کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98

رشته معماری و گرایش هایش همیشه خواهان زیاد داشته است و رشته مطلوب بسیاری از داوطلبان کنکور ریاضی است. شاید علت این امر گستردگی رشته معماری است و اینکه فن و هنر در کنار هم در معماری اهمیت دارند. دانشگاه آزاد در گرایش معماری داخلی از مجموعه مهندسی معماری از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. در مقاله کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98 ، رتبه لازم برای قبولی معماری داخلی دانشگاه آزاد در واحدهای تهران و شهرهای دیگر و همین طور حداقل تراز قبولی و واحدهای ارائه دهنده این رشته را بررسی خواهیم کرد.

رشته معماری داخلی

پیش از بررسی کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98 خوب است کمی درباره رشته معماری داخلی بخوانید. همان طور که در شروع مقاله اشاره شد رشته معماری داخلی یکی از گرایش های مهندسی معماری است. مهندسی معماری در زیر گروه یک گروه آزمایشی ریاضی دارد. ضریب های درس های تخصصی در این زیر گروه مطابق جدول زیر است:
عنوان درس ضریب
ریاضی چهار
فیزیک سه
شیمی دو
  هدف معماری داخلی بهبود کارکرد فضاهای داخلی است. در واقع در معماری داخلی سعی می شود فضایی متناسب با کارکرد بنا ایجاد شود که در عین زیبایی، کارآمد باشد. دانشجویان این رشته 34 واحد دروس پایه و 39 واحد دروس تخصصی معماری داخلی را می گذرانند. درس هایی مانند مبانی طراحی داخلی، نماد شناسی، هندسه کاربردی، انسان، طبیعت، معماری داخلی، فرم و فضا، تئوری معماری داخلی، شناخت مواد و مصالح و غیره.

تراز قبولی معماری داخلی آزاد 98

در این بخش از مقاله کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98 این نکته را باید متذکر شویم که در دانشگاه آزاد معیاری که برای قبولی در نظر گرفته می شود تراز داوطلب در زیر گروه است. برای مثال برای قبولی در رشته معماری داخلی ترازی که شما در زیر گروه یک گروه آزمایشی ریاضی به دست آورده اید اهمیت دارد و اگر تراز شما از تراز آخرین فرد قبول شده در رشته معماری داخلی دانشگاه آزاد در کنکور سال 98 بالاتر باشد، در این رشته پذیرفته خواهید شد. مسلما تراز قبولی معماری داخلی آزاد برای واحدهای مختلف این دانشگاه تفاوت هایی دارد و برای قبولی در معماری داخلی واحدهای تهران دانشگاه آزاد تراز بالاتری لازم است. بنابراین در دانشگاه آزاد سهمیه بندی مناطق اعمال نمی شود و همه داوطلبان به جز آنهایی که از سهمیه ها استفاده می کنند، جزو سهمیه عادی هستند. حداقل تراز قبولی معماری داخلی دانشگاه آزاد 4500 تا 5000 است ولی برای قبولی در واحدهای تهران این دانشگاه تراز قبولی 5500 است. این نکته را در نظر بگیرید که حداقل تراز قبولی دانشگاه آزاد در رشته های مختلف هر سال 2% تا 7% افزایش پیدا می کند.

رتبه لازم برای قبولی معماری داخلی دانشگاه آزاد

درباره کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98 توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد که  در دانشگاه آزاد رتبه سهمیه وجود ندارد و فقط رتبه کشوری شما در نظر گرفته می شود. حداقل رتبه لازم برای قبولی معماری داخلی آزاد برای دانشگاه های تراز یک که دانشگاه های تهران هستند 15000 تا 17000 و برای دانشگاه های تراز دو بین 20000 تا 40000 است.

کارنامه قبولی معماری داخلی آزاد 98

برای قبولی در رشته معماری داخلی حداقل میانگین دروس عمومی باید حدود 20 تا 25 درصد و دروس اختصاصی باید بین 10 تا 15 درصد باشد. به دلیل نزدیکی رتبه قبولی معماری داخلی و معماری دانشگاه آزاد، برای آگاهی بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی آزاد 98 ، مطالعه مقاله کارنامه و رتبه قبولی معماری آزاد 98 مفید و کاربردی است. داوطلبان عزیز اگر سوالی درباره رتبه قبولی معماری داخلی دانشگاه آزاد دارید با مشاوران کارآزموده و باسابقه تماس بگیرید.