دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک 98

با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور دکتری، انتخاب رشته دکتری در نیمه ی اول اردیبهشت ماه انجام می شود. یکی از عوامل انتخاب رشته منطقی، اطلاع از ظرفیت دانشگاه ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک 98 می باشد. از این جهت در این مقاله به دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک 98 و ظرفیت های ارائه شده پرداخته ایم.

معرفی رشته مهندسی برق – الکترونیک:

همانطور که می دانید رشته برق یکی از پر طرفدارترین رشته های گروه فنی و مهندسی می باشد. از این رو می توان گفت رقابت در این رشته بسیار دشوار است. مهندسی برق در دانشگاه های مختلف در 5 گرایش ارائه شده است:
  • مهندسی برق – الکترونیک
  • مهندسی برق – مخابرات میدان و موج
  • مهندسی برق – مخابرات سیستم
  • مهندسی برق – قدرت
  • مهندسی برق – کنترل
که در این مقاله به گرایش الکترونیک می پردازیم.

ظرفیت دکتری مهندسی برق – الکترونیک آزاد 98

در سال 98، ظرفیت پذیرش دانشگاه های آزاد کاهش چشمگیری داشته است. دانشگاه های آزاد مجاز به پذیرش حداکثر 7 دانشجو در رشته های مختلف، در مقطع دکتری را دارند. در ادامه ی مقاله نام دانشگاه های پذیرنده ی دکتری مهندسی برق – الکترونیک آزاد را مشاهده می کنید.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک آزاد

نام واحدهای پذیرنده دکتری الکترونیک

واحد آزادشهر واحد ساری واحد کازرون
واحد آشتیان واحد ساوه واحد کرمان
واحد اراک واحد سبزوار واحد گرمسار
واحد ارومیه واحد سمنان واحد ماهشهر
واحد اصفهان (خوراسگان) واحد سنندج واحد مرودشت
واحد بجنورد واحد شبستر واحد مشهد
واحد بیرجند واحد شهر مجلسی واحد مشهد – پردیس مجتمع بین المللی گلبهار
واحد تهران جنوب واحد شیراز واحد نجف آباد
واحد تهران غرب واحد علوم و تحقیقات واحد نور
واحد تهران مرکزی واحد علی آباد کتول واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهر ری
واحد خمین واحد فسا واحد یزد
واحد رشت واحد قزوین  
همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، 35 واحد در سراسر کشور در رشته ی دکتری مهندسی برق – الکترونیک، پذیرش دانشجو داشتند. همانطور که گفته شد با کاهش ظرفیت دانشگاه های آزاد هر واحد مجاز به پذیرش 7 دانشجو می باشند. با توجه به کاهش 75% دانشگاه های آزاد جهت پذیرش در مقطع دکتری، پذیرش در دانشگاه های آزاد نیز مانند دانشگاه سراسری با سخت گیری هایی مواجه است. داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها باید از مراحل مختلفی از جمله مصاحبه دانشگاه ها عبور کنند.  

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98

در این قسمت به دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق- الکترونیک سراسری در دوره های مختلف روزانه – نوبت دوم پردیس خودگردان می پردازیم.

بورس اعزام به خارج رشته برق – الکترونیک

یک دانشجو در مقطع دکتری رشته برق – الکترونیک از جانب دانشگاه یزد بورس اعزام به خارج را دریافت کرده است.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 روزانه

در این قسمت می توانید به طور دقیق نام دانشگاه ها و ظرفیت های تعیین شده برای رشته دکتری مهندسی برق – الکترونیک را مشاهده کنید. جدول دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 روزانه
نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه ارومیه 8 سیستان و بلوچستان – زاهدان 2
دانشگاه اصفهان 4 دانشگاه شاهد – تهران 7
دانشگاه بیرجند 4 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1
دانشگاه تبریز 4 دانشگاه شهید بهشتی – تهران 12
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران 3 دانشگاه شهید چمران – اهواز 3
دانشگاه تربیت درس 10 دانشگاه شیراز 3
دانشگاه تهران 19 دانشگاه صنعتی اصفهان 4
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 9
دانشگاه رازی – کرمانشاه 4 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 7
دانشگاه زنجان 5 دانشگاه صنعتی سهند – تبریز 3
دانشگاه سمنان 8 دانشگاه شاهرود 5
دانشگاه شریف – تهران 9 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 12
دانشگاه شیراز 5 دانشگاه فردوسی مشهد 5
دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل 4 دانشگاه لرستان – خرم آباد 2
  همانطور که مشاهده کردید 28 دانشگاه سراسری، در نوبت روزانه در رشته برق – الکترونیک دانشجو پذیرفته اند. بیشترین ظرفیت مربوط به دانشگاه تهران با ظرفیت 19 نفر است.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری (نوبت دوم)

نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه ارومیه 1 دانشگاه سمنان 2
دانشگاه بیرجند 1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 3
دانشگاه تبریز 2 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – تهران 1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نفت 3 دانشگاه صنعتی شاهرود 3
دانشگاه تربیت مدرس 4 دانشگاه فردوسی مشهد 4
دانشگاه تهران 6    
  همانطور که مشاهده می کنید 11 دانشگاه در نوبت دوم دانشجو پذیرفته است.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری (پردیس خودگردان)

نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه تبریز 4 دانشگاه صنعتی شیراز 5
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1
دانشگاه شاهد – تهران 7 دانشگاه علم و صنعت ایران 5
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 3    

همانطور که مشاهده می کنید 7 دانشگاه در پردیس خودگردان دانشجوی دکتری مهندسی برق – الکترونیک جذب کردند.

دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهد در گرایش الکترونیک 5 دانشجو پذیرش کرده است