آیدانیتو > کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری
انتخاب رشته تجربی, انتخاب رشته کنکور, نتایج کنکور

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری

یکی دیگر از رشته های پر مخاطب در ایران، رشته دندانپزشکی می باشد که هر ساله تعداد زیادی از دانشکده های دندانپزشکی دولتی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. توصیه ما به داوطلبان رشته ی دندانپزشکی این است که قبل از انتخاب رشته، اطلاعات لازم در مورد این رشته، مانند زمان تحصیل، بازار کار، واحدهای درسی را بدست آورند و با دیدی روشن شروع به تحصیل در این رشته نمایند. در حال حاضر 203 دانشکده دندانپزشکی در ایران موجود می باشد و طول دوره ی تحصیلی آن، 6 سال است که شامل 2 دوره، 2 و 4 ساله می باشد. که در 2 سال اول مباحث نظری و علوم پایه آموزش داده می شود و در 4 سال بعدی آموزش های لازم به صورت عملی در بخش های کلینیک و بیمارستانهایی که وابسته به دانشکده هستند، انجام می شود. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در چند دانشگاه دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. دانشجویان علاقه مند به تحصیل در رشته ی دندانپزشکی با داشتن اطلاعات در مورد رتبه قبولی رشته دندانپزشکی می توانند واقع بینانه نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام نمایند. از آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی80%
معارف86%
زبان75%
زمین شناسی1%
ریاضیات56%
زیست شناسی63%
فیزیک80%
شیمی68%
رتبه در منطقه455
رتبه کشوری920

کارنامه و رتبه قبولی رشته (دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95)

نام درسدرصد
ادبیات فارسی82%
عربی79%
معارف95%
زبان90%
زمین شناسی2%
ریاضی64%
زیست شناسی87%
فیزیک75%
شیمی89%
رتبه در منطقه16
رتبه کشوری42

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی74%
عربی66%
معارف79%
زبان67%
زمین شناسی0%
ریاضیات68%
زیست شناسی82%
فیزیک74%
شیمی63%
رتبه در منطقه235
رتبه کشوری465

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی دانشگاه اصفهان روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی74%
عربی68%
معارف77%
زبان79%
زمین شناسی2%
ریاضیات68%
زیست شناسی74%
فیزیک75%
شیمی48%
رتبه در منطقه355
رتبه کشوری718

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی55%
معارف78%
زبان31%
زمین شناسی2%
ریاضیات49%
زیست شناسی68%
فیزیک72%
شیمی45%
رتبه در منطقه469
رتبه کشوری2970

  کارنامه و رتبه قبولی (2) رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی51%
عربی62%
معارف98%
زبان66%
زمین شناسی17%
ریاضیات42%
زیست شناسی64%
فیزیک55%
شیمی34%
رتبه در منطقه625
رتبه کشوری3793

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی78%
معارف76%
زبان44%
زمین شناسی3%
ریاضیات65%
زیست شناسی68%
فیزیک64%
شیمی59%
رتبه در منطقه757
رتبه کشوری1518

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی83%
عربی67%
معارف95%
زبان66%
زمین شناسی2%
ریاضیات50%
زیست شناسی75%
فیزیک60%
شیمی58%
رتبه در منطقه390
رتبه کشوری802

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی85%
معارف76%
زبان69%
زمین شناسی1%
ریاضیات59%
زیست شناسی77%
فیزیک85%
شیمی70%
رتبه در منطقه65
رتبه کشوری306

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شاهد تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی90%
عربی70%
معارف87%
زبان60%
زمین شناسی2%
ریاضیات75%
زیست شناسی65%
فیزیک77%
شیمی54%
رتبه در منطقه273
رتبه کشوری716

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی83%
عربی86%
معارف89%
زبان87%
زمین شناسی3%
ریاضیات61%
زیست شناسی71%
فیزیک82%
شیمی73%
رتبه در منطقه162
رتبه کشوری318

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی80%
معارف78%
زبان65%
زمین شناسی2%
ریاضیات57%
زیست شناسی68%
فیزیک70%
شیمی73%
رتبه در منطقه145
رتبه کشوری1162

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1  سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی81%
معارف95%
زبان83%
زمین شناسی5%
ریاضیات72%
زیست شناسی75%
فیزیک77%
شیمی70%
رتبه در منطقه107
رتبه کشوری287

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی86%
عربی94%
معارف90%
زبان51%
زمین شناسی0%
ریاضیات52%
زیست شناسی60%
فیزیک74%
شیمی69%
رتبه در منطقه470
رتبه کشوری952

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه منطقه 3  سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی89%
عربی85%
معارف86%
زبان100%
زمین شناسی5%
ریاضیات74%
زیست شناسی75%
فیزیک76%
شیمی52%
رتبه در منطقه180
رتبه کشوری367

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه، منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی63%
عربی80%
معارف100%
زبان70%
زمین شناسی2%-
ریاضیات45%
زیست شناسی67%
فیزیک57%
شیمی49%
رتبه در منطقه271
رتبه کشوری1905

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی86%
معارف82%
زبان83%
زمین شناسی0%
ریاضیات79%
زیست شناسی65%
فیزیک66%
شیمی82%
رتبه در منطقه293
رتبه کشوری586

چرا برای انتخاب رشته به یک مشاور تحصیلی نیاز داریم؟

رشته دندانپزشکی از رشته های بسیار پر طرفدار است، بنابراین قبول شدن در آن بسیار سخت است. اما انتخاب رشته نقش بسیار زیادی در قبولی تان خواهد داشت. البته چندین سالی است که امکان تحصیل بدون کنکور در رشته دندانپزشکی وجود ندارد اما از طریق پزشکی بدون کنکور در کشور های خارجی هم میتوانید اقدام کنید. یک مشاور حرفه ای تحصیلی با آنالیز کارنامه و رتبه قبولی و مقایسه با کنکور سال های گذشته، بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد خواهد داد. به همین منظور پیشنهاد می کنیم برای یک انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
برای انتخاب رشته اصولی با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

اگر امسال قبول نشوم باید به سربازی بروم؟

اولا که از کجا می دانید قبول نمی شوید؟ شرایط کنکوری هر سال با سال قبل متفاوت است، بنابراین به طور قطعی نمی توان در رابطه با قبول شدن یا نشدن، اظهار نظر کرد. مشاوران آیدانیتو با تخمین رتبه، امکان قبولی را تحلیل می کنند و شما را در انتخاب صحیح، راهنمایی می کنند. اما حالا که نگران سربازی تان هستید، بهتر است که بدانید اگر تولد 18 سالگی تان گذشته و هیچ گونه معافیتی برای رفتن به خدمت ندارید، کم کم باید خود را برای رفتن به سربازی آماده کنید. ما پیشنهاد می کنیم که به همین سادگی و با یکبار قبول نشدن، دست از رویاهایتان نکشید و روش های دیگر تحصیل در رشته مورد علاقه تان را امتحان کنید. مشاوران آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد می دهند.

 نگران سربازی هستید؟ هنوز راه های بسیاری وجود دارند که می توانید در رشته مورد علاقه تان تحصیل کنید. با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

اگر امسال قبول نشوم، آیا سال دیگر قبول می شوم؟

نیچه معتقد است که ” آنچه مرا نکشد، نیرومندترم می سازد” و ما در تمامی مراحل زندگی مان با این جمله زندگی می کنیم. اگر امسال قبول نشدید، فدای سرتان، دنیا که به آخر نرسیده است! راه های بسیاری وجود دارند که می توانند شما را به سمت هدفی که دارید، راهنمایی کنند. اگر قصد دارید که دوباره تلاش کنید و در سال آینده در کنکور شرکت کنید، باید به چند نکته دقت کنید:
 • اول از همه چیز به خودتان ایمان داشته باشید : در حال حاضر از بیشتر شرکت کنندگانی که برای بار اول در کنکور شرکت می کنند، تجربه ی بیشتری دارید.
 • نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید: اگر همه چیز را به درستی انجام داده بودید، باید قبول میشدید، پس اگر نشدید، یک جای کارتان می لنگد!
 • برنامه ریزی خیلی مهم است: هرچند که هر کسی می تواند با اولویت بندی کارها، برنامه ریزی کند، اما برنامه ریزی برای کار حرفه ای چون قبول شدن در رشته ای پرطرفدار، نیاز به فرد حرفه ای دارد. برای برنامه ریزی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
 • خسته نشوید: طبیعی است که خسته شده باشید، اما نباید خسته شوید، کمی دیگر تلاش کنید، فرصت برای خستگی در کردن بسیار است! البته باید بگوییم که یک برنامه ریز حرفه ای تحصیلی مطابق روحیات شما برنامه ریزی می کند، پس برنامه ریزی خود را به مشاوران باتجربه بسپارید.

حتما یک جای کار می لنگیده است که امسال قبول نشدید! برای برنامه ریزی منحصر به فرد خود با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

فرصت طلایی تحصیل در خارج از کشور

اصلا به این موضوع فکر کرده اید که همین حالا که نشسته اید و زانوی غم بغل کرده اید و با خود می گویید “اگر قبول نشوم چه کنم”، بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا، در جستجوی فردی با ویژگی های شما هستند. پیشنهاد می کنیم فرصت طلایی تحصیل در خارج از کشور را از دست ندهید و برای آگاهی از بهترین دانشگاه های سراسر دنیا، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
تحصیل در خارج از کشور یک فرصت استثنائی است. برای آگاهی از کلیه شرایط، هزینه ها، لیست بهترین دانشگاه ها و هر آنچه باید در راه تحصیل در خارج از کشور بدانید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری بزنید. 


4 دیدگاه در “کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری

 1. konkoori گفت:

  سلام.یه سوالی برام پبش اومده.این رتبه هایی که گذاشتین خیلی رتبه های بالایی از نظر عددی برای قبولی پزشکی دانشگاه تهران هستن.چجوری این افراد قبول شدن؟چرا تو رتبه های کشوری 97چرا رتبه های 150کشوری به بعد هم نتونستن پزشکی داشنگاه تهران بیارن ولی مثلا تک و توک رتبه های 200و خورده و حتی هزارو خورده ای ها قبول شدن؟درحالیکه سهمیه خاصی هم ایثارگران نداشتن و المپیاد هم مدالی نیاورده بودن.و یا مثل خانم ال محمد با1800 منطقه3 داروسازی دانشگاه تهران اوردن.میشه توضیح بدین چه جوری؟ممنون

  1. آیدانیتو گفت:

   سلام دوست عزیز
   در موضوع انتخاب رشته، فاکتورهای بسیاری تأثیر دارد که یکی از آن ها سهمیه مناطق است. گزینه دیگر تعدد انتخاب ها است. بعضی افراد فقط شهرهای خاص را انتخاب میکنند.

 2. marzye dehghan گفت:

  سلام وقت بخیر
  ببخشید میخواستم بدونم با مدرک فوق لیسانس ارتباط تصویری چجور میتونم کنکور تجربی رو شرکت کنم؟ باید دیپلم تجربی بگیرم؟

 3. ساحل گفت:

  سلام خسته نباشید. من میخواستم بپرسم برای قبولی دندونپزشکی دانشگاه تهران و مشهد و تبریز میانگین دروس عمومی و تخصصی با توجه به کنکور ۹۸ برای کنکور ۹۹ حدودا چقدر هستش؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *