چطور کاریزما داشته باشیم؟

کاریزما نتیجه ارتباط برقرار کردن با دیگران به بهترین نحو ممکن و استفاده از مهارت های بین فردی است. از آنجایی که این مهارت ها قابل یادگرفتن هستند، صاحب کاریزما شدن امکان پذیر است.

آدم هایی که کاریزما دارند به ارتباطاتشان با دیگران توجه عمیقی دارند. این یک واقعیت است که وقتی دیگران خصوصیاتی را در ما مثبت و جذاب ببینند به ما علاقه ­مند می شوند. آدم هایی که دیگران را جذب می کنند از مهارت هایشان برای جلب توجه دیگران و همراه کردن آن ها با خودشان استفاده می کنند. به همین دلیل صاحب کاریزما بودن ارتباطی قوی با مهارت های رهبری دارد.

وقتی از مردم می خواهیم که یک فرد صاحب کاریزما را نام ببرند، آن ها اغلب به یک سیاستمدار، هنرمند مشهور یا رهبر قدرتمند اشاره می کنند. قطعاً این افراد موفق هستند و کاریزما دارند. اما آدم های معمولی زیادی هم در سراسر جهان وجود دارند که صاحب کاریزما هستند.

یک نوجوان محبوب در مدرسه، پیشخدمتی در رستوران که بیشتر از همه انعام می گیرد و کارمندی در یک اداره که با همه دوست است در دسته افراد صاحب کاریزما قرار می گیرند.

خصوصیات یک فرد صاحب کاریزما

در اینجا به مهم ترین خصوصیاتی اشاره می کنیم که موجب می شوند فردی بر دیگران تأثیر بگذارد و بر آنها نفوذ داشته باشد:

اعتماد به نفس

آدم های صاحب کاریزما اعتماد به نفس دارند یا حداقل این توانایی را دارند که خودشان را با اعتماد به نفس نشان بدهند. اعتماد به نفس باعث می شود که بتوانیم در موقعیت های متنوعی با دیگران به صورت فردی یا در گروه ارتباط برقرار کنیم.

یک فرد صاحب کاریزما نه تنها در ارتباطاتش با دیگران اعتماد به نفس دارد، بلکه به تقویت اعتماد به نفس در دیگران هم کمک می کند. این افراد به شیوه ای مثبت اعتماد به نفس دارند و خودشیفته و خودخواه نیستند.

خوشبینی

آدم های صاحب کاریزما تلاش می کنند تا بهترین ها را در مردم، موقعیت ها و اتفاقات ببینند. آن ها این توانایی را دارند که دیگران را به خوشبینی تشویق کنند. تفکر مثبت و خوشبینی نیروهای قدرتمندی برای مذاکره و حل مسئله هستند.

نفوذ بر دیگران

قدرت ناشی از کاریزما داشتن این توانایی را به فرد می دهد که دیگران را با خودش همراه کند. چنین توانایی ای هم جنبه های مثبت دارد و هم جنبه های منفی. رهبرانی که کاریزما دارند، می توانند بر دیگران تأثیر بگذارند، آن ها را تشویق کنند، انگیزه‌شان را افزایش بدهند و کاری کنند که آنچه را یک رهبر صاحب کاریزما می خواهد، بخواهند.

از سویی دیگر ممکن است این افراد از مهارت هایشان برای جلب اعتماد و احترام دیگران استفاده کنند و در نهایت پول یا چیزهای ارزشمند دیگری را از آن ها بگیرند.

آدم های صاحب کاریزما به شکل نامحسوسی بر دیگران نفوذ پیدا می کنند. آن ها با کلمات و رفتارشان دیگران را تشویق می کنند و با خوش بینی و اعتماد به نفس افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.

بازیگری

اگر چه کسانی که کاریزما دارند در نشان دادن احساساتشان بسیار خوب عمل می کنند، اما آن ها در بازیگری و به نمایش گذاشتن احساسات غیر واقعی هم، به قابل باورترین شکل، توانمند هستند. به عنوان مثال می توانند طوری خودشان را غمگین نشان بدهند که اشک دیگران جاری شود.

جذابیت

آدم ها از تعامل و گوش دادن به کسی که کاریزما دارد لذت می برند. افراد دارای کاریزما داستان گویان خوبی هستند و در گفت و گو با دیگران، متکلم الوحده بوده و توضیح دادن درباره ای مسئله ای، بسیار جذاب، عمل می کنند.

این افراد در ارتباط با دیگران پیامشان را با وضوح و روشنی منتقل می کنند، طنز پرداز هستند و می توانند شنوندگان را بر گفته های خودشان متمرکز کنند.

مهم نیست که یک انسان دارای کاریزما در یک گفت و گوی دو نفره باشد یا در یک جمع. او در هر موقعیتی آرامش خود را حفظ می کند، از زبان بدن به ویژه رابطه چشمی به خوبی استفاده می کند و راحت و بی دغدغه ارتباط برقرار می کند.

آن ها از مخاطبانشان بازخورد می گیرند، سؤال های باز می پرسند تا دیدگاه و احساساتشان را درک کنند، و از آنجایی که در جلب اعتماد دیگران توانمند هستند، معمولاً پاسخ های خالصانه و صادقانه ای دریافت می کنند.

افراد دارای کاریزما با دیگران همدلی می کنند، گوش شنوایی دارند و این پیام را به افراد منتقل می کنند که به دغدغه و مشکلاتشان اهمیت می دهند.

یک لبخند صادقانه، حفظ رابطه چشمی، مؤدب و خوش رفتار بودن و اهمیت دادن به دیگران روش های بسیار ساده و تأثیرگذاری برای جذب دیگران است. اگر به درستی با مردم رفتار کنیم و نشان بدهیم که به آن ها توجه داریم، با ما همراه می شوند.

در ادامه مطالعه مقاله «هوش هیجانی» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاع از روش های ایجاد و تقویت کاریزما می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.