کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر – نرم افزار 99

در این مقاله با موضوع کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر- نرم افزار 99 همراه داوطلبان علاقمند به رشته مهندسی نرم افزار هستیم. همان طور که مطلع هستید یکی از معیارهای انتخاب رشته برای رشته کامپیوتر – نرم افزار، تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر – نرم افزار 99 می باشد و همچنین تحلیل کارنامه داوطلبان سال گذشته و اطلاع از وضعیت پذیرش آنان در انتخاب رشته هوشمندانه تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین به داوطلبان عزیز توصیه می کنیم قبل از اقدام به انتخاب رشته ارشد، مقاله کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر – نرم افزار 99 را مطالعه کنید.

کارنامه ارشد کامپیوتر

در کارنامه داوطلبان کامپیوتر ارشد، عنوان های مختلفی درج شده است که در این مقاله راجع به آنها توضیح داده می شود. در قسمت اول کارنامه اطلاعاتی نظیر شماره داوطلب، علاقمندی به شرکت در دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی، وضعیت انتخاب رشته داوطلب، معدل مؤثر، کد و نام رشته امتحانی اول درج شده است. در قسمت دوم جدولی با عنوان نمرات اکتسابی وجود دارد که نام درس و نمرات داوطلبان به صورت درصدی در آن مشخص می شود. قسمت سوم جدولی است که از وضعیت داوطلب در هر کد ضریب که شامل کد ضریب، نمره کل (تراز علمی)، رتبه داوطلب در سهمیه، رتبه داوطلب بدون سهمیه، آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه، نتیجه در دوره روزانه، رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه و دانشگاه ازاد اسلامی، آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی و نتیجه در دوره های غیر روزانه و دانشگاه های آزاد اسلامی می باشد.

در کنار مشاوران آیدانیتو بهترین انتخاب رشته را در ارشد کامپیوتر-نرم افزار داشته باشید

کد ضریب در کارنامه ارشد نرم افزار

همان طور که در قسمت سوم بخش های کارنامه گفته شد، وضعیت داوطلب در هر کد ضریب مشخص می شود.  منظور از این عبارت، این است که به عنوان مثال در رشته ارشد کامپیوتر 3 کد ضریب وجود دارد. بنابراین در کارنامه داوطلبان 3 سطر وجود خواهد داشت و تمام موارد گفته شده در بخش سوم کارنامه اعم از رتبه، تراز، و … به صورت مجزا برای سه کد ضریب مشخص می شود.
برای دریافت اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر-نرم افزار 99 می توانید با مشاوران آیداینتو تماس بگیرید.

تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد نرم افزار

در این مبحث قصد داریم چند نمونه از رتبه های برتر و درصدهای زده شده دروس آزمون مهندسی کامپیوتر و وضعیت پذیرش آنان را معرفی کنیم تا در مرحله انتخاب رشته ارشد کامپیوتر – نرم افزار 99، موفق تر عمل نمایید.

داوطلب اول

نام درس نمره به درصد
زبان 32.22
ریاضیات

12.5

دروس مشترک 38.46
تخصصی نرم افزار 51.11

داوطلب با توجه به درصدهای زده شده، رتبه 30 را به خود اختصاص داده است و در دوره های روزانه و سایر دوره ها مجاز به انتخاب رشته شده است. وضعیت پذیرش داوطلب اول: داوطلب مورد نظر با رتبه 30 موفق به پذیرش در دانشگاه صنعتی شریف – تهران در دوره روزانه و رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار شده است.

داوطلب دوم

نام درس نمره به درصد
زبان 8.89
ریاضیات 2.07-
دروس مشترک 47.44
تخصصی نرم افزار 50

داوطلب دوم به درصدهای زده شده رتبه 36 را کسب کرده است و در دوره های روزانه و غیر روزانه مجاز به انتخاب رشته شده است. وضعیت پذیرش داوطلب دوم: داوطلب مورد نظر با رتبه 36 موفق به پذیرش در دانشگاه صنعتی شریف- تهران در دوره نوبت دوم و در رشته نرم افزار شده است.

داوطلب سوم

نام درس نمره به درصد
زبان
ریاضیات 10.42
دروس مشترک 21.79
تخصصی هوش 18.75
تخصصی نرم افزار 47.92

داوطلب سوم با توجه به درصدهای زده شده، رتبه 264 را کسب کرده است و در دوره روزانه و غیر روزانه مجاز به انتخاب رشته شده است. وضعیت پذیرش داوطلب سوم: داوطلب مورد نظر با رتبه 264 در دانشگاه الزهرا (س) – تهران و در دوره روزانه رشته مهندسی نرم افزار پذیرش شده است.

تحصیل در ارشد کامپیوتر- نرم افزار در یکی از بهترین دانشگاه های خارج از کشور

در حال حاضر، ادامه تحصیل در رشته های مختلف و در دانشگاه های خارجاز ایران در بین مردم و بالاخص جوانان بسیار باب شده است. اما چرا شما نیز از این دست افراد نباشید و در یکی از جامع ترین و بهترین دانشگاه هخای خارج از کشور درس نخوانید؟ اطمینان داشته باشید که شما هم توانایی این کار را دارید. امکان ادامه تحصیل شما در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار در دانشگاه های سطح بالای خارجی برای شما به راحتی فراهم است. در صورت نیاز به کسب اطلاعاتی در ین زمینه می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید. مشاوران آیدانیتو می توانند جامع ترین اطلاعات را در این رابطه به شما بدهند.

مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر-نرم افزار 98 را در اختیار شما قرار دهند. در صورت نیاز می توانید با آن ها تماس بگیرید.