کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۵۲ ۰

  1. رشته اتاق عمل از شاخه های رشته ی پزشکی می باشد، افرادی که قصد دارند در انتخاب رشته کنکور تجربی 97، رشته اتاق عمل را انتخاب نمایند، بهتر است از کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه های سراسری و آزاد در سال 96-95 مطلع شوند تا دانش کافی نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل خود کسب نمایند. این رشته دارای 13 واحد درسی است که 20 واحد آن دروس عمومی و 84 واحد آن دروس پایه و اختصاصی بوده و 24 واحد کارآموزی دارد.

در حال حاضر تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی امکان پذیر است. جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داوطلبان می توانند در یکی از رشته های زیست فناوری پزشکی- انفورماتیک پزشکی، تکنولوژی پزشکی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و یا تکنولوژی گردش خون و ... تحصیل کنند. در رشته اتاق عمل به دانشجویان، تکنولوژی های جدید جراحی، نحوه مراقبت بیمار در هنگام عمل جراحی و پس از آن، اصول جدید اتاق عمل آموزش داده می شود. در این مقاله سعی کردیم به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل در چند دانشگاه سراسری بپردازیم.

کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری علوم پزشکی تهران  روزانه منطقه 1 سال 96  95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2883

نام درسدرصد
معارف90%
زبان70%
عربی60%
زیست شناسی58%
ادبیات فارسی48%
ریاضیات38%
فیزیک31%
شیمی31%
زمین شناسی0%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری تبریز  –روزانه منطقه 1 سال 96  95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2635

نام درسدرصد
زبان74%
معارف70%
ادبیات فارسی64%
عربی57%
زیست شناسی50%
فیزیک48%
شیمی39%
ریاضیات37%
زمین شناسی0%

 

نمونه کارنامه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان  – روزانه منطقه 1 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2923

نام درسدرصد
معارف73%
ادبیات فارسی72%
عربی70%
فیزیک56%
زبان54%
ریاضیات40%
زیست شناسی36%
شیمی30%
زمین شناسی6%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3801

نام درسدرصد
معارف74%
زبان69%
عربی50%
زیست شناسی49%
ادبیات فارسی48%
ریاضیات42%
شیمی36%
فیزیک34%
زمین شناسی0%

 

کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری شاهد تهران  – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4420

نام درسدرصد
عربی81%
ادبیات فارسی77%
معارف50%
ریاضیات41%
فیزیک38%
زیست شناسی34%
زبان28%
شیمی19%
زمین شناسی10%

 

کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری علوم پزشکی تهران  –  روزانه منطقه 2 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4251

نام درسدرصد
معارف90%
زبان70%
عربی60%
زیست شناسی58%
ادبیات فارسی48%
ریاضیات38%
شیمی31%
فیزیک31%
زمین شناسی0%

 

ارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری گیلان  –روزانه منطقه 2 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8842

نام درسدرصد
عربی74%
معارف61%
ادبیات فارسی58%
زبان53%
فیزیک34%
ریاضیات30%
زیست شناسی30%
شیمی23%
زمین شناسی8%

 

 کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه منطقه 2 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 12593

نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی26%
معارف50%
زبان37%
زمین شناسی0%
ریاضیات17%
زیست شناسی38%
فیزیک32%
شیمی29%

 

کارنامه رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری اصفهان  –  روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8776

نام درسدرصد
عربی84%
معارف58%
شیمی52%
زیست شناسی51%
ادبیات فارسی44%
زبان17%
فیزیک13%
ریاضیات12%
زمین شناسی0%

 

 شهید بهشتی تهران  –روزانه منطقه 2 سال 96 95

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7081

نام درسدرصد
عربی65%
معارف54%
ریاضیات48%
ادبیات فارسی45%
زیست شناسی41%
شیمی39%
زبان38%
فیزیک32%
زمین شناسی5%

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید