محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری صنایع 98

مهندسی صنایع یا Industrial Engineering در بین رشته های گروه ریاضی جزو رشته های پرطرفدار است. از این رو در این مقاله می خواهیم محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری صنایع 98 را برای شما مشخص کنیم.

معرفی رشته صنایع

مهندسی صنایع از دانش و اطلاعات ریاضی، اقتصاد و مدیریت بهره می گیرد تا کارایی سازمان ها را بهبود و افزایش بخشد. پیدایش و اهمیت نیاز به رشته صنایع در اولین سالهای بعد از انقلاب صنعتی احساس شد و فردی به نام فردریک تیلور معرف آن بوده است. در ایران برای اولین بار دانشگاه صنعتی شریف و بعد از آن دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به پذیرش دانشجو در رشته صنایع کرده اند. و در سال 1355 دانشگاه پلی تکنیک گروه مهندسی صنایع را به طور مستقل تشکیل داد. مهندسی صنایع به داشتن اطلاعات کافی در زمینه مدیریت و صنعت، به صنایع کمک می کنند تا با استفاده درست از منابع با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی و سود را دریافت کنند.

نکات قابل توجه برای قبولی صنایع

قبل از معرفی محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری صنایع 98 می خواهیم نگاهی به مواردی که برای انتخاب رشته و قبولی صنایع بدانید را مرور کنیم.
  • مهندسی صنایع در زیرگروه یک گروه ریاضی و فنی قرار گرفته است.
  • کاردانی فنی صنایع در زیرگروه 3 گروه ریاضی و فنی قرار گرفته است.
  • نحوه گزینش کارشناسی مهندسی صنایع به صورت قطبی است.
  • نحوه گزینش کاردانی فنی صنایع به صورت استانی است.
  • مهندسی صنایع در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد پذیرش دارد.
  • مجموع نفرات پذیرفته شده در دوره روزانه، نوبت دوم مهندسی صنایع در سال 96 حدود 3000 نفر بوده است.
  • نحوه پذیرش نوبت دوم و دوره نیمه حضوری به صورت استانی، پیام نور و غیر انتفاعی بومی ناحیه است.

نحوه گزینش قطبی و استانی صنایع

همان طور که گفتیم نحوه گزینش دانشجو برای مهندسی صنایع قطبی انجام می شود. حال می خواهیم پذیرش قطبی را توضیح دهیم. پذیرش قطبی برای رشته هایی هست که در بسیاری از نواحی کشور وجود ندارد. بنابراین چند ناحیه بومی مجاور را یک قطب در نظر می گیرند. پذیرش دانشجو برای کاردانی فنی صنایع به صورت ناحیه ای انجام می شود. پذیرش ناحیه ای به این معنا است که آن رشته در بسیاری از استانها وجود ندارد و چند استان مجاور هم به عنوان یک ناحیه تلقی می شوند. نواحی و قطب های بومی کشور توسط سازمان سنجش دسته بندی شده و در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آمده است. عکس زیر نیز نحوه تقسیم بندی ناحیه ای و قطبی را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته نشان می دهد.

شهرهای پذیرنده صنایع

دفترچه انتخاب رشته گروه ریاضی و فنی سال 98 هنوز منتشر نشده است. بنابراین ما در اینجا به دفترچه سال 96 استناد می کنیم. در ادامه شهرهایی که پذیرنده دانشجو در رشته صنایع هستند را نام می بریم.

شهرهای پذیرنده مهندسی صنایع

میبد، اراک، اردکان، ارومیه، تهران، همدان، بجنورد، تبریز، مشهد، دامغان، کرمانشاه، زنجان، سمنان، زاهدان، کرمان، اصفهان، بیرجند، شاهرود، قم، بابل، بهشهر، کاشان، سنندج، گرگان، رشت، قوچان، ایرانشهر، بندر عباس، یزد، گرمسار، نهاوند، بم.

شهرهای پذیرنده کاردانی فنی صنایع

تبریز، مشهد

دانشگاه های پذیرنده رشته صنایع

بری برسی کامل محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری صنایع 98، دانشگاه و ظرفیت پذیرش آن ها در دو دوره روزانه و شبانه را در جدول زیر آورده ایم. توجه کنید که پذیرش رشته صنایع در دوره های پیام نور و غیر انتفاعی نیز امکان پذیر است که در جدول زیر نیامده.
دانشگاه روزانه شبانه
آیت الله حایری – میبد 40
اراک 40 5
اردکان 25 5
ارومیه 65
الزهرا – ویژه خواهران 45
بجنورد 45
بوعلی سینا – همدان 35
تبریز 24 16
تربت حیدریه 60 10
تفرش 50 10
تهران 30
خوارزمی – محل تحصیل کرج 30
دامغان 50
رازی – کرمانشاه 40 مرد
زنجان 35
سمنان 35 15
سیستان و بلوچستان 36 30
باهنر – کرمان 30 30
صنعتی ارومیه 45
صنعتی اصفهان 90
امیرکبیر 55
صنعتی بیرجند 60 20
خواجه نصیرالدین طوسی 50
صنعتی شاهرود 25 25
صنعتی شریف 70
صنعتی قم 40
صنعتی کرمانشاه 45
نوشیروانی – بابل 25 15
علم و صنعت ایران 60
علم و فناوری مازندران 80 20
فردوسی 30 15
فناوری های نوین سبزوار ویژه خواهران 60 60
قم 70
کاشان 19 9
کردستان 70
گلستان – گرگان 25 5
گیلان – رشت 40
فناوری های نوین – قوچان 60 25
ولایت 35 15
هرمزگان 40
یزد 40
فنی و مهندسی گرمسار 80 80
فنی و مهندسی گلپایگان 60
فاطمه نهاوند – ویژه خواهران 40
مجتمع آموزشی عالی بم 40
مجتمع آموزش عالی اسفراین 60 30
مجتمع آموزش عالی گناباد 28 6
مجتمع آموزش عالی بویین زهرا 32 25
مجتمع آموزش عالی فیروزآباد 25 5
مرکز آموزش عالی لار 28
مرکز آموزشی محلات – برادران 45 30
  نحوه پذیرش مهندسی صنایع در دانشگاه های جدول فوق بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون است. پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنایع در برخی از دانشگاه ها و پردیس های خودگردان به صورت صرفاً با سوابق تحصیلی نیز صورت می گیرد. دانشگاه های زیر پذیرنده دانشجو در کاردانی فنی صنایع هستند
دانشگاه روزانه شبانه
تبریز 48 12
تربت حیدریه 30 10
  بسیاری از مؤسسات پیام نور و غیر انتفاعی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنایع و کاردانی فنی صنایع می کنند که به علت کثرت در جدول فوق نیامده اند.

بیشترین پذیرش رشته صنایع

بیشترین پذیرش در رشته مهندسی صنایع برای دانشگاه های تربت حیدریه، صنعتی اصفهان، علم و فناوری، مازندران، قم و کردستان و فنی مهندسی گرمسار است. و از میان این دانشگاه ها، دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار با پذیرش 160 دانشجو در دوره روزانه و شبانه بیشترین پذیرش را در رشته صنایع دارد. در ایم مقاله به بررسی محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری صنایع 98 پرداختیم، در صورتی که مایل هستید می توانید مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی شیمی 98 را نیز مطالعه نمایید.