منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای از جمله رشته های مورد توجه در طول پنجاه سال اخیر برای افراد علاقه مند به این رشته محسوب می شود. این رشته تحصیلی در حال حاضر کمک شایان توجهی را به رفع مشکلات و معضلات شهری در تمامی جوامع داشته است و جایگاه خاص خود را در میان مردم و افراد مایل به ورود به دانشگاه پیدا کرده است. برنامه ریزی شهری و منطقه ای به عنوان یکی از رشته ها در گروه هنر محسوب می شود. افراد و داوطلبان انتخاب کننده این رشته در زمان ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد آن را به عنوان مجموعه مورد آزمون در مقطع ارشد انتخاب می نمایند. در این مقاله به علت نیاز مبرم شما دانشجویان و داوطلبان به اطلاع از منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای موضوع مقاله حاضر را به بحث راجع به منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای اختصاص داده ایم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات کامل و بی نقصی را در مورد منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای به دست آورید.

اگر از داوطلبان کنکور ارشد 99 در رشته ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای هستید و نیاز به اطلاع از منابع کنکور ارشد در این رشته دارید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

در این قسمت از مقاله حاضر به ذکر شمارس از منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای برای شما عزیزان می پردازیم.

نام درس

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

آمار و روش ها و فنون برنامه ریز

اصول روش ها برنامه ریزی منطقه ای

کرامت الله زیاری

دانشگاه یزد

مکتب ها نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

کرامت الله زیاری

دانشگاه یزد

کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای

حکمت نیا- میرنجف موسوی

علم نوین

تاریخ شهر و شهرسازی

ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران

توسلی

مقدمه ای بر شهر و شهرنشینی در ایران

سلطان زاده

تاریخ شکل شهر

موریس

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران

مشهدی زاده دهاقانی

 

نام درس

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

مباحث عمومی شهرسازی ایران

شبکه ارتباطی در طراحی شهری

قریب

 

مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران

کامروا

 

کاربری زمین

پورمحمدی

 

اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران

مهدی زاده

 

هویت شهر

بهزاد فر

 

زبان تخصصی

زبان تخصصی رشته شهرسازی

میناخندان- فرانک سعیدی فر

رهام اندیشه

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی

حسین فرهادی

سمت

زبان عمومی

504واژه ضروری تافل

 

جنگل

گرامر زبان انگلیسی

عباس فرزام

باستان

مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

فرایند برنامه ریزی شهری ایران

شاه حسینی- رهنمایی

 

کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای

موسوی- حکمت نیا

 

شهر و محیط زیست

مدرس

 

طرح ها و برنامه های شهرسازی

بهزاد فر

 

نظریه های شهر و پیرامون

بایلی یزدی

 

 بهترین منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای آورده شده در این مطلب براساس بهترین منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای معرفی شده برای آزمون سراسری ارشد سال گذشته ذکر شده اند. بنابراین نمی توان از این موضوع که این منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ذکر شده در بالا همان منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای برای کنکور ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 99 هستند اطمینان داشت. برای شناخت لیست منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی علی الخصوص بهترین منابع آن با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس حاصل فرمایید.
در ادامه مقاله منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای مطالعه مقاله مشاوره تلفنی را به شما پیشنهاد می کنیم.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و جزئیات مربوط به آن می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.