کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی 

رشته میکروبیولوژی که از گرایش‌های رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی است؛ از جمله رشته‌های پرطرفدار گروه آزمایشی علوم تجربی است. در کنکور سراسری سال گذشته‌ی گروه آزمایشی علوم تجربی، به دلیل گرایش‌های متنوع، داوطلبان زیادی خواهان ادامه تحصیل در این رشته بودند. در مقاله‌ی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی ، نگاهی کلی به حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه طبق آمار سال 1399 خواهیم داشت.

معرفی رشته میکروبیولوژی

‌همان‌طور که اشاره شد، رشته میکروبیولوژی از جمله رشته‌های علوم پایه و از گرایش‌های مجموعه‌ی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی است. امروزه‌ در کشورهای پیشرفته، زیست‌شناسی‌ به سوی علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ سوق پیدا کرده است. هدف این علم، تربیت نیروی انسانی متخصص پژوهش در رشته‌های پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، اصلاح نباتات، شیلات و دام است. در معرفی کلی این رشته می‌توان گفت، ‌ RNA,DNA و پروتئین‌ها مهم‌ترین‌ مولکول‌های موثر‌ در حیات‌ سلول‌ هستند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسؤولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی،‌ چگونگی‌ این‌ فعالیت‌ها را بررسی‌ می‌کند. میکروبیولوژی به‌ بررسی میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌های میکروسکوپی و ژرتوزوئرها)، ارتباط آنها با خودشان و با موجودات عالی مانند انسان و نیز چگونگی استفاده‌ی بهینه از آنها و جلوگیری از ضررها و زیان‌هایی که می‌توانند به انسان، دام و نباتات وارد کنند، می‌پردازد.

عنوان‌های امتحانی و ضرایب رشته میکروبیولوژی در کنکور سراسری 

رشته‌ی میکروبیولوژی (زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) از رشته‌های زیر گروه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی است. داوطلبان این گروه آزمایشی باید در دو آزمون عمومی و اختصاصی کنکور سراسری شرکت کنند. عنوان‌ها، ضرایب و منابع آزمون عمومی مشترک در تمام پنج گروه آزمایشی، عبارت است از:
عنوان ضریب کتب منابع طرح سوال
زبان و ادبیات فارسی 4 دوره پیش‌دانشگاهی و سال‌های سوم و دوم دبیرستان
زبان عربی 2  سال‌های سوم و دوم دبیرستان
فرهنگ و معارف اسلامی 3 دوره پیش‌دانشگاهی و سال‌های‌ سوم و دوم دبیرستان
زبان خارجی 2 دوره پیش‌دانشگاهی و سال‌ سوم دبیرستان

جهت کسب آگاهی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

در آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی پنج عنوان درس وجود دارد که عبارتند از زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی. در آزمون اختصاصی، ضرایب دروس در هر زیرگروه متفاوت است. منابع طرح سوالات کتاب‌های درسی دوره‌ی ‌پیش‌دانشگاهی و سال‌های دوم و سوم رشته علوم تجربی نظام جدید سالی-واحدی آموزش متوسطه است. در درس فیزیک از کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه هم سوال طرح می‌شود. ضرایب دروس در زیرگروه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی به این ترتیب است:
ضریب عنوان
4 زیست‌شناسی
3 شیمی
2 ریاضی
2 فیزیک
0 زمین‌شناسی

سوابق تحصیلی به چه میزانی در کنکور موثر است؟

به طور کلی می‌توان گفت، معدل در نتیجه‌ی کنکور تمام داوطلبان پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری که یک یا چند درس را به صورت نهایی، سراسری یا کشوری امتحان داده باشند، موثر است. سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه سال 99 درباره‌ی میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری، خاطرنشان کرده است که برای داوطلبانی که سال 1384 و بعد از آن دیپلم گرفته‌اند، معدل کتبی امتحانات نهایی 25 درصد و به صورت تأثیر مثبت لحاظ می‌شود. داوطلبانی که سال 1391 و بعد از آن، دوره‌ی پیش‌دانشگاهی را به پایان رسانده باشند، میزان تأثیر معدل دروس نهایی مقطع پیش‌دانشگاهی، در نتیجه نهایی 5 درصد بود.

جهت کسب آگاهی در زمینه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

تأثیر مثبت معدل در کنکور سراسری به چه معناست؟

همان‌طور که در بالا گفته شد، تأثیر مثبت معدل کتبی در کنکور 99، 25 درصد و معدل دروس نهایی مقطع پیش‌دانشگاهی 5 درصد بود. نقش این دو معدل‌ در قبولی به سود داوطلبان است. برای هر داوطلب در آزمون سراسری برای هر درس و در ازای پاسخ‌های درست، غلط و نزده، یک نمره تراز تعیین می‌شود. بین تراز تعیین شده و میانگین درصدهای تمام داوطلبان کنکور در آن درس نسبت مستقیم برقرار است. ترازی هم برای نمره نهایی داوطلبان در هر درس محاسبه می‌شود که با میانگین نمرات نهایی داوطلبان کنکور در آن درس نسبت مستقیم دارد. اگر تراز داوطلب در یک درس در کنکور کمتر از تراز نمره امتحان نهایی او باشد، تراز نمره نهایی‌ آن درس بر نمره کل در آن درس تأثیر خوبی خواهد داشت ولی عکس این قاعده صادق نیست. داوطلبان به این نکته توجه کنند که تاثیر معدل در کارنامه‌ی اولیه و رتبه آنها مشخص می‌شود و در انتخاب رشته تأثیری ندارد. داوطلبانی که مدرک دیپلم خود را قبل از سال 1384 گرفته‌اند و یا پیش‌دانشگاهی را قبل از سال 1391 به پایان رسانده‌اند شامل قانون تاثیر معدل در کنکور نمی‌شوند.
جهت کسب آگاهی در زمینه تاثیر مثبت معدل در کنکور سراسری با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.


چه دانشگاههایی در کنکور سراسری در رشته میکروبیولوژی دانشجو می‌پذیرند؟

یکی از دغدغه‌های داوطلبان کنکور، دانشگاه‌هایی است که در رشته موردنظرشان دانشجو می‌پذیرند. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه‌ی مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی دانشگاه‌های پذیرنده‌ی این رشته را معرفی می‌کنیم. در نوبت روزانه دانشگاه‌های شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، مازندران، اصفهان، الزهرا، ملایر و مراغه در رشته میکروبیولوژی دانشجو می‌گیرند. دانشگاه مازندران در نوبت دوم و دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد هم در این رشته دانشجو می‌پذیرند.
جهت اطلاع از کلیه دانشگاه هایی که در رشته میکروبیولوژی دانشجو می پذیرند، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی 

در آخرین بخش مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری میکروبیولوژی به بررسی درصدهای رتبه‌های قبول شده دانشگاه‌های دولتی روزانه به تفکیک دانشگاه‌های ارائه دهنده‌ی این رشته و نیز به تفکیک سهمیه‌ مناطق می‌پردازیم. باتوجه به اینکه ظرفیت پذیرش کد رشته‌ها هرسال تغییر می‌کند، اعلام دقیق قبولی یا عدم قبولی ممکن نیست. اما اگر درصدهای داوطلبی مشابه یا بالاتر از درصدهای جدول باشد، می‌تواند تا حد زیادی به قبولی در دوره روزانه دانشگاه‌های سراسری امیدوار باشد. برای تنظیم اطلاعات جداول از کارنامه قبولی‌های سال گذشته استفاده شده که صرفا به داوطلبان دید کلی نسبت به حدنصاب قبولی ارائه می‌دهد. پیش از بررسی جداول تحلیل کارنامه رشته میکروبیولوژی، به آخرین رتبه های قبولی این رشته در دانشگاه های نویت روزانه و شبانه نگاهی می اندازیم:
نام دانشگاه دانشگاه تهران
ظرفیت رشته 15
آخرین رتبه قبولی منطقه یک 2745
آخرین رتبه قبولی منطقه دو
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 3818
نام دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
ظرفیت رشته 20
آخرین رتبه قبولی منطقه یک
آخرین رتبه قبولی منطقه دو 8328
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 7397
نام دانشگاه دانشگاه اصفهان
ظرفیت رشته 20
آخرین رتبه قبولی منطقه یک
آخرین رتبه قبولی منطقه دو 9617
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 9320
نام دانشگاه دانشگاه الزهرای تهران
ظرفیت رشته 40
آخرین رتبه قبولی منطقه یک 4962
آخرین رتبه قبولی منطقه دو 11945
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 10675
نام دانشگاه دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر-نوبت‌دوم
ظرفیت رشته 35 10
آخرین رتبه قبولی منطقه یک 13335 14062
آخرین رتبه قبولی منطقه دو 22173
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 15111 23764

 

نام دانشگاه دانشگاه مازندران-بابلسر دانشگاه مازندران – بابلسر -نوبت دوم
ظرفیت رشته 60 20
آخرین رتبه قبولی منطقه یک 14715 10885
آخرین رتبه قبولی منطقه دو 25003 35185
آخرین رتبه قبولی منطقه سه 18456

تحلیل کارنامه رشته میکروبیولوژی – سهمیه منطقه یک

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه‌های قبولی رشته میکروبیولوژی سهمیه منطقه 1 دانشگاه‌های دولتی روزانه سال تحصیلی:

عنوان درصدها
ادبیات فارسی 27 35
عربی 46 35
دین‌وزندگی 62 48
زبان انگلیسی 26 38
ریاضی 20 14
زیست شناسی 19 18
فیزیک 20 3
شیمی 5 16
رتبه در منطقه 1 17420 17228
رتبه کشوری 69893 68912
شهرمحل سکونت تبریز تبریز
شهرقبولی(روزانه) مراغه مراغه

تحلیل کارنامه رشته میکروبیولوژی -سهمیه منطقه دو

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه‌های قبولی و رتبه قبولی در رشته میکروبیولوژی سهمیه منطقه 2:

عنوان درصدها
ادبیات فارسی 64 32
عربی 47 16
دین‌وزندگی 34 31
زبان انگلیسی 35 28
ریاضی 9 19
زیست شناسی 27 16
فیزیک 1 9
شیمی 6 17
رتبه در منطقه 2 36309 34656
رتبه کشوری 82285 78348
شهرمحل سکونت مراغه بناب
شهرقبولی(روزانه) مراغه مراغه

تحلیل کارنامه رشته میکروبیولوژی – سهمیه منطقه سه

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه‌های قبولی رشته میکروبیولوژی سهمیه منطقه 3 دانشگاه‌های دولتی روزانه

عنوان درصدها
ادبیات فارسی 39 39
عربی 11 20
دین‌وزندگی 50 44
زبان انگلیسی 3 26
ریاضی 0 14
زیست شناسی 14 15
فیزیک 9 5
شیمی 14 9
رتبه در منطقه 3 32020 31659
رتبه کشوری 103728 102828
شهرمحل سکونت خرم بید مهاباد
شهرقبولی(روزانه) ملایر ملایر
 پیشنهاد ما به داوطلبان عزیز کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی و علاقه‌مندان به ادامه تحصیل در رشته میکروبیولوژی این‌ است که مقاله انتخاب رشته کنکور تجربی را به طور کامل و دقیق مطالعه کنند.