معرفی منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده : فرهنگ
۲۱ اسفند ۹۶ ۱۷ ۰

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 

روابط اجتماعی سالم نیازمند رسیدگی همیشگی به ویژه از جانب دولتمردان یک کشور است. هیچ کس نمی تواند یک روزه تمامی قوانین عرف و شرع را بیاموزد و این امر مستلزم تدوین روش مطالعه بسیار منسجم و منظمی است که در دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی به علاقه مندان آموزش داده می شود تا با قوانین مرتبط به حقوق جزا مانند «دادرسی کیفری»، «مجازات های اسلامی» ، « جرایم علیه اشخاص» ، «جرایم علیه اموال»، «قصاص»، «نیات» و «شهادت» آشنا شوند.

تمامی فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق می توانند در آزمون رشته حقوق جزا و جرم شناسی شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی است. تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق (تمامی گرایش ها) و فقه و مبانی حقوق اسلامی می توانند در آزمون رشته حقوق جزا و جرم شناسی شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصیدروس عمومی
متون فقه جزایی (حدود ، قصاص ، دیات ، قضا و شهادات)استعداد تحصیلی
آیین دادرسی کیفریزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
جرم شناسی

 

منابع آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع متون فقه جزایی (حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات)

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
مباحث حقوقی لمعه دمشقیهمحمدبن مکی شهیداولسید عباس حسینی نیکمجمع علمی و فرهنگی مجد
گزیده متون فقهابوالحسن محمدیمیزان
فقه استدلالی : ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیهعلیرضا امینی و محمدرضا آیتیسید مهدی دادمرزیکتاب طه
اللمعه الدمشقیهمحمدبن مکی شهید اولمحسن غرویاندارالفکر
دادرسی در ترجمه لمعه شامل: قضا - شهادات - حدود - قصاص و دیاتسید محمد صدریاندیشه های حقوقی
شرح لمعه :باب جهادزین الدین بن علی شهیدثانیعلی شیروانیدارالعلم
خلاصه شرح لمعه: مختصر ، روان ، جامع و مفیدعلی اکبر میرزاییصالحان
مباحث حقوقی شرح لمعه: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهزین الدین بن علی شهیدثانیمجد
ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعهمحمدبن مکی شهیداول

اسدالله لطفی

مجد
ساده ساز: متون فقهحمیدرضا کلانتری

مرتضی طبیبی

میزان
تحریر الروضه فی شرح اللمعهعلیرضا امینی

محمدرضا آیتی

سمت
بایسته های متون فقه میزانابوالحسن محمدیمیزان
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهزین الدین بن علی شهید ثانیبوستان کتاب قم

 

منابع آیین دادرسی کیفری

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
آیین دادرسی کیفریرجب گلدوست جویباریجنگل : جاودانه
آیین دادرسی کیفریعلی خالقیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
آیین دادرسی کیفریعباس زراعت

علی مهاجری

فکرسازان
آیین دادرسی کیفریمحمود آخوندیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جایگزین های زندان، یا، مجازات های بینابینمحمد آشوریگرایش
آیین دادرسی کیفریمحمد آشوریسمت
تاملاتی در حقوق تطبیقیعباس کریمیسمت
فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایرانبهروز جوانمردجنگل
عدالت کیفری : مجموعه مقالاتمحمد آشوریدادگستر
حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالتعبدالمجید یزدیمحمد آشوری

حسین بشیریه

سیدمحمد هاشمی

گرایش

 

منابع حقوق جزای عمومی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
حقوق جزای عمومیمحمد علی اردبیلیمیزان
بایسته های حقوق جزای عمومیایرج گلدوزیانمیزان
زمینه حقوق جزای عمومیرضا نوربهادادآفرین
محشای قانون مجازات اسلامیایرج گلدوزیانمجد
نگرشی بر حقوق جزای عمومیمحمد باهری

علی اکبر خان داور

رضا شکری

مجد
کلیات حقوق جزای عمومیمحمدهادی جعفرپورآثار اندیشه
حقوق جزای عمومیمحمدصالح ولیدیسمت
حقوق جزای عمومیهوشنگ شامبیاتیمجد
حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفریمهدی سلطانیدادگستر
حقوق جزای عمومی: جرم، عناصر و انواع آنمهدی سلطانیدادگستر
حقوق جزای عمومیعباس زراعتققنوس
حقوق جزای عمومی: جرم و مجرمبرنار بولک

گاستون استفانی

ژرژ لواسور

حسن دادباندانشگاه علامه طباطبایی
حقوق جزای عمومی: ضمانت اجرایی، مجازاتها و اقدامات تامینیبرنار بولک

گاستون استفانی

ژرژ لواسور

حسن دادبان

مریم ربانی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

منابع حقوق جزای اختصاصی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
حقوق جزای اختصاصیایرج گلدوزیاندانشگاه تهران
جرایم علیه اشخاص: علیه تمامیت جسمانی و معنویحسین آقایی نیامیزان
محشای قانون مجازات اسلامیایرج گلدوزیانمجد
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیضیاالدین پیمانیمیزان
حقوق کیفری اختصاصی : جرایم علیه اشخاصحسین میرمحمد صادقیمیزان
حقوق کیفری اختصاصی : جرایم علیه اموال و مالکیتحسین میرمحمد صادقیمیزان
حقوق کیفری اختصاصی : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیحسین میرمحمد صادقیمیزان
حقوق جزای اختصاصیعبدالعلی توجهیدوراندیشان
حقوق جزای اختصاصیهوشنگ شامبیاتیدوراندیشان
حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموالمحمدجعفر حبیب زادهسمت
حقوق کیفری اختصاصیحسین آقایی نیامیزان
حقوق جزای اختصاصیحامد هوشیاران

زینب باقری نژاد

عسل عظیمیان

کانون فرهنگی آموزش
حقوق جزای اختصاصی : جرایم علیه اشخاصمحمدصالح ولیدیامیرکبیر
حقوق جزای اختصاصی: ویژه گروه علوم انسانیبهروز جوانمردعلوی فرهیخته
حقوق جزای اختصاصییوسف علی مرادیانمجد

 

منابع جرم شناسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
بزه دیده در فرآیند کیفریمهرداد رایجیان اصلیخط سوم
جرم شناسی و مسئولیت کیفری : مطالعه تاثیر داده ها جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفریرضا فرج اللهیمیزان
دانشنامه بزه دیده شناسی و پیش گیری از جرماساتید حقوق کیفری و جرم شناسی سراسر کشورمیزان
مبانی جرم شناسی: جامعه شناسی جنائیمهدی کی نیادانشگاه تهران
افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفریمصطفی عباسیدانشور
کیفرشناسیعلی صفاریجنگل، جاودانه
بزه دیده و بزه دیده شناسیژینا فیلیزولا

ژرار لوپز

احمد محمدی

روح الله کردعلیوند

علی حسین نجفی ابرندآبادی

مجد
دفاع اجتماعیمارک آنسلمحمد آشوری

علی حسین نجفی ابرندآبادی

گنج دانش
جرم شناسی نظریجفری اسنیپس

توماس برنارد

جرج ولد

علی شجاعیسمت
دانشنامه جرم شناسیعلی حسین نجفی ابرندآبادی

حمید هاشم بیگی

گنج دانش
درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسیجاوید صلاحیمیزان
جرم شناسی : مفاهیم کلیدیمارتین اوبراینجلال الدین حسانیبهنامی
عدالت ترمیمیحسین غلامیمجد
مفاهیم بنیادین حقوق کیفریجورج پی فلچرسید مهدی سید زاده ثانیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
جرم شناسی بالینی: تحولات مفهوم حالت خطرناکمحمدعلی باباییمیزان
کیفرشناسیبرنار بولکعلی حسین نجفی ابرندآبادیمجد
جرم شناسیجرح پیکاعلی حسین نجفی ابرندآبادیمیزان
جرم و جرم شناسی: متن درسی نظریه های جرم و کجرویراب وایت

فیونا هینز

علی سلیمی

محسن کارخانه

فرید مخاطب قمی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه
شناخت جرم شناسیساندرا والک لیتحمیدرضا ملک محمدیمیزان

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر

علی زارعی

نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانیسرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزامباستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانیدبارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پورنص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیکتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناریمبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
504 واژه ضروری تافلبارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومیسازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه

محمد وکیلی

کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامیمدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیاننگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار

حسن هوشمند

راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فامراه

 

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی سراغ دارید...
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید...
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید...

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید