مکانیک بدون کنکور آزاد

دانشگاه آزاد در رشته مکانیک در مقطع کارشناسی بدون کنکور از متقاضیان حائز شرایط پذیرش می کند. رشته مکانیک بسیار پرمتقاضی است و جزو برترین رشته های گروه آزمایشی ریاضی و فنی محسوب می شود و به همین نسبت، پذیرش بدون کنکور مکانیک هم طرفدار زیاد دارد و دانشگاه آزاد هم از این موضوع مستثنا نیست. در این مقاله به وضعیت پذیرش، شرایط، نحوه و زمان ثبت نام و ظرفیت پذیرش مکانیک بدون کنکور آزاد می پردازیم.

پذیرش بدون کنکور مکانیک آزاد

پذیرش مکانیک بدون کنکور آزاد در مقطع کارشناسی، چه کارشناسی پیوسته و چه ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی است. منظور از سوابق تحصیلی معدل کل دیپلم یا مقطع کاردانی داوطلب است. از آنجا که سوابق تحصیلی پایه و اساس پذیرش است، اگر گروه آزمایشی که داوطلب از آن انتخاب رشته می کند با دیپلم او یکسان باشد، ضریب تأثیر معدل 100% است و اگر غیر از این باشد، ضریب تأثیر معدل حدودا 70% است. ضریب تأثیر معدل فقط در کارشناسی پیوسته اعمال می شود.

شرایط ثبت نام مکانیک بدون کنکور آزاد

برای ثبت نام بدون کنکور مکانیک آزاد در کارشناسی پیوسته داوطلبان باید مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم کامل نظام قدیم داشته باشند. دیپلمه های فنی حرفه ای و کار و دانش فقط به شرط داشتن مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته می توانند برای پذیرش مکانیک بدون کنکور آزاد اقدام کنند.

برای پذیرش کارشناسی ناپیوسته یا همان داشتن کاردانی به کارشناسی مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته برای متقاضیان ضروری است.

داوطلبان ذکور برای پذیرش مکانیک بدون کنکور آزاد باید از شرایط معافیت تحصیلی برخوردار باشند یا کارت معافیت یا پایان خدمت داشته باشند. توضیحات مربوط به مقررات وظیفه در دفترچه های راهنمای ثبت نام کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موجود است.

نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد رشته مکانیک

ثبت نام و انتخاب رشته مکانیک بدون کنکور آزاد در سایت Azmoon.org انجام می شود و تمام مراحل آنلاین است. داوطلبان در زمان مقرر می بایست به سایت مراجعه کرده و کارت اعتباری بخرند و مدارک خواسته شده را بارگذاری کرده و ثبت نام و سپس انتخاب رشته کنند.

انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور آزاد

انتخاب رشته مکانیک بدون کنکور آزاد در کارشناسی و کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) هیچ فرقی باهم ندارد. در هر دو پذیرش داوطلب می توانند حداکثر 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته مربوطه ثبت کنند. رشته ها حتما باید براساس اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته ثبت شوند. در دانشگاه آزاد پس از پایان ثبت نام و انتخاب رشته و دریافت رسید ثبت نام، ویرایش اطلاعات ثبت نامی و فرم انتخاب رشته امکان پذیر نیست.

زمان ثبت نام مکانیک بدون کنکور آزاد

زمان ثبت نام مکانیک بدون کنکور آزاد کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی متفاوت است. زمان ثبت نام کارشناسی پیوسته بدون کنکور آزاد 16 مرداد  آغاز می شود و زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور حدودا دو هفته بعد از آن یعنی اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه است. البته ثبت نام بدون کنکور آزاد دو بار در سال است و نوبت دوم اواخر آذر ماه برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های بدون کنکور مکانیک آزاد

ظرفیت پذیرش مکانیک بدون کنکور آزاد قابل توجه است. تعداد واحدهای پذیرنده مکانیک بدون کنکور آزاد کارشناسی پیوسته و ناپیوسته زیاد است و هر واحد پذیرنده این رشته حداقل 60 دانشجو می پذیرد.

در نهایت پس از بررسی مقاله مکانیک بدون کنکور آزاد ،پیشنهاد می کنیم  انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد را نیز مطالعه کنید.

برای اطلاع از دانشگاه های پذیرنده بدون کنکور رشته مکانیک و انتخاب رشته می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.