آیدانیتو > کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری
انتخاب رشته تجربی, انتخاب رشته کنکور, نتایج کنکور

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری

راهنمای مطالعه

 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی

رشته ی علوم آزمایشگاهی به دلیل اینکه در کاهش هزینه های بهداشت و درمان مؤثر است، در سالهای اخیر، مخاطبان بسیاری پیدا کرده است، رشته ی علوم آزمایشگاهی پیشگیری، پی گیری، تشخیص و درمان بیماری را شامل می شود. این رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر داوطلبان می توانند گرایش های مختلف این رشته را انتخاب نمایند. از آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد اطلاع دارید؟

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی56%
معارف77%
زبان59%
زمین شناسی3%
ریاضیات59%
زیست شناسی51%
فیزیک46%
شیمی54%
رتبه در منطقه1857
رتبه کشوری5611

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی مشهد روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی67%
معارف75%
زبان65%
زمین شناسی5%
ریاضیات51%
زیست شناسی45%
فیزیک65%
شیمی22%
رتبه در منطقه2347
رتبه کشوری7289

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی مشهد روزانه منطقه 3- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی55%
عربی62%
معارف73%
زبان45%
زمین شناسی0%
ریاضیات40%
زیست شناسی55%
فیزیک15%
شیمی43%
رتبه در منطقه2716
رتبه کشوری13312

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی74%
معارف73%
زبان52%
زمین شناسی0%
ریاضیات46%
زیست شناسی47%
فیزیک34%
شیمی42%
رتبه در منطقه4760
رتبه کشوری10007

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه همدان روزانه منطقه 3- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی51%
عربی42%
معارف55%
زبان25%
زمین شناسی10%
ریاضیات12%
زیست شناسی25%
فیزیک8%
شیمی17%
رتبه در منطقه8170
رتبه کشوری33736

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی68%
عربی49%
معارف81%
زبان42%
زمین شناسی1%
ریاضیات28%
زیست شناسی51%
فیزیک30%
شیمی35%
رتبه در منطقه5995
رتبه کشوری12690

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی18%
معارف92%
زبان18%
زمین شناسی2%
ریاضیات12%
زیست شناسی28%
فیزیک45%
شیمی38%
رتبه در منطقه5829
رتبه کشوری25631

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی71%
معارف59%
زبان55%
زمین شناسی1%
ریاضیات63%
زیست شناسی42%
فیزیک67%
شیمی39%
رتبه در منطقه3634
رتبه کشوری7625

کارنامه و رتبه قبولی رشته (علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95)

نام درسدرصد
ادبیات فارسی64%
عربی59%
معارف62%
زبان46%
زمین شناسی2%
ریاضی49%
زیست شناسی58%
فیزیک30%
شیمی40%
رتبه در منطقه2513
رتبه کشوری7921

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی55%
معارف88%
زبان61%
زمین شناسی0%
ریاضیات47%
زیست شناسی50%
فیزیک41%
شیمی34%
رتبه در منطقه3762
رتبه کشوری7880

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی دانشگاه اصفهان روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی70%
عربی63%
معارف64%
زبان80%
زمین شناسی14%
ریاضیات33%
زیست شناسی45%
فیزیک58%
شیمی33%
رتبه در منطقه4040
رتبه کشوری8670

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی56%
عربی66%
معارف52%
زبان46%
زمین شناسی10%
ریاضیات45%
زیست شناسی46%
فیزیک60%
شیمی39%
رتبه در منطقه4157
رتبه کشوری8732

  کارنامه و رتبه قبولی  رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی البرز روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی55%
معارف74%
زبان68%
زمین شناسی16%
ریاضیات43%
زیست شناسی52%
فیزیک31%
شیمی22%
رتبه در منطقه4577
رتبه کشوری9631

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی البرز روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی61%
معارف76%
زبان62%
زمین شناسی3%
ریاضیات35%
زیست شناسی36%
فیزیک29%
شیمی30%
رتبه در منطقه4658
رتبه کشوری21026

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی55%
معارف76%
زبان47%
زمین شناسی2%
ریاضیات46%
زیست شناسی52%
فیزیک20%
شیمی49%
رتبه در منطقه2985
رتبه کشوری9525

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی63%
معارف71%
زبان36%
زمین شناسی1%
ریاضیات21%
زیست شناسی76%
فیزیک15%
شیمی49%
رتبه در منطقه4312
رتبه کشوری9079

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی70%
عربی66%
معارف73%
زبان51%
زمین شناسی2%
ریاضیات24%
زیست شناسی54%
فیزیک25%
شیمی36%
رتبه در منطقه5376
رتبه کشوری11317

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی79%
عربی81%
معارف74%
زبان87%
زمین شناسی3%
ریاضیات51%
زیست شناسی40%
فیزیک73%
شیمی5%
رتبه در منطقه2341
رتبه کشوری7256

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96-95

نام دانشگاهرتبه کشوریرتبه در منطقه 1رتبه در منطقه 2رتبه در منطقه 3
واحد پزشکی تهران20195595694754439
مشهد245027095114405556
قم3613410002166628824
ساری3728010274171699165
کازرون40855111201874610242
اراک43548117431992411070
بابل43846118122005411162
چالوس44581119802037611390
کرمانشاه45086120932059511548
لاهیجان47010125292143412152
گرگان48277128142198212553
اردبیل49065129922232112805
شاهرود49538130952252612954
مرند50528133522295013271
بروجرد54257141342455114479
الیگودرز62557158982807617246
زاهدان67645169533021718995
با توجه به اینکه کنکور سال 99 به نسبت سالهای قبل تغییراتی داشته است برای آگاهی از کارنامه های سال 99 مبتوانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید
رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران
قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه های سراسری شهر تهران ممکن است آرزوی هر کسی باشد. اما جهت قبولی در بهترین دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته نیاز به کسب رتبه بالایی در کنکور سراسری تجربی دارید. اطلاع از رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران می تواند کمک بزرگی به شما در این زمینه باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *