دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98

با توجه به نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج دکتری مهندسی برق – قدرت 98، انتخاب رشته و دانشگاه های پذیرنده رشته مورد نظر داوطلبان می تواند آنها را در انتخاب رشته منطقی، کمک کند. از این رو در این مقاله به موضوع دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 خواهیم پرداخت. همچنین ظرفیت های دانشگاه سراسری در دوره های مختلف و دانشگاه آزاد مواردی هستند که راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

تعداد شرکت کنندگان مقطع دکتری در سال 98

بیش از 233 هزار نفر در آزمون کتبی دکتری 98 شرکت داشتند. و حدود 14 هزار نفر در دانشگاه های سراسری و حدود 12 هزار نفر در دانشگاه های آزاد سراسر کشور در مقطع دکتری مشغول به تحصیل شدند.
پاسخ سؤالات خود در رابطه با دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق-قدرت را از مشاوران آیدانیتو بخواهید. 

ظرفیت رشته دکتری مهندسی برق – الکترونیک آزاد 98

همانطور که می دانید ظرفیت رشته دکتری دانشگاه آزاد – کاهش یافته است و دلیل این امر کاهش فارغ التحصیان دکتری بیکار می باشد. و هم اکنون هر واحد مجاز به پذیرش 7 نفر در رشته های مختلف است. به دلیل کاهش ظرفیت دکتری آزاد، مصاحبه ها سهم بیشتری در قبولی دانشگاه ها ایفا کردند. از این رو سخت گیری های بیشتری در مصاحبه ها و سنجش علمی داوطلبان صورت گرفت. 37 واحد دانشگاه آزاد در سراسر کشور رشته دکتری مهندسی برق – قدرت را ارائه داند. در ادامه می توانید دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 97 در دانشگاه آزاد را مطالعه فرمایید.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت آزاد 98

در این قسمت به دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت آزاد 98 اشاره می شود. داوطلبان عزیز با مراجعه به جدول زیر می توانید نام واحدهای پذیرنده را مشاهده کنید. مطالب مربوط به ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 96 نوشته شده است.

جدول دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق قدرت آزاد

دانشگاه آزاد پذیرنده دکتری قدرت
واحد اراک واحد دماوند واحد کاشان
واحد اردبیل واحد زنجان واحد کرج
واحد اصفهان (خوانسار) واحد ساری واحد کرمان
واحد بجنورد واحد ساوه واحد گرگان
واحد بوشهر واحد سمنان واحد گناباد
واحد تهران جنوب واحد سنندج واحد لاهیجان
واحد تهران جنوب – پردیس مرکز بین المللی کیش واحد شاهرود واحد مرودشت
واحد تهران مرکزی واحد شبستر واحد نجف آباد
واحد خرم آباد واحد علوم و تحقیقات واحد نور
واحد خمین علوم و تحقیقات – پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم واحد نیشابور
واحد خمینی شهر واحد علی آباد کتول واحد همدان
واحد دزفول واحد قزوین واحد یادگارا مام خمینی (ره) شهرری
واحد یزد    

  همانطور که گفته شد 37 واحد دانشگاه آزاد در جدول فوق مشاهده می کنید که در رشته مهندسی برق – قدرت دانشجو جذب کردند.

ظرفیت رشته دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98

در این قسمت به ظرفیت و دانشگاه های پذیرنده مهندسی برق – قدرت 98 در دانشگاه های سراسری و دوره های مختلف می پردازیم. با توجه به اینکه هنوز ظرفیت دانشگاه ها مشخص نشده است، مطالب این قمست بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 می باشد و ظرفیت ها و دانشگاه های ارائه دهنده در سال 96 ذکر شده است. جدول زیر نام دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت را نشان مید هد. با مراجعه به جدول می توانید ظرفیت های اعلام شده هر دانشگاه را مشاهده کنید و در انتخاب رشته خود از آن بهره بگیرید.

هر گونه سؤالی در رابطه با دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق قدرت را با مشاوران آیدانیتو مطرح کنید

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98 دوره روزانه

218 ظرفیت برای دانشجویان دکتری در دانشگاه سراسری و روزانه در سال 96 وجود داشت. برای اطلاع دقیق تر می توانید جدول زیر را مشاهده کنید:

نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه ارومیه 6 دانشگاه شهید چمران – اهواز 3
دانشگاه اصفهان 7 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 6
دانشگاه بو علی سینا تهران 3 دانشگاه شیراز 8
دانشگاه بیرجند 9 دانشگاه صنعتی اصفهان 6
دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین 3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 9
دانشگاه تبریز 9 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 8
دانشگاه تربیت دبیر شهرد رجایی – تهران 3 دانشگاه صنعتی سهند – تبریز 5
دانشگاه تربیت مدرس 9 دانشگاه صنعتی شاهرود 2
دانشگاه تهران 7 دانشگاه صنعتی شریف – تهران 5
دانشگاه رازی – کرمانشاه 2 دانشگاه صنعتی شیراز 10
دانشگاه زنجان 9 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 5
دانشگاه سمنان 11 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 6
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 2 دانشگاه فردوسی – مشهد 14
دانشگاه شاهد – تهران 4 دانشگاه کاشان 4
دانشگاه شهر کرد 8 دانشگاه گیلان – رشت 7
دانشگاه شهید با هنر کرمان 2 دانشگاه لرستان – خرم آباد 4
دانشگاه شهید بهشتی تهران 17 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 1
دانشگاه یزد 2

  همان طور که مشاهده کردید بیشترین ظرفیت مربوط به دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد و این ظرفیت 17 نفر می باشد.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98 (نوبت دوم)

جدول دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 97 سراسری (نوبت دوم) 39 ظرفیت برای دانشجویان دکتری مهندسی برق – قدرت در سال 96 در دانشگاه سراسری نوبت دوم اختصاص یافت. در جدول زیر می توانید اطلاعات ظرفیت را به صورت دقیق تری مشاهده کنید:

نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه ارومیه 1 دانشگاه سمنان 2
دانشاگه اصفهان 2 دانشگاه شاهد – تهران 2
دانشگاه بو علی سینا همدان 3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 5
دانشگاه بیرجند 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 1
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزو ین 2 دانشگاه صنعتی شاهرود 2
دانشگاه تبریز 6 دانشگاه فردوسی مشهد 3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران 3 دانشگاه کاشان 2
دانشگاه تهران 3 دانشگاه محقق اردبیلی 1

  همانطور که مشاهده کردید، دانشگاه تبریز بیشترین ظرفیت را در دوره نوبت دوم به خود اختصاص داد و این ظرفیت 6 نفر می باشد.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 – پردیس خودگردان

34 دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه ها در سال 96 مشغول به تحصیل شدند. در ادامه در جدول زیر می توانید به صورت دقیق تری این ظرفیت ها را مشاهده کنید:

نام دانشگاه ظرفیت نام دانشگاه ظرفیت
دانشگاه سمنان 2 دانشگاه صنعتی شیراز 5
دانشگاه شهید بهشتی – تهران 17 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1
دانشگاه شیراز 5 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 1
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 1 دانشگاه یزد 2

کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق-قدرت

بدون شک اطلاع از کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق- قدرت از اهمیتی اساسی در زمان انتخاب رشته برخوردار است. در این رابطه تماس با مشاوران آیدانیتو جهت اطلاع از این موضوع می تواند بسیار کمک کننده باشند. پس در صورت نیاز به کسب اطلاعاتی در رابطه با کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق قدرت می توانید با مشاوران زبده آیدانیتو تماس بگیرید.
در این مقاله به بررسی دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری برق بزنید.
اگر سوالی در زمینه دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.