گرایش های ارشد ژئوفیزیک

ژئوفیزیک یکی از رشته های علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد است. در واقع مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی در دو رشته ژئوفیزیک، هواشناسی ارائه می شود.

ژئوفیزیک از مباحث جذاب برای برخی از داوطلبان است که به مباحث پارامترهای مختلف فیزیک کره زمین می پردازد. این رشته در مفهوم عام بین داوطلبان به فیزیک زمین، اقیانوس و جو شناخته می شود.

با توجه به پیشرفت دانش امروزه ، رشته ژئوفیزیک در گرایش های متعدد ارائه می شود، تا نیازهای مختلف جامعه را با تربیت متخصصان هر بخش رفع کند. در ادامه گرایش های ارشد ژئوفیزیک را مشاهده می کنید.

معرفی گرایش های ارشد ژئوفیزیک

  • لرزه شناسی
  • زلزله شناسی
  • ژئومغناطیس
  • گرانی سنجی
  • ژئو الکتریک

کد ضریب تمامی گرایش های ارشد ژئوفیزیک برابر یک است بنابراین ضرایب دروس امتحانی این گرایش ها با هم برابر است.

در ادامه گرایش های ارشد ژئوفیزیک به طور مجزا توضیح مختصر داده شده است تا داوطلبان قبل از انتخاب رشته راجع به رشته ها شناخت کافی داشته باشند، همراه ما باشید.

لرزه شناسی

در این گرایش با بررسی مطالعه بر روی سنگ های درون زمین در مقابل عبور امواج الاستیک اطلاعاتی راجع به مرز لایه ها، محل گسل ها، غارها، ضخامت لایه ها و جنس لایه ها پرداخته می شود.

زلزله شناسی

در این گرایش از ژئوفیزیک به اندازه گیری صخامت لایه ها و تعیین مرزها پرداخته می شود و این اطلاعات تنها با اندازه گیری کسب می شود. تفاوت رشته زلزله شناسی و لرزه شناسی در روش ایجاد امواج است در زلزله شناسی امواج از چشمه ای طبیعی تولید می شود که در اثر زلزله ایجاد شده است.

ژئومغناطیس

در گرایش ژئومغناطیس به میدان مغناطیسی زمین پرداخته می شود. مطالب پرداخته شده در این گرایش به روش نقطه ای و روش منطقه ای بررسی می شوند. در روش نقطه ای نقاط مختلف زمین مورد بررسی قرار می گیرد و در روش منطقه ای تغییرات از طریق هوایی مطالعه می شود و از این روش برای اکتشاف مواد فلزی درون زمین استفاده می شود.

گرانی سنجی

در گرایش گرانی سنجی شتاب جاذبه زمین و میدان جاذبه در نقاط مختلف بررسی می شود. و با توجه به این که جاذبه به لایه ها( جنسی) بستگی دارد بنابراین مسائل زمین ساختی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ژئوالکتریک

در گرایش ژئوالکتریک مقاومت ظاهری لایه های مختلف زمین و جنس آن ها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. این بررسی ها با اختلاف پتانسیل بین لایه های زمین انجام می شود. با استفاده از این روش خواص الکتریکی سنگ ها تشخیص داده می شود.

در ادامه دروس امتحانی گرایش های ارشد ژئوفیزیک را مشاهده می کنید، تمامی دروس با ضریب 1 ( در تمامی گرایش ها)، ارائه می شود.

  • زبان عمومی و تخصصی( انگلیسی
  • ریاضی
  • فیزیک
  • زمین شناسی یا فیزیک تخصصی

پیشنهاد می کنیم بعد از پیدا کردن شناخت کافی به گرایش های ارشد ژئوفیزیک ، انتخاب رشته ارشد سراسری را مطالعه کنید.
در ادامه توصیه می کنیم برای انتخاب بهترین گرایش ژئوفیزیک با توجه به توانایی های خود با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.