پشیمانی

پشیمانی یک احساس منفی است و زمانی اتفاق می افتد که کسی اعتقاد داشته باشد اگر عملی یا رفتاری را در گذشته انجام نمی داد یا به شکلی دیگر انجام می داد، نتیجه بهتری می گرفت. معمولاً پشیمانی با احساس گناه و شرم مرتبط است. گاهی اوقات وقتی که پشیمان هستیم، پشیمانی را در غالب عذرخواهی ابراز می کنیم.

احساس پشیمانی می تواند به دو مؤلفه اصلی تقسیم شود:

  • احساس منفی بابت اتفاقی در گذشته
  • فکر کردن به یک رفتار یا عمل جایگزین

حتی اگر انجام رفتار یا عمل جایگزین در گذشته غیر ممکن یا غیر محتمل بوده، فکر کردن به آن می تواند در فرد احساس پشیمانی ایجاد کند و موجب شود که او خودش را سرزنش کند. سرزنش می تواند به طور کلی در مورد گذشته یا در مورد یک اتفاق خاص در گذشته باشد.

به عنوان مثال گاهی اوقات برخی افراد در دوران سالمندی وقتی به گذشته نگاه می کنند. احساس می کنند، زندگی را باخته اند، به اهدافشان نرسیده اند یا راه را اشتباه رفته اند. برخی مواقع هم فکر کردن به یک اتفاق خاص در گذشته ما را آزار می دهد و مدام با خودمان فکر می کنیم که اگر می توانستیم به عقب برگردیم رفتار دیگری انجام می دادیم.

مزایای پشیمانی

اگر چه احساس پشیمانی احساس خوشایندی نیست اما می تواند مفید هم باشد. وقتی به اتفاق یا اتفاقاتی که از آن ها پشیمان هستیم فکر می کنیم، بینش و آگاهی به دست می آوریم و می توانیم در آینده تصمیم های بهتر و عاقلانه تری بگیریم.

معایب پشیمانی

اگرچه پشیمانی به ما کمک می کند تا اشتباهات را تکرار نکنیم و به نوعی از آن ها درس بگیریم، از سویی دیگر این قابلیت را دارد که بر روان ما تأثیری منفی بگذارد. تأثیری مثل:

  • اضطراب: فرد مدام به آنچه از آن پشیمان است فکر می کند و مضطرب می شود
  • احساس شرم
  • احساس گناه
  • احساس غم
  • خشم و عصبانیت نسبت به خود

راهکارهایی برای جلوگیری از احساس پشیمانی بیش از حد

از آنجایی که پشیمانی بیش از حد می تواند تأثیرات منفی و زیان باری بر روان ما بگذارد و حتی در عملکرد مثبت ما اختلال ایجاد کند، بهتر است که با استفاده از راهکارهایی جلوی آن را بگیریم.

اشتباه را بپذیرید

زندگی سرشار از اتفاقات مثبت و منفی است. اگر می خواهیم در مسیر زندگی متوقت نشویم و به راهمان ادامه بدهیم، باید بتوانیم اتفاقات ناخوشایند را بپذیریم. انسان موجودی است که اشتباه می کند و گاهی به دست خودش اتفاقات ناگواری را رغم می زند. اگر اشتباهی کرده اید، نمی توانید تا ابد به آن فکر کنید. یک جایی باید آن را بپذیرید و ادامه بدهید.

تغییر ایجاد کنید

اگر پشیمان هستید چون در گذشته کارهایی را انجام نداده اید، حالا می توانید ا زجا بلند شوید و جبران کنید. حتی اگر دیر باشد. به عنوان مثال اگر همیشه آرزوی یادگیری مهارتی مثل ساز زدن را داشتید و موفق نشدید، امروز در کلاس موسیقی ثبت نام کنید.

مثبت باشید

اگر حالا به واسطه تجربیات گذشته از چیزهای زیادی آگاه هستید، بخشی از این تجربیات را با کارهای اشتباهتان به دست آورده اید. پس به جای خودآزاری با احساس پشیمانی، به این فکر کنید که روزهای جدیدی را پیش رو دارید و می توانید بهتر و پخته تر عمل کنید.

در ادامه مطالعه مقاله انتقام را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه پشیمانی می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرد.