کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مددکاری اجتماعی 99

در این مقاله می خواهیم با موضوع کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مددکاری اجتماعی 99، داوطلبین کنکور 99 را همراهی کنیم. اگر شما مایل به انتخاب رشته مددکاری اجتماعی هستید، بهتر است نگاهی به این مقاله بیندازید. داوطلبین کنکور گروه تجربی، علوم انسانی و ریاضی و فنی می توانند اقدام به انتخاب رشته مددکاری اجتماعی کنند. مددکاری اجتماعی رشته ای پویا می باشد و افرادی که مایل به تحصیل در آن رشته هستند، باید روحیه قوی و مبارز، روابط عمومی مناسب، توانایی برقراری ارتباط سازنده با مراجعان و با پشتکار باشند.

معرفی رشته مددکاری اجتماعی

بیشترین کار مددکاری اجتماعی در زندان ها و پرورشگاه ها می باشد. علاوه بر مکان های نام برده مددکاران اجتماعی در مراکز بسیاری می توانند مشغول به کار شوند. مددکاران یاد می گیرند که وارد زندگی افراد آسیب دیده از هر نظر به مانند آسیب دیده اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و … شوند و به فرد کمک کنند تا وضع زندگی بهتری برای خود فراهم کند. از این رو مددکاران نباید روحیه حساس و شکننده داشته باشند و همچنین باید توانایی کمک به دیگران را نیز داشته باشند.

تأثیر سوابق تحصیلی

قانون سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و یا کشوری برگزار شده است، اعمال می شود. باید توجه داشته باشید که سوابق تحصیلی فقط تأثیر مثبت بر نمره کل شما دارند. و میزان تأثیر آن بسته به نوع دیپلم و گروه آزمایشی حداکثر 25% می باشد. در صورتی که سوابق تحصیلی تأثیر منفی بر نمره کل داوطلب داشته باشد، تأثیر آن اعمال نخواهد شد.

تأثیر مثبت به چه معنا است؟

تأثیر مثبت سوابق تحصیلی به این معنا است که فقط در صورتی بر نمره کل داوطلب اثر گذار خواهد بود که موجب بهبود رتبه و نمره کل داوطلب شود و به عنوان مثال اگر نمره کل داوطلب برابر 9000 است و تأثیر سوابق تحصیلی نمره کل را تبدیل به 9600 کند، سوابق تحصیلی برای ایشان اعمال خواهد شد. اما اگر تأثیر سوابق تحصیلی نمره کل را 8700 کاهش دهد، سوابق تحصیلی بر نمره کل تأثیر نمی گذارد و نمره کل داوطلب همان 9000 اعلام می شود. ممکن است سوابق تحصیلی بر یک زیر گروه تأثیر مثبت بگذارد و در زیرگروه دیگر اعمال نشود.

تأثیر تحلیل کارنامه در انتخاب رشته

همان طور که می دانید هر رشته ای در یکی از زیرگروه ها قرار گرفته است. همچنین ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه ها متفاوت است. رشته مددکاری اجتماعی در هر سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی قرار دارد. قبل از بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مددکاری اجتماعی 99 به زیرگروهی که رشته مددکاری اجتماعی در آن قرار گرفته و ضرایب دروس اختصاصی مربوط به همان زیرگروه را ذکر می کنیم. در رشته تجربی مددکاری اجتماعی در زیرگروه پنج، در گروه ریاضی در زیرگروه یک و در گروه انسانی در زیرگروه دو قرار گرفته است. ضرایب دروس عمومی برای تمامی گروه های زیرگروه ها یکسان است و تفاوت تنها در ضریب زیرگروهها است. در جدول زیر ضرایب دروس عمومی و اختصاصی متناسب، زیرگروه مربوط به مددکاری اجتماعی آمده است:

ضرایب دروس عمومی

نام درس ضریب درس
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان عربی 2
زبان انگلیسی 2
زبان و ادبیات فارسی 4
ضرایب دروس اختصاصی گروه انسانی – زیرگروه دو
نام درس ضریب
ریاضی 4
اقتصاد 2
زبان و ادبیات فارسی 2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 3
فلسفه و منطقه 1
روان شناسی 2
ضرایب دروس اختصاصی گروه تجربی زیر گروه 5
نام درس ضریب
زمین شناسی 1
ریاضی 3
زیست شناسی 2
فیزیک 2
شیمی 2
ضرایب دروس اختصاصی گروه ریاضی و فنی زیر گروه یک
نام درس ضریب
ریاضی 4
شیمی 2
فیزیک 3
  پذیرش رشته مددکاری اجتماعی در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور و غیر انتفاعی صورت می گیرد. در جدول زیر ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی در دوره های مختلف را آورده ایم.
ظرفیت پذیرش
روزانه نوبت دوم پیام نور غیر انتفاعی
43 25 300 60
  در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مددکاری اجتماعی 99 پرداختیم. به شما پیشنهاد میکنیم کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری گفتار درمانی 98  را نیز نگاهی بیندازید.