آنالیز کارنامه، رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در مقطع ارشد روانشناسی

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی می پردازیم. همان طور که می دانید، ارزیابی و بررسی درست کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی 99 در انتخاب رشته ارشد 1400 اهمیت بالایی دارد. رشته روانشناسی به بررسی روح و روان، مغز و رفتار انسانها می پردازد و جایگاه مهمی در سطح اجتماعی دارد. به عبارتی روان شناسی علم رفتار ذهنی شامل ضمایر خودآگاه و ناخودآگاه ، احساس و اندیشه است. در واقع روان شناسی ار جمله رشته های دانشگاهی است که ابعادی بسیاری وسیع و متنوع دارد.
 

هدف از علم روانشناسی به عنوان یک علم اجتماعی ، درک فردی و گروهی با اعمال مجموعه ای از اصول کلی و تحقیق در مورد مسائل خاص است، در واقع روانشناسان تلاش می کنند تا نقش عملکردهای ذهنی را در رفتارهای فردی و اجتماعی درک کنند . مجموعه روانشناسی دارای 8 رشته می باشد:
رشته کد ضریب
روان شناسی عمومی 1
روان شناسی بالینی 2
روان شناسی صنعتی و سازمانی 3
روان شناسی اسلامی 1
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان 2
روان شناسی تربیتی 6
سنجش و اندازه گیری 3
روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 5
برای رشته های روان شناسی بالینی و روان شناسی اسلامی به ترتیب گرایش های خانواده و روان شناسی مثبت گرا تعریف می شود. کد ضریب در هر رشته نشان دهنده ی نوع تأثیر ضرایب دروس امتحانی است. در کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی بر اساس هر کد ضریب یک رتبه و تراز مشخص می شود. اگر به جدول زیر دقت کنید روان شناسی بالینی و روان شناسی بالینی کودک و نوجوان هر دو کد ضریب 2 دارند که این بدین معنی است که دارای ضرایب دروس امتحانی مشترک هستند.
به عنوان مثال هر دو این رشته ها در درس متون روان شناسی به زبان انگلیسی دارای ضریب 2 و در درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دارای ضریب یک هستند.  در کارنامه و رتبه قبولی ارشد روان شناسی تراز از اهمیت کمتری نسبت به رتبه برخوردار است ، در نتیجه در کارنامه و انتخاب رشته ارشد، بهتر است به رتبه توجه کنید.
14 درس برای امتحان ارشد روانشناسی در نظر گرفته شده است که بر اساس رشته ای که می خواهید دروس مربوط را مطالعه کنید، دروسی که دارای ضریب صفر هستند در آزمون و رتبه قبولی شما در کد ضریب مشخص تأثیری ندارند. پیشنهاد می کنیم درباره ی تخمین رتبه بیشتر بخوانید.

نمونه کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی

از آنجایی که مقایسه کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان مشابه شما در سال های گذشته می تواند درک بهتری را برای شما ایجاد کند، در ادامه چند نمونه کارنامه در رشته و گرایش های مختلف را برای شما آورده ایم. تحلیل دقیق کارنامه و رتبه قبولی ارشد روان شناسی می تواند در انتخاب رشته ارشد روان شناسی 1400 بسیار حائز اهمیت باشد. به همین منظور پیشنهاد می کنیم که کارنامه های زیر را به دقت مورد بررسی قرار دهید.

نمونه درصد و رتبه قبولی روانشناسی عمومی سال های گذشته

رتبه متون روانشناسي به زبان انگليسي علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي آمار و روش تحقيق روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي روانشناسي رشد روانشناسي عمومي روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان
8 70 51 58 45 56 68 51
17 53 71 73 44 68 53 53
24 71.11 77.78 53.33 40 60 66.67 37.78
30 43 84 80 51 71 24 37
43 83 44 66 45 76 سفید 57
50 48 86 70 50 55 31 62
62 78 73 58 40 45 27 49
98 سفید 62 16 18 78 91 84
126 43 67 70 42 57 49 31

نمونه درصد و رتبه قبولی روانشناسی بالینی سال های گذشته

رتبه متون روانشناسي به زبان انگليسي علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي آمار و روش تحقيق روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي روانشناسي رشد روانشناسي باليني روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان
4 59 73 50 75 67 68 84
14 43 84 80 51 71 57 37
34 69 53 40 43 62 60 60
45 39 78 63 38 77 63 84
59 71.11 77.78 53.33 40 60 56.67 37.78
68 70 51 58 58 56 38 51
102 48 80 70 50 55 36 62
128 45 57 43 36 31 68 53

نمونه درصد و رتبه قبولی سنجش و اندازه گیری سال های گذشته

رتبه متون روانشناسي به زبان انگليسي آمار و روش تحقيق روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي روانشناسي رشد روانشناسي عمومي روان سنجي ازمونهاي شناختي هوش و استعداد
38 8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 سفید
67 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید
141 31.11 41.67 43.33 3.32- 51.11 15 50
190 54.44 35 سفید 70 68.69 سفید سفید
701 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید
800 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید
1356 11.1- 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید
1698 58.89 13.33 26.67 6.67 28.89 سفید 13.33

نمونه درصد و رتبه قبولی روانشناسی صنعتی و سازمانی سال های گذشته

رتبه متون روانشناسي به زبان انگليسي آمار و روش تحقيق روانشناسي صنعتي -سازماني روانشناسي اجتماعي رفتارسازماني روانشناسي امور استخدامي بالندگي سازماني
35 31.11 41.67 سفید 20 سفید 55.56 46.67
954 6.67 5 20 15.56 4.44 37.78 11.11
1334 سفید 16.67 15.56 24.44 2.21- 46.67 سفید
2232 71.11 53.33 سفید سفید سفید سفید سفید
3537 10 0 17.78 17.78 13.33 11.11 6.67
4535 46.67 31.67 سفید سفید سفید سفید سفید

نمونه درصد و رتبه قبولی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال های گذشته

 

 

متون روانشناسي به زبان انگليسي آمار و روش تحقيق روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي روانشناسي رشد روانشناسي عمومي روان سنجي روان شناسي تربيتي آموزش وپرورش كودكان استثنايي
2 8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 56.67 45
72 54.44 35 سفید 70 68.89 سفید 61.67 سفید
76 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید سفید
162 31.11 41.67 43.33 3.32- 51.11 15 43.33 0
770 11.1- 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید 10
1038 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید سفید
1490 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید سفید
2492 سفید 16.67 16.67 13.33 4.44 سفید 30 25
3235 55.56 31.67

در اين مقاله به بررسي کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسي پرداختيم. پيشنهاد مي كنيم براي آگاهي از راه و رسم انتخاب رشته ارشد روانشناسي كليك كنيد.