منابع دکتری جمعیت شناسی

نویسنده : فرهنگ
۰۶ فروردین ۹۷ ۲۸ ۰

منابع آزمون دکتری جمعیت شناسی

تولد ، رشد ، باروری و سپس مرگ از ویژگی های تمامی جمعیت های زنده است اما این ویژگی در مورد آدمی کمی پیچیده تر از سایرین است چرا که آدمی به منظور نیل به زندگی بهتر ، دست به تجریه و تحلیل های آماری این وقایع  می زند . جمعیت شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی ، اقتصاد ، مردم شناسی و جامعه شناسی است که در آن به مطالعه باروری ، مهاجرت و مرگ و میر پرداخته می شود . این علم ، دولت ها را به منظور توسعه و برنامه ریزی هر چه بهتر در مبحث بازاریابی ، راهنمایی می نماید.

فارغ التحصیلان رشته های برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای و حقوق ارتباطات نیز می توانند در آزمون رشته جمعیت شناسی شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی جمعیت شناسی است.

تمامی فارغ التحصیلان تمامی گرایش های رشته علوم اجتماعی ، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی ، فلسفه علوم اجتماعی ، مطالعات زنان ، مطالعات فرهنگی و رسانه ، پژوهش علوم اجتماعی ، برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای ، مدیریت خدمات اجتماعی ، برنامه ریزی شهری ، حقوق ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مددکاری اجتماعی و ایران شناسی می توانند در آزمون رشته جمعیت شناسی شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری جمعیت شناسی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته حمعیت شناسی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
روش های مقدماتی تحلیل جمعیتروش تحقیق و آماراستعداد تحصیلی
باروری و مرگ و میرزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

 

منابع آزمون دکتری رشته جمعیت شناسی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردیمحمد میرزاییدانشگاه تهران
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت با تأکید بر باروری و مرگ ومیرحسن سراییدانشگاه تهران
مبانی جمعیت شناسیسعید تمنادانشگاه پیام نور
جمعیت شناسی جهانسید مهدی امانیسمت
روش های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تاکید بر ترکیب سنی جمعیتحسن سراییدانشگاه علامه طباطبایی
تحلیل جمعیت شناختیحبیب الله زنجانیسمت
جمعیت شناسی عمومی ایراندکتر سید مهدی امانیسمت
جمعیت، توسعه و بهداشت باروریمحمد میرزایی

حبیب الله زنجانی

بشری
جمعیت مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعاتجان ویکسالهه میرزاییموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
جمعیت شناسی، مبانی و زمینه هاحسن سراییسمت
جمعیت شناسی عمومیسید محمد سید میرزاییدانشگاه شهید بهشتی
مبانی جمعیت شناسیشهلا کاظمی پورمرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
روش های مقدماتی تحلیل جمعیتصمد کلانتریمانی
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیتشهلا کاظمی پوردانشگاه پیام نور
درآمدی بر مطالعات جمعیتیدیوید لوکاس

پاول میر

حسین محمودیاندانشگاه تهران
جمعیت شناسی عمومیفرخ امین زادهدانشگاه ملی ایران تهران
روشهای تحلیل جمعیت شناسیجی. ان. پولارد

آلفرد هورلستون

هما آقادانشگاه شیراز
مبانی جمعیت شناسیمهدی امانیسمت
جمعیت و توسعه با تأکید بر ایرانمحمد میرزاییموسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

 

منابع روش تحقیق و آمار

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعیحسین بهرواندانشگاه فردوسی مشهد
روش های تحقیق در علوم اجتماعیباقر ساروخانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
روش های تحقیق در علوم رفتاریعلی دلاورویرایش
پیمایش در تحقیقات اجتماعیدی . ای . دواسهوشنگ نایبینی
روش های تحقیقنصرالله فرجیپوران پژوهش
احتمالات و آمار کاربردیعلی دلاوررشد
مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعینورمن آر. کورتزحبیب الله تیمورینی
نحوه انجام تحقیقات اجتماعیترزال بیکرهوشنگ نایبیروش
رگرسیون چند متغیری در پژوهش های رفتاریکرلینجر

پد هازر

حسن سراییسمت
طراحی پژوهش های اجتماعینورمن بلیکیحسن چاوشیاننی
شناخت روش علمی در علوم رفتاریحیدرعلی هومنسمت
روش های آماریکریم منصورفردانشگاه تهران
آمار و کاربرد آن در مدیریتعادل آذر

منصور مؤمنی

سمت
آمارالهه ارسلان

شعله مرادفام

کانون فرهنگی آموزش
روشهای تحقیق در علوم اجتماعیارل ببیرضا فاضلسمت
روشهای تحقیق در علوم اجتماعیمهدی ایران ‏نژاد پاریزینشر مدیران
روش های آماری در روانشناسی و علوم تربیتیعلی دلاوردانشگاه پیام نور
استنباط آماری در پژوهش رفتاریحیدر علی هومنسمت
 استدلال آماری در جامعه‏شناسی جی. اچ. مولرهوشنگ نایبینی
روش تحقیق در علوم اجتماعیمجتبی تیبا

زهرا گلکار

کانون فرهنگی آموزش
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری و روان شناسیوالتر بورگ

مردیت دامین گال

احمدرضا نصرسمت
روش های آماری در علوم رفتاریدانکن کرامر

دنیس هویت

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

سخن
کندوکاوها و پنداشته هافرامرز رفیع پورشرکت سهامی انتشار
درآمدی بر تحقیق کیفیاووه فلیکهادی جلیلینی
روش تحقیق در علوم رفتاریحسن پاشا شریفی

نسترن شریفی

سخن
روش تحقیق در علوم رفتاریزهره سرمد

عباس بازرگان

الهه حجازی

آگه

 

منابع باروری و مرگ و میر

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت : با تاکید بر باروری و مرگ و میرحسن سراییدانشگاه تهران
گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردیمحمد میرزاییدانشگاه تهران
جمعیت شناسی، مبانی و زمینه هاحسن سراییسمت
جمعیت شناسی عمومیفرخ امین زادهدانشگاه ملی ایران
روشهای تحلیل جمعیت شناسیجی. ان. پولارد

آلفرد هورلستون

هما آقادانشگاه شیراز
 جمعیت، توسعهحبیب الله زنجانیمرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
درآمدی بر مطالعات جمعیتیدیوید لوکاس

پاول میر

حسین محمودیاندانشگاه تهران
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیتشهلا کاظمی پوردانشگاه پیام نور
روش های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تاکید بر ترکیب سنی جمعیتحسن سراییدانشگاه علامه طباطبایی
جمعیت شناسی عمومی ایرانمهدی امانیسمت
جمعیت شناسی عمومیسید محمد سید میرزاییدانشگاه شهید بهشتی
مبانی جمعیت شناسیشهلا کاظمی پورمرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
مبانی جمعیت شناسیسعید تمنادانشگاه پیام نور
جمعیت شناسی جهانسید مهدی امانیسمت
روش های مقدماتی تحلیل جمعیتصمد کلانتریمانی
مبانی جمعیت شناسیمهدی امانیسمت
تحلیل جمعیت شناختیحبیب الله زنجانیسمت
جمعیت مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعاتجان رابرت ویکسالهه میرزاییموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
جمعیت و توسعه با تأکید بر ایرانمحمد میرزاییمرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
جمعیت، توسعه و بهداشت باروریمحمد میرزایی

حبیب الله زنجانی

نشر و تبلیغ بشری

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر

علی زارعی

نور علم
مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانیسرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزامباستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانیدبارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پورنص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیکتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناریمبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
504 واژه ضروری تافلبارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومیسازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه

محمد وکیلی

کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامیمدرسان شریف
استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیاننگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار

حسن هوشمند

راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فامراه

 

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته جمعیت شناسی سراغ دارید...
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید...
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید...

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید