هوش فرهنگی

هوش فرهنگی در واقع توانایی و قابلیت یک فرد برای عملکرد مناسب در محیط های چند فرهنگی است. این مفهوم برای اولین بار توسط ایرلی و انگ که از پژوهشگران دانشکده کسب و کار لندن بودند مطرح شد. وقتی از هوش و فرهنگ صحبت می کنیم، ممکن است نتوانیم رابطه ای میان این دو پیدا کنیم اما هوش فرهنگی ثابت کرده است که میان این دو متغیر رابطه ای وجود دارد.

کسی که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار است می تواند در محیط های مختلفی با فرهنگ های متفاوت قرار بگیرد، در تعامل با انسان هایی که فرهنگ متفاوتی دارند سازگار شود و عملکرد مناسب و با کیفیتی داشته باشد. هوش فرهنگی بالا، تطبیق با آداب و رسوم، ارزش ها و سنت های متفاوت را آسان می کند.

اهمیت هوش فرهنگی

امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان، محیط های کاری بسیار متنوع اند چون کارمندان مختلفی از اقصی نقاط جهان کنار هم جمع شده اند و حتی بسیاری از فعالیت های یک سازمان ممکن است در کشورهای متفاوتی انجام شوند.

به عنوان مثال طراحی یک محصول در آلمان اتفاق می افتد، منابع مالی آن در آمریکا تأمین می شود و دفتر کاری اش در گرجستان است. برای موفقیت در محیطی با این میزان از تنوع فرهنگی، نیازمند هوشی هستیم که سازگاری فرهنگی را بالا ببرد.

جهان امروز به شکل قابل توجه و بی سابقه ای به سویی همگرایی و جهانی شدن در ابعاد مختلف پیش می رود. توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم مردم سراسر جهان را به هم نزدیک کرده است. در چنین موقعیتی بدون هوش فرهنگی بالا نمی توان زندگی کرد.

عناصر هوش فرهنگی

هوش فرهنگی دارای سه عنصر است. ابعاد هوش فرهنگی شامل موارد زیر است:

عنصر شناختی

وقتی از هوش فرهنگی برخوردار باشیم، می توانیم عقاید و ارزش های دیگران را بشناسیم و درک کنیم. برای اینکه بتوانیم در محیط های متفاوت و در تعامل با افرادی متفاوت از خودمان، عملکرد مناسب و با کیفیتی داشته باشیم، باید بدانیم که آن ها چه آداب و رسوم، سنت ها و ارزش هایی دارند.

تفاوت های فرهنگی کمک می کنند که رابطه سالمی داشته باشیم و با استفاده از نقاط مشترک فرهنگی ارتباط برقرار کنیم.

عنصر روانی و انگیزشی

هر فرهنگی ویژگی های منحصر به فرد خودش را دارد. بعضی افراد تحمل تفاوت های فرهنگی را ندارند و بعضی ویژگی های یک فرهنگ دیگر در نظرشان شبیه به مانع است و جلوی نزدیک شدن به آن فرهنگ را می گیرد. اگر کسی انگیزه کافی نداشته باشد نمی تواند از این موانع عبور و به فرهنگی خاص و متفاوت ورود پیدا کند.

عنصر فیزیکی و رفتاری

ما با رفتارهایمان پیام های زیادی را به دیگران منتقل می کنیم. اگر با رفتارهایمان بی علاقگی به یک فرهنگ را نشان دهیم یا به آن فرهنگ بی احترامی کنیم، نمی توانیم تعامل فرهنگی مناسب و سالمی داشته باشیم. افراد دارای هوش فرهنگی بالا از مهارت های رفتاری لازم برای برقراری رابطه با دیگرانی با فرهنگ متفاوت برخوردار هستند.

در ادامه مطالعه مقاله هوش سازمانی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه هوش فرهنگی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.