محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی

روزهای انتخاب رشته کنکور سراسری که نزدیک می شود، داوطلبان با سرعت بیشتری مشغول جست و جو و جمع آوری اطلاعات درباره رشته های موردنظرشان می شوند. هر داوطلب در پی آن است که بداند در رشته موردنظرش کدام دانشگاه ها پذیرش دانشجو دارند، در چه دوره هایی دانشجو و و در هر دوره چند دانشجو می پذیرند. پردیس های خود گردان در رشته موردنظر ورودی جدید می پذیرند؟ پذیرش مازاد چند نفر است؟ و سوالاتی از این دست که داوطلبان روزها و ساعت های زیادی را صرف پیدا کردن جواب های آنها می کنند. در این مطلب قصد داریم محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی 97 که یکی از رشته های پرمخاطب گروه آزمایشی علوم تجربی است، را معرفی کنیم.

دانشگاه ها در آزمون سراسری 97 در رشته علوم آزمایشگاهی در چه دوره هایی پذیرنده دانشجویان جدید هستند؟

رشته علم آزمایشگاهی جزو رشته های مجموعه علوم پزشکی و محل تحصیل داوطلبانی که در این رشته پذیرفته شوند، دانشگاه های علوم پزشکی استانها و شهرهای مختلف است. در مجموع، 52 دانشگاه علوم پزشکی در رشته علوم آزمایشگاهی ورودی جدید جذب می کنند. این رشته فقط در دوره روزانه دانشگاه ها پذیرش دارد.  پردیس های خودگردان برخی دانشگاه ها هم در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرای دانشجویان جدید هستند. ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی در این رشته بین 5 تا 39 نفر در نوسان است. اما بیشتر دانشگاه ها 25 نفر ظرفیت دارند. ظرفیت پذیرش پردیس های خودگردان هم حدود 5 نفر است. برخی دانشگاه ها ظرفیت مازاد هم دارند که بین 3 تا 10 نفر است. ظرفیت مازاد به این معناست که امکانات دانشگاه پاسخگوی تعداد دانشجویانی است که در ظرفیت اصلی اعلام شده است پذیرش تعداد مازاد منوط به فراهم کردن امکانات کافی تا مهرماه به تعداد دانشجویانی است که در پذیرش مازاد اعلام شده است.

پنجاه و دو دانشگاه علوم پزشکی در سراسرکشور در رشته علوم آزمایشگاهی دانشجو می پذیرند

در مهرماه کدام دانشگاه ها از طریق کنکور 97 پذیرای دانشجویان جدید در رشته علوم آزمایشگاهی خواهند بود؟

در بخش قبل مطلب محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی 97 گفتیم که 52 دانشگاه علوم پزشکی در سراسرکشور در این رشته دانشجو می پذیرند. لازم به تذکر است که علوم آزمایشگاهی جزو رشته هایی است که گزینش استانی دارند یعنی در دانشگاه های بیشتر استانهای کشور که به متخصصان بومی در این رشته نیاز دارند، عرضه می شود. در ادامه لیست دانشگاه هایی که داوطلبان می توانند برای تحصیل در این رشته انتخاب کنند و تعداد پذیرش هر دانشگاه آمده است. با توجه به اینکه هنوز دفترچه انتخاب رشته گروه های آزمایشی مختلف کنکور سراسری 97، منتشر نشده است، اطلاعات مربوط به پذیرش از دفترچه انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی 96 استخراج شده اند و ظرفیت ها در سال 97 ممکن با تغییراتی مواجه شوند.

نام دانشگاه ظرفیت‌پذیرش نام دانشگاه ظرفیت پذیرش
دانشگاه علوم پزشکی اراک 24 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال-بجنورد 25
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 29 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 25
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 28 دانشگاه علوم پزشکی دزفول 24
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 32 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 24
دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج 25 دانشگاه علوم پزشکی زابل 20
دانشگاه علوم پزشکی ایران 28 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 30
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 30 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30
دانشگاه علوم پزشکی بابل 25 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران 5 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 30
دانشگاه علوم پزشکی بم 12 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 25
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 25 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 25
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 25 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 25
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 21 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 32
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل: دانشکده پیراپزشکی داراب) 20
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 15 دانشگاه علوم پزشکی فسا 20
دانشگاه علوم پزشکی تهران 30 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 28 دانشگاه علوم پزشکی قم 21
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 19 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 20
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 20 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 30
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 26 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27
دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21 دانشگاه علوم پزشکی مازندران(محل تحصیل: دانشکده پیراپزشکی آمل) 25
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 26 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 30
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 40 دانشگاه علوم پزشکی همدان 32
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 20 دانشگاه علوم پزشکی سراب 20
دانشگاه علوم پزشکی یزد 21 دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 25
دانشگاه علوم پزشکی آبادان 20 دانشگاه علوم پزشکی کراش 17
دانشگاه علوم پزشکی مراغه 30  

 

پردیس خودگردان کدام دانشگاه های علوم پزشکی در رشته آزمایشگاهی 97 پذیرش دارند؟

پردیس های  خودگردان پنج دانشگاه علوم پزشکی در این رشته دانشجو می پذیرند:

نام دانشگاه ظرفیت
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل: کیش) 35
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 5
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 5
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 5

 

دو نکته درباره رشته علوم آزمایشگاهی 97

رشته علوم آزمایشگاهی در دو مقطع کارشناسی و کاردانی از طریق کنکور قبولی دانشجو دارد. این رشته در زیرگروه یک گروه آزمایشی تجربی قرار دارد که ضریب درس های تخصصی در این زیر گروه به ترتیب جدول زیر است:

عنوان ضریب
زمین شناسی 0
زیست شناسی 4
ریاضی 2
فیزیک 2
شیمی 3

در پایان محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی، مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 برای کامل کردن اطلاعات درباره شرایط و نحوه قبولی در این رشته، پیشنهاد می شود.