رتبه ارشد شیمی

رشته مهندسی شیمی از مجموعه گروه فنی و مهندسی است. داوطلبانی که در سالهای گذشته انتخاب رشته کرده اند و توانسته اند وارد مقطع ارشد و دکتری در هر یک از دانشگاه های سراسری یا آزاد در رشته مهندسی شیمی شوند، کارنامه و رتبه قبولی آنها برای داوطلبان سالهای بعد اهمیت دارد. چرا که در کارنامه و رتبه ارشد شیمی اطلاعاتی مربوط به حداقل رتبه ها و درصدهای قبولی برای دانشگاه های سراسری و آزاد وجود دارد و این اطلاعات داوطلبان را در انتخاب رشته کمک خواهد کرد. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با رتبه ارشد شیمی بدست آورید. آشنایی با رتبه ارشد شیمی می تواند یاری گر شما در امر انتخاب این رشته باشد.

نمونه کارنامه و درصدهای قبولی ارشد مهندسی شیمی

یک کارنامه ارشد مهندسی شیمی دارای فیلدهای زیر است: 1- نمرات اکتسابی                           2- شماره داوطلب:                 3- علاقمند پیام نور غیر انتفاعی: 4- کد رشته امتحانی اول:                   نام رشته امتحانی اول              مجموعه مهندسی مکانیک 5- وضعیت داوطلب در هر گرایش:

نام درس نمره به درصد گرایش نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه مجاز در رشته های غیر از پیام نور و غیر انتفاعی نتیجه در رشته های غیر از پیام نور و غیر انتفاعی رتبه داوطلب در سهمیه در رشته های پیام نور و غیر انتفاعی آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام نور و غیر انتفاعی نتیجه در رشته های پیام نور و غیر انتفاعی
         6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب:                                             7- معدل مؤثر:

با بررسی و تحلیل کارنامه های داوطلبان سال های گذشته و اطلاع از رتبه های آن ها می توان انتخاب رشته بهتر و جامع تری را در ارشد مهندسی شیمی داشت. در این رابطه، مشاوران آیدانیتو می توانند راهنمای خوبی برای شما باشند.

بر این اساس گرایش های مجموعه مهندسی شیمی که همان کد ضریب ها هستند و درصدها و رتبه قبولی ارشد شیمی لازم برای هر یک از دوره های روزانه، آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور مشخص می شود. همچنین آخرین رتبه مجاز و نتایج مربوط به مجاز شدن یا نشدن در هر کدام درج می شود. بر طبق نمونه کارنامه سالهای قبل، داوطلبی که رتبه 154 را کسب کرده است، دارای درصدها زیر بوده است:

ریاضی 44 کنترل فرآیند بدون پاسخ
طراحی راکتور 79 انتقال جرم و عملیات واحد 53.12
مکانیک سیالات 29.85 حرارت 12.10
ترمودینامیک 39 زبان بدون پاسخ­گویی

این داوطلب در دوره روزانه دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده است و با توجه به این درصدها در اکثر دانشگاه های روزانه امکان قبولی داشته است. داوطلب دیگری با رتبه 497 دارای درصدهای زیر در هر یک از دروس آزمون ارشد مهندسی شیمی است.

درس درصد
حرارت 22.71
طراحی راکتور 50.89
ریاضی 12.10
مکانیک سیالات 15.86
کنترل فرآیند 27.79
زبان 3.54
ترمودینامیک 32.43
انتقال جرم و عملیات واحد 40.89


مشاوران آیدانیتو می توانند همراه شما در جهت شناخت رتبه های داوطلبان سال های گذشته شرکت کننده در کنکور ارشد شیمی باشند. بنابراین، فرصت تماس با آن ها را از دست ندهید.

این داوطلب در گرایش فرآیندهای جداسازی دوره شبانه دانشگاه اصفهان پذیرفته شده است. معمولاً در کارنامه ها معدل مؤثر نیز درج می شود که برای رتبه های مطلوب، تأثیر مثبتی دارد و برای رتبه های نه چندان خوب، بی تأثیر یا دارای تأثیر ناچیز است. در کارنامه و رتبه قبولی ارشد شیمی می بایست به ظرفیت های ورودی آن سال نیز توجه داشت. چرا که هر چقدر ظرفیت ها بیشتر باشد، امکان ورود به دانشگاه مورد نظر نیز بیشتر خواهد شد. بر اساس درصدها و رتبه های کسب شده در هر یک از ضریب ها، نوع دانشگاه و دوره ای که داوطلب قبول خواهد شد، تعیین می شود و چون ضرایب دروس برای هر یک از گرایش ها متفاوت است، رتبه های مختلف در یک مجموعه امکان قبولی دانشگاه های مختلفی را تعیین می کند. با توجه به این موارد و کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی شیمیمی توانید کارنامه خود را آنالیز کنید و سپس انتخاب رشته کنید. مقاله انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی را از دست ندهید.
در صورت داشتن هر گونه پرسش مرتبط با موضوع کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی امکان برقراری تماس شما با مشاوران آیدانیتو فراهم است.