منابع دکتری مهندسی پزشکی

رشته مهندسی پزشکی، یکی از رشته های گروه فنی و حرفه ای است. این رشته با سه گرایش در مقطع دکتری ارائه می شود و شما بسته به این که به کدام گرایش میل دارید می توانید برای آزمون دکتری آماده شوید. آزمون دکتری یک آزمون نیمه متمرکز است و قبولی در آن نیاز به پشت سرگذاشتن دو مرحله دارد. برای قبولی در مرحله اول که مرحله آزمون کتبی است نیاز است تا از بهترین منابع دکتری مهندسی پزشکی استفاده کنید. منابع دکتری مهندسی پزشکی متناسب با هر گرایش به شما و مطالعه تخصصی مقطع دکتری یتان جهت می دهد. در ادامه شما را با برترین منابع دکتری مهندسی پزشکی آشنا می کنیم.

دکتری مهندسی پزشکی دارای سه گرایش زیر است. همچنین در وزارت بهداشت نیز رشته مهندسی پزشکی با دو گرایش ارائه می شود.

  • بیومکانیک
  • بیو الکتریک
  • بیو مواد
  • بیوالکترونیک وزارت بهداشت
  • رباتیک وزارت بهداشت

در ادامه منابع دکتری مهندسی پزشکی این سه گرایش را معرفی می کنیم.

دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

تمامی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد می توانند در آزمون دکتری مهندسی بیومکانیک شرکت کنند. موارد امتحانی و منابع دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک در ادامه آمده است. توجه داشته باشید که دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی جز موارد امتحانی تمام گرایش و رشته های دکتری می باشد و توانبخشی می باشد و دارای ضریب یک است. رشته بیومکانیک دارای سه گرایش بیومکانیک، ورزش و توانبخشی می باشد.

درس

منبع

نویسنده

ناشر

ریاضیات عمومی

دیفرانسیل انتگرال

جورج توماس

نشر دانشگاهی

ریاضیات عمومی

مارون

پاریاب

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

لطف زمان

امیر کبیر

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن

جورج سیمونز

نشر دانشگاهی

مبانی بیومکانیک

مبانی بیومکانیک

سوزان جی هال

امیر کبیر

اصول و مبانی بیومکانیک حرکت انسان

جوزف هیمل

سمت

مکانیک محیط پیشرفته

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

جورج توماس میس

دانشگاه تهران

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان

نبی زاده و همکاران

نورپردازان

 

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

یکی دیگر از رشته های دکتری مهندسی پزشکی رشته بیومتریال است. این رشته دارای دو گرایش بیومتریال و بافت در مقطع دکتری می باشد. دروس امتحانی و منابع دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال در جدول زیر آمده است.

 

درس

منبع

نویسنده

ناشر

ریاضیات عمومی و معادلات دیفرانسیل

مطابق منابع بیومکانیک

زیست سازگاری

مقدمه ای بر بیومواد

پارک ولیکز

اصفهان

بیومتریال ها اصول و کاربردها

بی پارک- برانزنیو

امیرکبیر

سرامیک و فلزات

کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی

نور محمدی

امیرکبیر

علم و مهندسی مواد

بی پارک- برانزنیو

اصفهان

بررسی خوردگی بیومتریال های فلزی در بدن انسان

نجفی

گلستان

پلیمرها و کامپوزیت ها

کاربرد پلیمرها در پزشکی

ربیعی

امیرکبیر

کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی

نورمحمدی

امیرکبیر

 

دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بیوالکتریک فیزیکی دیگر از گرایش های دکتری مهندسی پزشکی است که تنها یک گرایش ارائه شده است. منابع دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال در جدول زیر آمده است. دو درس ریاضیات عمومی و دیفرانسیل در جدول زیر نیامده است. منابع این دو درس در جدول منابع بیومکانیک آمده است.

 

درس

منبع

نویسنده

ناشر

مقدمه بر مهندسی پزشکی

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد

نجاریان – صارمی

امیرکبیر

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

نجاریان- مستشفی

امیرکبیر

پردازش سیگنال های پزشکی

پردازش سیگنال گسسته در زمان دو جلد

اپنهام- شیفر

نحی

سیگنال ها و سیستم ها

اپنهام- ویلسکی

نحی

کنترل سیستم های عصبی عضلانی

ساختار و عملکرد سیستم عصبی عضلانی

برزگار

فجر

کنترل صوتی و کاربرد تحقیقات در تمرینات بالینی

شاموی کوک

ورنوش

 

برای اطلاع از منابع درس استعداد تحصیلی به شما پیشنهاد می کنیم مقاله منابع استعداد تحصیلی دکتری را مطالعه  کنید.

اگر قصد مطالعه از بهترین منابع دکتری مهندسی پزشکی را دارید میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.