هزینه ثبت نام دکتری

ثبت نام آزمون دکتری در آذر ماه آغاز می شود. داوطلبان باید از طریق سایت سنجش برای ثبت نام اقدام کنند. برای ثبت نام آزمون دکتری اولین اقدام پرداخت هزینه ثبت نام دکتری و تهیه کارت اعتباری است که از منوی سمت چپ سایت قابل انجام است.

هزینه ثبت نام دکتری 98

برای ثبت نام دکتری، ابتدا باید هزینه ثبت نام دکتری را پرداخت کنید و کارت اعتباری تهیه کنید، سپس می توانید اطلاعات فردی خود را وارد و مراحل ثبت نام را طی کنید. تمامی مراحل ثبت نام دکتری اینترنتی انجام می شود.

داوطلبانی که مایل به شرکت و تحصیل در دانشگاه آزاد هستند نیز باید کارت اعتباری خود را از سایت سازمان سنجش دریافت کنند. زیرا آزمون دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری با هم ادغام شده است و تنها یک آزمون برگزار می شود. هزینه ثبت نام دکتری 98، 75 هزار تومان است و در صورتی که بخواهید از هزینه خدمات پیامکی سازمان سنجش استفاده کنید باید 600 تومان دیگر بپردازید.

زمان ثبت نام آزمون دکتری

ثبت نام آزمون دکتری هر ساله در آذر ماه آغاز می شود و مدت یک هفته برای ثبت نام در نظر گرفته می شود. در سال 98 ثبت نام آزمون دکتری از 16 آذر ماه آغاز شده و تا 12 آذر ماه نیز ادامه داشته است. در زمان ثبت ابتدا باید با پرداخت هزینه ثبت نام دکتری رمز عبور را دریافت کنید، سپس مراحل ثبت نام را طی کنید.

آزمون دکتری آزمونی نیمه متمرکز است. در این مرحله شما برای مرحله اول آزمون که کتبی است ثبت نام کرده اید و هزینه ثبت نام دکتری انجام شده نیز برای مرحله اول است، مرحله دوم یا مصاحبه، بعد از اعلام نتایج مرحله اول انجام می شود.

هزینه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

همان طور که در بالا به طور کلی بیان کردیم، هزینه ثبت نام دکتری برای مرحله اول یا همان آزمون کتبی دانشگاه آزاد، با دانشگاه سراسری حساب می شود. زیرا آزمون دکتری هر دو دانشگاه با هم ادغام شده است. هزینه ثبت نام دکتری در مرحله اول برابر 75 هزار تومان است. اما در مرحله دوم یا مصاحبه دانشگاه آزاد، برای شرکت در مصاحبه در هر منطقه تنها یک پرداخت لازم است.

هزینه ثبت نام مصاحبه دکتری

با وجود این که آزمون کتبی دکتری دانشگاه آزاد و سراسری با هم ادغام شده است، مرحله مصاحبه این دو دانشگاه کاملاً از هم جداست. بعد از برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج پذیرفته شدگان به مصاحبه دعوت می شوند. در سال های گذشته افرادی به مصاحبه دعوت شده بودند برای شرکت در مصاحبه در هر  گرایش و هر واحد باید هزینه ثبت نام دکتری مرحله مصاحبه آن را جداگانه پرداخت می کردند. هزینه ثبت نام دکتری در مرحله مصاحبه برابر 70 هزار تومان بوده است. اما در سال جدید دانشگاه آزاد هزینه ثبت نام دکتری در مرحله مصاحبه را تغییر  داده است. دانشگاه آزاد تمامی واحدهای خود را به 10 منطقه تقسیم کرده است و در هر منطقه چند استان قرار گرفته است. داوطلبان دعوت به مصاحبه شده برای مصاحبه در واحدهای هر منطقه یک هزینه ثبت نام دکتری مرحله مصاحبه پرداخت می کنند. هزینه ثبت نام دکتری در این مرحله معادل 80 هزار تومان است.

هزینه ثبت نام دکتری در مرحله مصاحبه دانشگاه سراسری کاملاً متفاوت از دانشگاه آزاد است. دعوت به مصاحبه شدگان دانشگاه سراسری چه برای دوره روزانه، چه برای دوره نوبت دوم باید هزینه مصاحبه را پرداخت کنند. هزینه ثبت نام دکتری در مرحله مصاحبه دانشگاه های سراسری، متفاوت است و هر دانشگاه هزینه ای جداگانه دریافت می کند. این هزینه در سال های گذشته برای دانشگاه گیلان 120 هزار تومان است و برای دانشگاه 60 هزار تومان بوده است. هزینه مصاحبه دکتری سایر دانشگاه های سراسری بین دو نرخ بوده است.
برای آشنا یی با نحوه ثبت نام مقاله ثبت نام آزمون دکتری 98 را مطالعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون هزینه ثبت نام دکتری در حین تحصیل دکتری و نحوه ثبت نام با مشاوره آیدانیتو تماس بگیرید.