کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۶۷ ۰

رشته مهندسی صنایع در گروه آزمایشی ریاضی قرار دارد، این رشته طراحی و بهبود مواد، اطلاعات و تجهیزات، انرژی و انسان را مورد بررسی قرار می دهد. افزایش بهره وری نیروی انسانی، گسترش روش ها و تکنولوژی های جدید از وظایف یک مهندسی صنایع است. رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش برنامه ­ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی می باشد. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته مهندسی صنایع را دارند در صورت آگاهی از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع می توانند انتخاب رشته ای مؤثر و مطمئن داشته باشند. در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع برای تعدادی از دانشگاه های سراسری و آزاد را تحلیل و بررسی می کنیم.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه1سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 159 رتبه کشوری : 249

نام درسدرصد
ادبیات فارسی64%
عربی90%
معارف81%
زبان77%
ریاضیات77%
فیزیک76%
شیمی68%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721

نام درسدرصد
زبان78%
ادبیات فارسی77%
فیزیک74%
معارف65%
ریاضیات62%
عربی60%
شیمی56%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721

نام درسدرصد
زبان78%
ادبیات فارسی77%
فیزیک74%
معارف65%
ریاضیات62%
عربی60%
شیمی56%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 982

نام درسدرصد
عربی80%
معارف76%
فیزیک70%
ادبیات فارسی69%
زبان58%
ریاضیات54%
شیمی51%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 201 رتبه کشوری : 2933

نام درسدرصد
معارف78%
عربی62%
فیزیک60%
ادبیات فارسی53%
زبان50%
ریاضیات42%
شیمی39%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 857 رتبه کشوری : 1406

نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی66%
معارف84%
زبان88%
ریاضیات44%
فیزیک52%
شیمی51%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 100 رتبه کشوری : 1618

نام درسدرصد
معارف100%
ادبیات فارسی74%
فیزیک70%
ریاضیات42%
زبان39%
شیمی38%
عربی20%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 2031

نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی92%
معارف73%
زبان33%
ریاضیات52%
فیزیک59%
شیمی33%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 312 رتبه کشوری : 4269

نام درسدرصد
عربی83%
معارف71%
ادبیات فارسی63%
فیزیک47%
زبان39%
ریاضیات38%
شیمی27%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1548 رتبه کشوری : 2560

نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی56%
معارف64%
زبان56%
ریاضیات44%
فیزیک60%
شیمی41%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1197 رتبه کشوری : 3775

نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی50%
معارف80%
زبان48%
ریاضیات30%
فیزیک45%
شیمی33%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 935 رتبه کشوری : 2992

نام درسدرصد
عربی88%
معارف78%
زبان68%
ادبیات فارسی58%
فیزیک46%
شیمی35%
ریاضیات33%

 

کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 4559

نام درسدرصد
معارف96%
ادبیات فارسی81%
زبان78%
فیزیک35%
شیمی29%
عربی28%
ریاضیات17%

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید