کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری 98
رشته اتاق عمل از شاخه های رشته ی پزشکی می باشد، افرادی که قصد دارند در انتخاب رشته کنکور تجربی 97، رشته اتاق عمل را انتخاب نمایند، بهتر است از کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری و آزاد در سال 98-97 مطلع شوند تا دانش کافی نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل خود کسب نمایند. این رشته دارای 13 واحد درسی است که 20 واحد آن دروس عمومی و 84 واحد آن دروس پایه و اختصاصی بوده و 24 واحد کارآموزی دارد. داوطلبین علاقه مند به رشته پزشکی میتوانند از طریق رشته پزشکی بدون کنکور هم وارد دانشگاه شوند.
در حال حاضر تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی امکان پذیر است. جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داوطلبان می توانند در یکی از رشته های زیست فناوری پزشکی- انفورماتیک پزشکی، تکنولوژی پزشکی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و یا تکنولوژی گردش خون و … تحصیل کنند. در رشته اتاق عمل به دانشجویان، تکنولوژی های جدید جراحی، نحوه مراقبت بیمار در هنگام عمل جراحی و پس از آن، اصول جدید اتاق عمل آموزش داده می شود. در این مقاله سعی کردیم به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری بپردازیم.
کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری علوم پزشکی تهران –  روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2883
نام درس درصد
معارف 90%
زبان 70%
عربی 60%
زیست شناسی 58%
ادبیات فارسی 48%
ریاضیات 38%
فیزیک 31%
شیمی 31%
زمین شناسی 0%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری تبریز  –روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2635

نام درس درصد
زبان 74%
معارف 70%
ادبیات فارسی 64%
عربی 57%
زیست شناسی 50%
فیزیک 48%
شیمی 39%
ریاضیات 37%
زمین شناسی 0%
نمونه کارنامه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2923
نام درس درصد
معارف 73%
ادبیات فارسی 72%
عربی 70%
فیزیک 56%
زبان 54%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 36%
شیمی 30%
زمین شناسی 6%


کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3801

نام درس درصد
معارف 74%
زبان 69%
عربی 50%
زیست شناسی 49%
ادبیات فارسی 48%
ریاضیات 42%
شیمی 36%
فیزیک 34%
زمین شناسی 0%
کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری شاهد تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4420
نام درس درصد
عربی 81%
ادبیات فارسی 77%
معارف 50%
ریاضیات 41%
فیزیک 38%
زیست شناسی 34%
زبان 28%
شیمی 19%
زمین شناسی 10%


کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری علوم پزشکی تهران  –  روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4251

نام درس درصد
معارف 90%
زبان 70%
عربی 60%
زیست شناسی 58%
ادبیات فارسی 48%
ریاضیات 38%
شیمی 31%
فیزیک 31%
زمین شناسی 0%


کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری گیلان  –روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8842

نام درس درصد
عربی 74%
معارف 61%
ادبیات فارسی 58%
زبان 53%
فیزیک 34%
ریاضیات 30%
زیست شناسی 30%
شیمی 23%
زمین شناسی 8%


کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 12593

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 26%
معارف 50%
زبان 37%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 17%
زیست شناسی 38%
فیزیک 32%
شیمی 29%
کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان  –  روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8776
نام درس درصد
عربی 84%
معارف 58%
شیمی 52%
زیست شناسی 51%
ادبیات فارسی 44%
زبان 17%
فیزیک 13%
ریاضیات 12%
زمین شناسی 0%


شهید بهشتی تهران  –روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7081

نام درس درصد
عربی 65%
معارف 54%
ریاضیات 48%
ادبیات فارسی 45%
زیست شناسی 41%
شیمی 39%
زبان 38%
فیزیک 32%
زمین شناسی 5%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری اتاق عمل بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.