کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری

یکی دیگر از رشته های پر مخاطب در ایران، رشته دندانپزشکی می باشد که هر ساله تعداد زیادی از دانشکده های دندانپزشکی دولتی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. توصیه ما به داوطلبان رشته ی دندانپزشکی این است که قبل از انتخاب رشته، اطلاعات لازم در مورد این رشته، مانند زمان تحصیل، بازار کار، واحدهای درسی را بدست آورند و با دیدی روشن شروع به تحصیل در این رشته نمایند. در حال حاضر 203 دانشکده دندانپزشکی در ایران موجود می باشد و طول دوره ی تحصیلی آن، 6 سال است که شامل 2 دوره، 2 و 4 ساله می باشد. که در 2 سال اول مباحث نظری و علوم پایه آموزش داده می شود و در 4 سال بعدی آموزش های لازم به صورت عملی در بخش های کلینیک و بیمارستانهایی که وابسته به دانشکده هستند، انجام می شود. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در چند دانشگاه دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. دانشجویان علاقه مند به تحصیل در رشته ی دندانپزشکی با داشتن اطلاعات در مورد رتبه قبولی رشته دندانپزشکی می توانند واقع بینانه نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام نمایند. از آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 80%
معارف 86%
زبان 75%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 56%
زیست شناسی 63%
فیزیک 80%
شیمی 68%
رتبه در منطقه 455
رتبه کشوری 920

کارنامه و رتبه قبولی رشته (دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95)

نام درس درصد
ادبیات فارسی 82%
عربی 79%
معارف 95%
زبان 90%
زمین شناسی 2%
ریاضی 64%
زیست شناسی 87%
فیزیک 75%
شیمی 89%
رتبه در منطقه 16
رتبه کشوری 42

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 66%
معارف 79%
زبان 67%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 68%
زیست شناسی 82%
فیزیک 74%
شیمی 63%
رتبه در منطقه 235
رتبه کشوری 465

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی دانشگاه اصفهان روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 68%
معارف 77%
زبان 79%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 68%
زیست شناسی 74%
فیزیک 75%
شیمی 48%
رتبه در منطقه 355
رتبه کشوری 718

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 55%
معارف 78%
زبان 31%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 49%
زیست شناسی 68%
فیزیک 72%
شیمی 45%
رتبه در منطقه 469
رتبه کشوری 2970

  کارنامه و رتبه قبولی (2) رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 51%
عربی 62%
معارف 98%
زبان 66%
زمین شناسی 17%
ریاضیات 42%
زیست شناسی 64%
فیزیک 55%
شیمی 34%
رتبه در منطقه 625
رتبه کشوری 3793

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 75%
عربی 78%
معارف 76%
زبان 44%
زمین شناسی 3%
ریاضیات 65%
زیست شناسی 68%
فیزیک 64%
شیمی 59%
رتبه در منطقه 757
رتبه کشوری 1518

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 83%
عربی 67%
معارف 95%
زبان 66%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 50%
زیست شناسی 75%
فیزیک 60%
شیمی 58%
رتبه در منطقه 390
رتبه کشوری 802

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 75%
عربی 85%
معارف 76%
زبان 69%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 59%
زیست شناسی 77%
فیزیک 85%
شیمی 70%
رتبه در منطقه 65
رتبه کشوری 306

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شاهد تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 90%
عربی 70%
معارف 87%
زبان 60%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 75%
زیست شناسی 65%
فیزیک 77%
شیمی 54%
رتبه در منطقه 273
رتبه کشوری 716

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 83%
عربی 86%
معارف 89%
زبان 87%
زمین شناسی 3%
ریاضیات 61%
زیست شناسی 71%
فیزیک 82%
شیمی 73%
رتبه در منطقه 162
رتبه کشوری 318

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 80%
معارف 78%
زبان 65%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 57%
زیست شناسی 68%
فیزیک 70%
شیمی 73%
رتبه در منطقه 145
رتبه کشوری 1162

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1  سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 75%
عربی 81%
معارف 95%
زبان 83%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 72%
زیست شناسی 75%
فیزیک 77%
شیمی 70%
رتبه در منطقه 107
رتبه کشوری 287

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 86%
عربی 94%
معارف 90%
زبان 51%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 52%
زیست شناسی 60%
فیزیک 74%
شیمی 69%
رتبه در منطقه 470
رتبه کشوری 952

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه منطقه 3  سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 89%
عربی 85%
معارف 86%
زبان 100%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 74%
زیست شناسی 75%
فیزیک 76%
شیمی 52%
رتبه در منطقه 180
رتبه کشوری 367

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه، منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 80%
معارف 100%
زبان 70%
زمین شناسی 2%-
ریاضیات 45%
زیست شناسی 67%
فیزیک 57%
شیمی 49%
رتبه در منطقه 271
رتبه کشوری 1905

  کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 86%
معارف 82%
زبان 83%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 79%
زیست شناسی 65%
فیزیک 66%
شیمی 82%
رتبه در منطقه 293
رتبه کشوری 586

چرا برای انتخاب رشته به یک مشاور تحصیلی نیاز داریم؟

رشته دندانپزشکی از رشته های بسیار پر طرفدار است، بنابراین قبول شدن در آن بسیار سخت است. اما انتخاب رشته نقش بسیار زیادی در قبولی تان خواهد داشت. البته چندین سالی است که امکان تحصیل بدون کنکور در رشته دندانپزشکی وجود ندارد اما از طریق پزشکی بدون کنکور در کشور های خارجی هم میتوانید اقدام کنید. یک مشاور حرفه ای تحصیلی با آنالیز کارنامه و رتبه قبولی و مقایسه با کنکور سال های گذشته، بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد خواهد داد. به همین منظور پیشنهاد می کنیم برای یک انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
برای انتخاب رشته اصولی با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

اگر امسال قبول نشوم باید به سربازی بروم؟

اولا که از کجا می دانید قبول نمی شوید؟ شرایط کنکوری هر سال با سال قبل متفاوت است، بنابراین به طور قطعی نمی توان در رابطه با قبول شدن یا نشدن، اظهار نظر کرد. مشاوران آیدانیتو با تخمین رتبه، امکان قبولی را تحلیل می کنند و شما را در انتخاب صحیح، راهنمایی می کنند. اما حالا که نگران سربازی تان هستید، بهتر است که بدانید اگر تولد 18 سالگی تان گذشته و هیچ گونه معافیتی برای رفتن به خدمت ندارید، کم کم باید خود را برای رفتن به سربازی آماده کنید. ما پیشنهاد می کنیم که به همین سادگی و با یکبار قبول نشدن، دست از رویاهایتان نکشید و روش های دیگر تحصیل در رشته مورد علاقه تان را امتحان کنید. مشاوران آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، بهترین گزینه ها را به شما پیشنهاد می دهند.

 نگران سربازی هستید؟ هنوز راه های بسیاری وجود دارند که می توانید در رشته مورد علاقه تان تحصیل کنید. با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

اگر امسال قبول نشوم، آیا سال دیگر قبول می شوم؟

نیچه معتقد است که ” آنچه مرا نکشد، نیرومندترم می سازد” و ما در تمامی مراحل زندگی مان با این جمله زندگی می کنیم. اگر امسال قبول نشدید، فدای سرتان، دنیا که به آخر نرسیده است! راه های بسیاری وجود دارند که می توانند شما را به سمت هدفی که دارید، راهنمایی کنند. اگر قصد دارید که دوباره تلاش کنید و در سال آینده در کنکور شرکت کنید، باید به چند نکته دقت کنید:
  • اول از همه چیز به خودتان ایمان داشته باشید : در حال حاضر از بیشتر شرکت کنندگانی که برای بار اول در کنکور شرکت می کنند، تجربه ی بیشتری دارید.
  • نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید: اگر همه چیز را به درستی انجام داده بودید، باید قبول میشدید، پس اگر نشدید، یک جای کارتان می لنگد!
  • برنامه ریزی خیلی مهم است: هرچند که هر کسی می تواند با اولویت بندی کارها، برنامه ریزی کند، اما برنامه ریزی برای کار حرفه ای چون قبول شدن در رشته ای پرطرفدار، نیاز به فرد حرفه ای دارد. برای برنامه ریزی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
  • خسته نشوید: طبیعی است که خسته شده باشید، اما نباید خسته شوید، کمی دیگر تلاش کنید، فرصت برای خستگی در کردن بسیار است! البته باید بگوییم که یک برنامه ریز حرفه ای تحصیلی مطابق روحیات شما برنامه ریزی می کند، پس برنامه ریزی خود را به مشاوران باتجربه بسپارید.

حتما یک جای کار می لنگیده است که امسال قبول نشدید! برای برنامه ریزی منحصر به فرد خود با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

فرصت طلایی تحصیل در خارج از کشور

اصلا به این موضوع فکر کرده اید که همین حالا که نشسته اید و زانوی غم بغل کرده اید و با خود می گویید “اگر قبول نشوم چه کنم”، بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا، در جستجوی فردی با ویژگی های شما هستند. پیشنهاد می کنیم فرصت طلایی تحصیل در خارج از کشور را از دست ندهید و برای آگاهی از بهترین دانشگاه های سراسر دنیا، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
تحصیل در خارج از کشور یک فرصت استثنائی است. برای آگاهی از کلیه شرایط، هزینه ها، لیست بهترین دانشگاه ها و هر آنچه باید در راه تحصیل در خارج از کشور بدانید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری بزنید.