کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع کنکور سراسری 98
رشته مهندسی صنایع در گروه آزمایشی ریاضی قرار دارد، این رشته طراحی و بهبود مواد، اطلاعات و تجهیزات، انرژی و انسان را مورد بررسی قرار می دهد. افزایش بهره وری نیروی انسانی، گسترش روش ها و تکنولوژی های جدید از وظایف یک مهندسی صنایع است. رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش برنامه ­ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی می باشد. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته مهندسی صنایع را دارند در صورت آگاهی از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع می توانند انتخاب رشته ای مؤثر و مطمئن داشته باشند. در مقاله کارنامه و رتبه قبولی پرستاری آزاد 98 برای تعدادی از دانشگاه های آزاد را تحلیل و بررسی کرده ایم.
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه1سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 159 رتبه کشوری : 249
نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 90%
معارف 81%
زبان 77%
ریاضیات 77%
فیزیک 76%
شیمی 68%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721

نام درس درصد
زبان 78%
ادبیات فارسی 77%
فیزیک 74%
معارف 65%
ریاضیات 62%
عربی 60%
شیمی 56%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721

نام درس درصد
زبان 78%
ادبیات فارسی 77%
فیزیک 74%
معارف 65%
ریاضیات 62%
عربی 60%
شیمی 56%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 982

نام درس درصد
عربی 80%
معارف 76%
فیزیک 70%
ادبیات فارسی 69%
زبان 58%
ریاضیات 54%
شیمی 51%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 201 رتبه کشوری : 2933

نام درس درصد
معارف 78%
عربی 62%
فیزیک 60%
ادبیات فارسی 53%
زبان 50%
ریاضیات 42%
شیمی 39%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 857 رتبه کشوری : 1406

نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 66%
معارف 84%
زبان 88%
ریاضیات 44%
فیزیک 52%
شیمی 51%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 100 رتبه کشوری : 1618

نام درس درصد
معارف 100%
ادبیات فارسی 74%
فیزیک 70%
ریاضیات 42%
زبان 39%
شیمی 38%
عربی 20%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 2031

نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 92%
معارف 73%
زبان 33%
ریاضیات 52%
فیزیک 59%
شیمی 33%

  کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 312 رتبه کشوری : 4269

نام درس درصد
عربی 83%
معارف 71%
ادبیات فارسی 63%
فیزیک 47%
زبان 39%
ریاضیات 38%
شیمی 27%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1548 رتبه کشوری : 2560

نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 56%
معارف 64%
زبان 56%
ریاضیات 44%
فیزیک 60%
شیمی 41%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1197 رتبه کشوری : 3775

نام درس درصد
ادبیات فارسی 80%
عربی 50%
معارف 80%
زبان 48%
ریاضیات 30%
فیزیک 45%
شیمی 33%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 935 رتبه کشوری : 2992

نام درس درصد
عربی 88%
معارف 78%
زبان 68%
ادبیات فارسی 58%
فیزیک 46%
شیمی 35%
ریاضیات 33%

  کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 4559

نام درس درصد
معارف 96%
ادبیات فارسی 81%
زبان 78%
فیزیک 35%
شیمی 29%
عربی 28%
ریاضیات 17%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.