کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99

هر داوطلب کنکور سراسری دوست دارد بداند در سال های گذشته داوطلبان با چه رتبه ها و درصدهایی در رشته های موردنظرش پذیرفته شده اند و از این طریق احتمال قبولی خود را بررسی کند. یکی از راه های این کار اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی شرکت کنندگان کنکورهای گذشته است. در چند سال اخیر کنکور جداگانه دانشگاه آزاد حذف شده و همه داوطلبان چه برای ورود به دانشگاه سراسری و چه آزاد باید در یک آزمون شرکت کنند، دغدغه تخمین قبولی دانشگاه آزاد به دغدغه های داوطلبان کنکور اضافه شده است، چون در گذشته انتخاب رشته دانشگاه آزاد قبل از آزمون ورودی انجام میشد و امروز روند انتخاب رشته تا حد زیادی مانند دانشگاه سراسری است. در مطلب پیش رو کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99 که یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی است را بررسی می کنیم.

آخرین تراز قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد

در بخش نخست کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99 نقش تراز یا نمره کل در قبولی و همین طور اهمیت تراز را توضیح می دهیم. از آن جا که در دانشگاه آزاد سهمیه بندی مناطق سه گانه وجود ندارد، پس  رتبه ای که داوطلب در سهمیه منطقه به دست آورده در قبولی او در دانشگاه آزاد هیچ نقشی ندارد؛ بلکه قبولی براساس تراز موثر یعنی ترازی که داوطلب در زیرگروه های رشته انتخابی خود به دست آورده، سنجیده می شود. شیمی کاربردی در گروه آزمایشی تجربی در زیر گروه 2 قرار دارد و برای قبولی در این رشته تراز موثر یا نمره کل زیر گروه دو داوطلب نسبت به آخرین تراز قبولی اهمیت دارد یعنی نمره آخرین داوطلبی که در هر واحد دانشگاه آزاد در رشته شیمی کاربردی چند است و اگر تراز داوطلب بالاتر از آخرین تراز قبولی باشد در رشته شیمی کاربردی قبول می شود. ذکر این نکته هم لازم است که تراز قبولی دانشگاه آزاد هر سال 2 تا 5 درصد افزایش پیدا می کند. در جدول زیر می توانید آخرین ترازهای قبولی در دو واحد دانشگاه آزاد که جزو واحدهای تراز یک هستند را ببینید:
نام واحد آخرین تراز قبولی
علوم داروئی 5500
تهران مرکزی 4460

رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99

در ادامه توضیحات بخش قبل کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99 به این نکته هم باید اشاره کنیم که با توجه به بی تأثیر بودن رتبه در سهمیه منطقه، فقط رتبه کشوری داوطلب در قبولی او در رشته انتخابی در دانشگاه آزاد ایفای نقش می کند. در کل می توان این گونه جمع بندی کرد که در پذیرش دانشگاه آزاد تراز موثر داوطلب ، رتبه کشوری، سهمیه و ظرفیت رشته محل انتخابی موثر است. دانشگاه آزاد سهمیه های ایثارگران، رزمندگان و بسیج فعال را در نظر گرفته است و داوطلبانی که مشمول این سهمیه ها نباشند، جزو سهمیه عادی تلقی می شوند. سهمیه بومی گزینی و سهمیه مناطق فقط مخصوص دانشگاه سراسری است. براین اساس درباره رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99 می توان گفت که آخرین رتبه قبولی در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد که واحد تراز یک محسوب می شود، در سال گذشته 276400 بوده است.

کارنامه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 99

با توجه به افزایش ترازهای قبولی در هر سال نسبت به سال قبل، طبعا درصدها هم افزایش پیدا می کند. درصدهای قبولی براساس سطح علمی هر واحد دانشگاه آزاد متغیر است. در جدول زیر می توانید درصدهای لازم برای قبولی رشته شیمی کاربردی واحد تهران مرکزی که آخرین تراز قبولی آن حدود 4400 است را ببینید:
عنوان درس محدوده درصدها
ادبیات فارسی 15-10
عربی 15-10
دین و زندگی 15-10
زبان انگلیسی 15-12
ریاضی 12-10
زیست شناسی 15-10
فیزیک 12-10
شیمی 15-10

واحدهای پذیرنده شیمی کاربردی در دانشگاه آزاد

واحدهای علوم داروئی، تهران جنوب و تهران مرکز، کرج، مشهد، نیشابور و شیراز دانشگاه آزاد رشته شیمی کاربردی را ارائه می کنند. در پایان مقاله کارنامه و رتبه قبولی شیمی کاربردی آزاد 99 ، از داوطلبان عزیز دعوت می کنیم مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور آزاد 99 را هم مطالعه کنند. اگر در زمینه سهمیه های دانشگاه آزاد و تراز قبولی سوالی برایتان مطرح است با مشاوران و کارشناسان باسابقه و کارآزموده آیدانیتو تماس بگیرید.