هوش سازمانی

هوش سازمانی یک مفهوم تقریباً جدید در حوزه سازمان و مدیریت است. هوش به معنای توانایی یادگیری و بعد استفاده از آنچه یادگرفته شده برای سازگاری با شرایط و موقعیت های جدید است. برخی از متخصصان هم هوش را توانایی استفاده از اطلاعات و استدلال کردن برای رسیدن به هدف می دانند.

بسیاری از ما در اثر تجربه به این نتیجه رسیده ایم که هوش بالا در عرصه های مختلف زندگی موجب موفقیت می شود. سازمان هم از این قاعده مثتثنی نیست. از آن جایی که امروزه سازمان ها بسیار پیچیده و هوشمند شده اند، علاوه بر انسان ها، ماشین های هوشمند هم نقش مؤثری ایفا می کنند.

هوش سازمانی ترکیبی از دو هوش انسانی و مصنوعی است که هر سازمانی برای پویایی، پیشرفت و رسیدن به اهداف نیازمند آن است.

هوش سازمانی چیست؟

هوش سازمانی در حقیقت ترکیبی از همه مهارت هایی است که در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع هوش به هر سازمان و شرکتی کمک می کند تا از طریق تحلیل داده های دریافتی عملکرد خوبی داشته باشد و کمتر دچار مشکل شود.

هر چقدر هوش سازمانی در یک محیط کاری بالاتر باشد، توانایی های بالقوه بیشتر بالفعل می شوند و خروجی سازمان بیشتر و پرسودتر است. شاید بتوان گفت که در دنیای امروز بدون هوش سازمانی نمی توان موفق شد.

نظریه پردازان مختلف در تعریف هوش سازمانی نظریه های متفاوتی را ارائه داده اند. در یک تعریف ساده می توان گفت که قابلیت یک سازمان در ایجاد دانش و استفاده از آن دانش برای سازگاری با محیط و موفقیت، هوش سازمانی است.

به کمک هوش سازمانی است که می توان برنامه ها و عملکردها را تحلیل کرد، در جهت توسعه قدم برداشت و با یک چشم انداز واضح و روشن برای موفقیت برنامه ریزی کرد.

هوش تجاری

هوش تجاری (Business Intelligence) به معنای برخورداری از دانشی فراگیر در مورد همه عوامل مؤثر بر یک سازمان است. وقتی مدیر یک سازمان و سایر اعضایش از ساز وکارها و فرایندهای مرتبط با مراجعان، منابع مالی، منابع انسانی، رقبا، موقعیت اقتصادی و… باخبر باشند، می توانند بهترین تصمیم ها را بگیرند. مطلع بودن از این عوامل همان هوش تجاری است.

ضرورت هوش تجاری

امروزه ضرورت هوش تجاری بیش از همیشه حس می شود. وقتی از ابزارهای هوش تجاری در یک سازمان استفاده کنیم، می فهمیم که سازمان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد، می توانیم موقعیت را تحلیل کنیم، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را بشناسیم، گزارش های مالی را رصد کنیم و با سیاست گذاری های درست بهترین تصمیم ها را بگیریم.

در ادامه مطالعه مقاله هوش هیجانی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه هوش سازمانی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.