کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و الگوریتم 99

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم از رشته های گروه فنی و مهندسی می باشد و همه ی داوطلبان تحصیل کرده در تمامی رشته ها مجاز به شرکت در انتخاب رشته این گرایش هستند. همانطور که مطلع هستید این گرایش از گرایش های جدید، وارد شده به دانشگاه ها می باشد. رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم دارای دو گرایش می باشند: 1- مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار 2- الگوریتم و محاسبات با توجه به این موضوع که تنها 98 ظرفیت در دانشگاه های سراسری وجود دارد و تعداد شرکت کنندگان 3332 نفر است. بنابراین تلاش برای کسب تراز بالا و رتبه برای ورود به دانشگاه ها الزامی است. در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم 99 می پردازیم تا با اطلاع از ترازهای قابل قبول، حدود وضعیت خود در قبولی در دانشگاه ها، حدس بزنید.


رتبه و تراز

قبل از بررسی کارنامه داوطلبان قبول شده در رشته دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم 99-98 ، به تعاریف مختصری از رتبه و تراز و تفاوت این دو پرداخته ایم.

رتبه چیست؟

رتبه در واقع جایگاه کسب شده در بین شرکت کنندگان کنکور دکتری می باشد.

تراز چیست؟

تراز متمایز کننده داوطلبان از هم و تعقیب کننده دعوت به مصاحبه داوطلبان می باشد. همانطور که گفتیم تراز، سطح علمی داوطلب را مشخص می کند و دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو به تراز علمی داوطلبان توجه دارند و نه رتبه کسب شده در کنکور دکتری آنان. از این رو در این مقاله به بررسی کارنامه یکی از داوطلبان قبول شده پرداخته ایم.

درصد زده شده دروس کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم

ردیف

نام دروس نمره به درصد

1

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

50.37

2

استعداد تحصیلی

17.78

3 زبان انگلیسی

82.22

داوطلب مورد نظر با توجه به درصدهای زده شده دروس آزمون کتبی دکتری ، رتبه 2 و تراز 6986 را در بین 3332 نفر کسب کرده است.
اگر پرسشی درباره کارنامه و رتبه قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم برای شما مطرح شده است با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید. 

دوره های مجاز شده برای داوطلب:

  • دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور
  • سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
  1. آخرین رتبه مجاز شده در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور در همان سال 666 بود.
  2.  آخرین رتبه مجاز شده در سایر دوره ها (دانشگاه آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور – پردیس خودگردان – نوبت دوم) 2906 بود.

و آخرین رتبه مجاز شده در سایر دوره ها( دانشگاه آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور – پردیس خودگردان – نوبت دوم) 2906 بود. داوطلبان عزیز دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار الگوریتم توجه داشته باشند که تراز گفته شده به هیچ عنوان با تراز قابل قبول سال 99-98 برابر نخواهد بود. با توجه به ادغام آزمون دکتری از سال 96 به بعد ،تراز های کسب شده داوطلبان بسیار متفاوت با تراز های سال های گذشته خواهد بود . به طور کامل کارنامه داوطلب دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم را مشاهده کردید، اما اقدام بعدی این داوطلب، موفقیت در مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار از دانشگاه های دعوت شده می باشد.

دانشگاه های سراسری پذیرنده دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم

پیش از هر گونه اقدامی برای انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم در دانشگاه سراسری شناخت و کسب اطلاعات ضروری و مفید درباره لیست دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته تحصیلی ضرورت دارد. در صورتی که عزم خود را برای ادامه تحصیل در دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم جزم کرده اید اما شناخت کافی را در مورد دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در دوره دکتری ندارید می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم

در زمان انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم موضوع اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف پذیرنده از اهمیتی اساسی برخوردار است. مسلماٌ داوطلبان به دنبال انتخاب دانشگاه هایی هستند که از ظرفیت پذیرش بیشتری در مقایسه با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار هستند. برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم با مشاوران تحصیلی آیداینتو تماس حاصل فرمایید.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و الگوریتم 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و الگوریتم ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.