سازمان های دولتی
 • مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
 • سیاست گذاری علم و فناوری

گرایش های ارشد مدیریت به تفکیک رشته

در جداولی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، از گرایش هایی که برای هر یک از رشته های نام برده شده ارائه شده است، مطلع خواهید شد.

مدیریت بازرگانی

از مهم ترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری می توان به رشته مدیریت بازرگانی اشاره کرد. آشنایی از وظایف اساسی سازمان های بازرگانی، مسائل مبتنی بر مدیریت، ارزیابی راه حل های مختلف، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مسائل مدیریتی و … از اهداف رشته مدیریت بازرگانی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی و امور دفتری (تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی و …) مشغول به کار شوند. رشته مدیریت بازرگانی در 6 گرایش مختلف ارائه شده است که در جدول زیر مشاهده می کنید.

مدیریت دولتی

در این گرایش هدف آشنایی مدیران با نقش مدیریت در سازمان در رده های مختلف می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان کارشناسی اداری، امور کارکنان، حقوق و دستمز، برنامه ریزی پرسنلی و … مشغول به کار شوند. رشته مدیریت دولتی در 7 گرایش ارائه شده است که در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:
                مدیریت دولتی
شماره

نام گرایش

1

توسعه منابع انسانی
2

طراحی سازمان های دولتی

3

بودجه و مالیه عمومی
4

خط مشی گذاری عمومی

5

مدیریت تطبیقی و توسعه
6

مدیریت تحول

7 مدیریت رفتار سازمانی

 

مدیریت صنعت

هدف از رشته مدیریت صنعت، اداره صنایع مختلف با توجه به اصول و روش های صحیح و مدرن می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت صنعت می توانند در قسمت مدیریت تولید، اداره ی حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالای صنایع مختلف مشغول به کار شوند. رشته مدیریت صنعت در 6 گرایش ارائه شده است:

مدیریت صنعت

شماره

نام گرایش

1

تحقق در عملیات
2

تولید و عملیات

3

مدیریت عملکرد
4

مدیریت زنجیره تأمین

5

مدیریت کیفت و بهره وری
6

مدیریت پروژه

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان هایی با اطلاعات انبوه استفاده می شود تا استفاده از آن در یک روش صحیح و استفاده به موقع به کار رود.

مدیریت فناوری اطلاعات در 4 گرایش ارائه شده است:

مدیریت فناوری اطلاعات
شماره نام گرایش
1 کسب و کار الکترونیک
2 مدیریت منابع اطلاعاتی
3 سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
4 مدیریت دانش

مدیریت تکنولوژی

رشته مدیریت تکنولوژی یک تخصص بین رشته ای می باشد. این رشته بین علوم مختلفی از جمله علوم طبیعی، علوم تجزیه صنعتی و … ارتباط برقرار می کند.

مدیریت تکنولوژی در 4 گرایش ارائه شده است که در ادامه مشاهده می کنید:

مدیریت تکنولوژی
شماره نام گرایش
1 نوآوری تکنولوژی
2 انتقال تکنولوژی
3 استراتژی های توسعه صنعتی
4 سیاست های تحقیق و توسعه

مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی با توجه به اهمیت و حساسیت جریان های مالی سازمان ها از گرایش مدیریت بازرگاین جدا شد و خود به عنوان رشته ای مجزار ارائه گردید. رشته مدیریت مالی بدون داشتن گرایش در دانشگاه ها ارائه می شود.

کارآفرینی

رشته مدیرت کارآفرینی دانش و مهارت و نگرانی کارآفرین در عرصه های مختلف وارد شده در رشته کارآفرینی از رشته های جدید مجموعه مدیریت می باشد که در در 7 گرایش ارائه گردیده است.

کارآفرینی
شماره نام گرایش
1 کسب و کار جدید
2 گردشگری
3 فناوری
4 سازمانی
5 بین المللی
6 توسعه
7 کسب و کار الکترونیکی

مدیریت منابع انسانی

فارغ التحصیلان رشته منابع انسانی با راه حل ها و چگونه برآورده کردن و رفع نیاز و تقاضاهای بازار تسلط کافی داشته باشند.

مدیریت منابع انسانی در 4 گرایش ارائه شده است:

مدیریت منابع انسانی
شماره نام گرایش
1 مدیریت منابع انسانی اسلامی
2 مدیریت منابع انسانی بین الملل
3 مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
4 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

رشته مدیریت حمل و نقل دریای بین قاره ای به منظور تحلل و بررسی عملیات اقتصادی راه های مختلف حمل و نقل ترکیبی ارائه شده است. رشته مدیریت حمل و نقل بدون داشتن گرایش خاصی در دانشگاه ها ارائه گردیده است.

مالی

اداره ی امور مالی سازمان ها و مؤسسات توسط رشته مالی انجام می شود که در 6 گرایش ارائه شده است:

مالی
شماره نام گرایش
1 مهندسی مالی و مدیریت ریسک
2 بانکداری
3 بیمه
4 مستغلات
5 حقوق مالی
6 تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

مدیریت بازرگانی دریایی

در این گرایش دانشجویان با امور گمرکی و قوانین بازرگانی، بین المللی و حمل و نقل دریایی آشنا می شوند. این رشته شباهت زیادی به مدیریت بازرگانی دارد. با این تفاوت که در رشته مدیریت بازرگانی دریایی، هدف حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی می باشد.

مدیریت بحران و مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و سیاستگذاری علم و فناوری بدون داشتن گرایش خاص در مجموعه مدیریت قرار دارند.

مدیریت سازمان های دولتی

مدیریت سازمان های دولتی به منظور هدایت و راهبردی، سازماندهی و تقسیم وظایف و نظارت و کنترل و … در سازمان های دولتی ارائه شده است. رشته مدیریت سازمان های دولتی در 3 گرایش ارائه شده است:

مدیریت صنعت
شماره نام گرایش
1 مالی و اقتصادی
2 منابع انسانی و روابط کار
3 برنامه ریزی و نظارت

به داوطلبان عزیز پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه معرفی گرایش های ارشد مدیریت 98 ، مقاله معرفی گرایش های ارشد 98 را مطالعه کنند.