کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۳ بهمن ۹۶ ۳۱۳ ۰

یکی دیگر از رشته های پر مخاطب در ایران، رشته دندانپزشکی می باشد که هر ساله تعداد زیادی از دانشکده های دندانپزشکی دولتی اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. توصیه ما به داوطلبان رشته ی دندانپزشکی این است که قبل از انتخاب رشته، اطلاعات لازم در مورد این رشته، مانند زمان تحصیل، بازار کار، واحدهای درسی را بدست آورند و با دیدی روشن شروع به تحصیل در این رشته نمایند. در حال حاضر 203 دانشکده دندانپزشکی در ایران موجود می باشد و طول دوره ی تحصیلی آن، 6 سال است که شامل 2 دوره، 2 و 4 ساله می باشد. که در 2 سال اول مباحث نظری و علوم پایه آموزش داده می شود و در 4 سال بعدی آموزش های لازم به صورت عملی در بخش های کلینیک و بیمارستانهایی که وابسته به دانشکده هستند، انجام می شود. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در چند دانشگاه دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. دانشجویان علاقه مند به تحصیل در رشته ی دندانپزشکی با داشتن اطلاعات در مورد رتبه قبولی رشته دندانپزشکی می توانند واقع بینانه نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی80%
معارف86%
زبان75%
زمین شناسی1%
ریاضیات56%
زیست شناسی63%
فیزیک80%
شیمی68%
رتبه در منطقه455
رتبه کشوری920

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته (دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95)

نام درسدرصد
ادبیات فارسی82%
عربی79%
معارف95%
زبان90%
زمین شناسی2%
ریاضی64%
زیست شناسی87%
فیزیک75%
شیمی89%
رتبه در منطقه16
رتبه کشوری42

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی74%
عربی66%
معارف79%
زبان67%
زمین شناسی0%
ریاضیات68%
زیست شناسی82%
فیزیک74%
شیمی63%
رتبه در منطقه235
رتبه کشوری465

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی دانشگاه اصفهان روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی74%
عربی68%
معارف77%
زبان79%
زمین شناسی2%
ریاضیات68%
زیست شناسی74%
فیزیک75%
شیمی48%
رتبه در منطقه355
رتبه کشوری718

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی55%
معارف78%
زبان31%
زمین شناسی2%
ریاضیات49%
زیست شناسی68%
فیزیک72%
شیمی45%
رتبه در منطقه469
رتبه کشوری2970

 

کارنامه و رتبه قبولی (2) رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی51%
عربی62%
معارف98%
زبان66%
زمین شناسی17%
ریاضیات42%
زیست شناسی64%
فیزیک55%
شیمی34%
رتبه در منطقه625
رتبه کشوری3793

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی یزد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی78%
معارف76%
زبان44%
زمین شناسی3%
ریاضیات65%
زیست شناسی68%
فیزیک64%
شیمی59%
رتبه در منطقه757
رتبه کشوری1518

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی83%
عربی67%
معارف95%
زبان66%
زمین شناسی2%
ریاضیات50%
زیست شناسی75%
فیزیک60%
شیمی58%
رتبه در منطقه390
رتبه کشوری802

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی85%
معارف76%
زبان69%
زمین شناسی1%
ریاضیات59%
زیست شناسی77%
فیزیک85%
شیمی70%
رتبه در منطقه65
رتبه کشوری306

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی شاهد تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی90%
عربی70%
معارف87%
زبان60%
زمین شناسی2%
ریاضیات75%
زیست شناسی65%
فیزیک77%
شیمی54%
رتبه در منطقه273
رتبه کشوری716

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی83%
عربی86%
معارف89%
زبان87%
زمین شناسی3%
ریاضیات61%
زیست شناسی71%
فیزیک82%
شیمی73%
رتبه در منطقه162
رتبه کشوری318

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی80%
معارف78%
زبان65%
زمین شناسی2%
ریاضیات57%
زیست شناسی68%
فیزیک70%
شیمی73%
رتبه در منطقه145
رتبه کشوری1162

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1  سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی81%
معارف95%
زبان83%
زمین شناسی5%
ریاضیات72%
زیست شناسی75%
فیزیک77%
شیمی70%
رتبه در منطقه107
رتبه کشوری287

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی تبریز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی86%
عربی94%
معارف90%
زبان51%
زمین شناسی0%
ریاضیات52%
زیست شناسی60%
فیزیک74%
شیمی69%
رتبه در منطقه470
رتبه کشوری952

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه منطقه 3  سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی89%
عربی85%
معارف86%
زبان100%
زمین شناسی5%
ریاضیات74%
زیست شناسی75%
فیزیک76%
شیمی52%
رتبه در منطقه180
رتبه کشوری367

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی بابل روزانه، منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی63%
عربی80%
معارف100%
زبان70%
زمین شناسی2%-
ریاضیات45%
زیست شناسی67%
فیزیک57%
شیمی49%
رتبه در منطقه271
رتبه کشوری1905

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی86%
معارف82%
زبان83%
زمین شناسی0%
ریاضیات79%
زیست شناسی65%
فیزیک66%
شیمی82%
رتبه در منطقه293
رتبه کشوری586

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید