آیدانیتو > دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98
انتخاب رشته دکتری, مهندسی برق-قدرت

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98


دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98

با توجه به نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج دکتری مهندسی برق – قدرت 98، انتخاب رشته و دانشگاه های پذیرنده رشته مورد نظر داوطلبان می تواند آنها را در انتخاب رشته منطقی، کمک کند. از این رو در این مقاله به موضوع دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 خواهیم پرداخت. همچنین ظرفیت های دانشگاه سراسری در دوره های مختلف و دانشگاه آزاد مواردی هستند که راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

تعداد شرکت کنندگان مقطع دکتری در سال 98

بیش از 233 هزار نفر در آزمون کتبی دکتری 98 شرکت داشتند. و حدود 14 هزار نفر در دانشگاه های سراسری و حدود 12 هزار نفر در دانشگاه های آزاد سراسر کشور در مقطع دکتری مشغول به تحصیل شدند.
پاسخ سؤالات خود در رابطه با دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق-قدرت را از مشاوران آیدانیتو بخواهید. 

ظرفیت رشته دکتری مهندسی برق – الکترونیک آزاد 98

همانطور که می دانید ظرفیت رشته دکتری دانشگاه آزاد – کاهش یافته است و دلیل این امر کاهش فارغ التحصیان دکتری بیکار می باشد. و هم اکنون هر واحد مجاز به پذیرش 7 نفر در رشته های مختلف است. به دلیل کاهش ظرفیت دکتری آزاد، مصاحبه ها سهم بیشتری در قبولی دانشگاه ها ایفا کردند. از این رو سخت گیری های بیشتری در مصاحبه ها و سنجش علمی داوطلبان صورت گرفت. 37 واحد دانشگاه آزاد در سراسر کشور رشته دکتری مهندسی برق – قدرت را ارائه داند. در ادامه می توانید دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 97 در دانشگاه آزاد را مطالعه فرمایید.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت آزاد 98

در این قسمت به دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت آزاد 98 اشاره می شود. داوطلبان عزیز با مراجعه به جدول زیر می توانید نام واحدهای پذیرنده را مشاهده کنید. مطالب مربوط به ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 96 نوشته شده است.

جدول دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق قدرت آزاد

دانشگاه آزاد پذیرنده دکتری قدرت
واحد اراکواحد دماوندواحد کاشان
واحد اردبیلواحد زنجانواحد کرج
واحد اصفهان (خوانسار)واحد ساریواحد کرمان
واحد بجنوردواحد ساوهواحد گرگان
واحد بوشهرواحد سمنانواحد گناباد
واحد تهران جنوبواحد سنندجواحد لاهیجان
واحد تهران جنوب – پردیس مرکز بین المللی کیشواحد شاهرودواحد مرودشت
واحد تهران مرکزیواحد شبسترواحد نجف آباد
واحد خرم آبادواحد علوم و تحقیقاتواحد نور
واحد خمینعلوم و تحقیقات – پردیس مرکز آموزش بین المللی قشمواحد نیشابور
واحد خمینی شهرواحد علی آباد کتولواحد همدان
واحد دزفولواحد قزوینواحد یادگارا مام خمینی (ره) شهرری
واحد یزد  

  همانطور که گفته شد 37 واحد دانشگاه آزاد در جدول فوق مشاهده می کنید که در رشته مهندسی برق – قدرت دانشجو جذب کردند.

ظرفیت رشته دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98

در این قسمت به ظرفیت و دانشگاه های پذیرنده مهندسی برق – قدرت 98 در دانشگاه های سراسری و دوره های مختلف می پردازیم. با توجه به اینکه هنوز ظرفیت دانشگاه ها مشخص نشده است، مطالب این قمست بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 می باشد و ظرفیت ها و دانشگاه های ارائه دهنده در سال 96 ذکر شده است. جدول زیر نام دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت را نشان مید هد. با مراجعه به جدول می توانید ظرفیت های اعلام شده هر دانشگاه را مشاهده کنید و در انتخاب رشته خود از آن بهره بگیرید.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98 دوره روزانه

218 ظرفیت برای دانشجویان دکتری در دانشگاه سراسری و روزانه در سال 96 وجود داشت. برای اطلاع دقیق تر می توانید جدول زیر را مشاهده کنید:

نام دانشگاهظرفیتنام دانشگاهظرفیت
دانشگاه ارومیه6دانشگاه شهید چمران – اهواز3
دانشگاه اصفهان7دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز6
دانشگاه بو علی سینا تهران3دانشگاه شیراز8
دانشگاه بیرجند9دانشگاه صنعتی اصفهان6
دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین3دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران9
دانشگاه تبریز9دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران8
دانشگاه تربیت دبیر شهرد رجایی – تهران3دانشگاه صنعتی سهند – تبریز5
دانشگاه تربیت مدرس9دانشگاه صنعتی شاهرود2
دانشگاه تهران7دانشگاه صنعتی شریف – تهران5
دانشگاه رازی – کرمانشاه2دانشگاه صنعتی شیراز10
دانشگاه زنجان9دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل5
دانشگاه سمنان11دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران6
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان2دانشگاه فردوسی – مشهد14
دانشگاه شاهد – تهران4دانشگاه کاشان4
دانشگاه شهر کرد8دانشگاه گیلان – رشت7
دانشگاه شهید با هنر کرمان2دانشگاه لرستان – خرم آباد4
دانشگاه شهید بهشتی تهران17دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل1
دانشگاه یزد2

  همان طور که مشاهده کردید بیشترین ظرفیت مربوط به دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد و این ظرفیت 17 نفر می باشد.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت سراسری 98 (نوبت دوم)

جدول دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 97 سراسری (نوبت دوم) 39 ظرفیت برای دانشجویان دکتری مهندسی برق – قدرت در سال 96 در دانشگاه سراسری نوبت دوم اختصاص یافت. در جدول زیر می توانید اطلاعات ظرفیت را به صورت دقیق تری مشاهده کنید:

نام دانشگاهظرفیتنام دانشگاهظرفیت
دانشگاه ارومیه1دانشگاه سمنان2
دانشاگه اصفهان2دانشگاه شاهد – تهران2
دانشگاه بو علی سینا همدان3دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران5
دانشگاه بیرجند1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران1
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزو ین2دانشگاه صنعتی شاهرود2
دانشگاه تبریز6دانشگاه فردوسی مشهد3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران3دانشگاه کاشان2
دانشگاه تهران3دانشگاه محقق اردبیلی1

  همانطور که مشاهده کردید، دانشگاه تبریز بیشترین ظرفیت را در دوره نوبت دوم به خود اختصاص داد و این ظرفیت 6 نفر می باشد.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 – پردیس خودگردان

34 دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه ها در سال 96 مشغول به تحصیل شدند. در ادامه در جدول زیر می توانید به صورت دقیق تری این ظرفیت ها را مشاهده کنید:

نام دانشگاهظرفیتنام دانشگاهظرفیت
دانشگاه سمنان2دانشگاه صنعتی شیراز5
دانشگاه شهید بهشتی – تهران17دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
دانشگاه شیراز5دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران1
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران1دانشگاه یزد2

کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق-قدرت

بدون شک اطلاع از کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق- قدرت از اهمیتی اساسی در زمان انتخاب رشته برخوردار است. در این رابطه تماس با مشاوران آیدانیتو جهت اطلاع از این موضوع می تواند بسیار کمک کننده باشند. پس در صورت نیاز به کسب اطلاعاتی در رابطه با کمترین و بیشترین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در دکتری برق قدرت می توانید با مشاوران زبده آیدانیتو تماس بگیرید.
در این مقاله به بررسی دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری برق بزنید.
اگر سوالی در زمینه دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی برق – قدرت ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *