منابع دکتری باکتری شناسی

رشته باکتری شناسی از جمله رشته هایی است که در وزارت علوم و وزارت بهداشت ارائه می شود. در وزارت علوم رشته باکتری شناسی در گروه دامپزشکی قرار گرفته است و دارای کد آزمون 2715 می باشد. منابع امتحانی این رشته با عنوان منابع دکتری باکتری شناسی دامپزشکی شناخته می شود. باکتری شناسی وزارت بهداشت نیز در مجموعه چهار قرار گرفته است و به باکتری شناسی پزشکی معروف است. در ادامه منابع دکتری باکتری شناسی هر دو مجموعه را معرفی خواهیم کرد.

منابع دکتری باکتری شناسی پزشکی

مجموعه شماره 4 دکتری تخصصی وزارت بهداشت شامل دو رشته باکتری شناسی پزشکی و توکسین های میکروبی است. دروس امتحانی و ضرایب مربوطه هر دو رشته در این مجموعه یکسان است. دروس امتحانی، ضرایب و تعداد سؤالات هر مبحث، برای آزمون دکتری باکتری شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است.

مبحث

تعداد سوال

ضریب

ایمنی شناسی پزشکی

25

2

باکتری شناسی پزشکی 

60

5

انگل شناسی پزشکی

5

قارچ شناسی پزشکی

5

ویروس شناسی پزشکی

5

استعداد تحصیلی

30

1

 

 

حال که از دروس امتحانی ضرایب و تعداد سؤالات مطلع شدید به معرفی منابع دکتری باکتری شناسی پزشکی می پردازیم. به حتم دروسی که دارای ضریب 5 هستند اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر دروس دارند و در انتخاب منابع دکتری باکتری شناسی برای این دروس باید حساسیت بیشتری به خرج دهید. سعید کنید متناسب با زمان باقی مانده تا آزمون منابع دکتری باکتری شناسی پزشکی خود را انتخاب کنید و اگر زمان کمی دارید به مطالعه یک منبع جامع اکتفا کنید.

درس

منبع

نویسنده

ناشر

ایمنی شناسی پزشکی

ایمونولوژی

محمد وجگانی

جهاددانشگاهی علوم پزشکی

ایمونولوژی چهار استاد

ترجمه رضا موسوی

کتاب میر

میکروب شناسی( باکتری، قارچ،ویروس و انگل شناسی پزشکی)

میکروب شناسی جاوتز

جاونر و همکاران

ارجمند

اصول تشخیصی باکتری شناسی ماهون

کافی ماهون و همکاران

اشراقیه

باکتری و ویروس شناسی مروری سریع و جامع بر منابع

حسین گودرزی

دیباج

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت

مسیح خواه، قوی پنجه و وکیلی

فرهنگ

 

منابع دکتری باکتری شناسی دامپزشکی

در وزارت علوم نیز شاهد رشته باکتری شناسی هستیم که تنها فارغ التحصیلان دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی داروسازی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست شناسی، بهداشت مواد غذایی بیوتکنولوژی پزشکی و بهداشت آبزیان می توانند در آن شرکت کنند.

اگر بخواهیم منابع دکتری باکتری شناسی دامپزشکی را معرفی کنیم، ابتدا باید با دروس امتحانی آن آشنا شویم. دروس امتحانی باکتری شناسی شامل: باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، قارچ شناسی و بیماری ها، ایمنی شناسی و سرم شناسی، است. دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی که در گروه دروس عمومی آزمون دکتری هستند نیز در آزمون دکتری باکتری شناسی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

درس

منابع دکتری باکتری شناسی

نویسنده

ناشر

باکتری شناسی

باکتری شناسی وعمومی و اختصاصی

واکر- ترجمه ضیغمی 

اندیشه رفیع

قارچ شناسی

قارچ شناسی دامپزشکی

علیرضاخسروی

جهاد دانشگاهی تهران 

ایمنی شناسی

اصول ایمنی شناسی پایه و تکنیک های رایج تشخیص سرولوژیکی مولکولی در بیماری های عفونی دامپزشکی 

زهرا صلاحی

آوای فهیم

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی GMAT 2011

مجید نگهداری

مولف

زبان انگلیسی

خودآموز آیلتس

جهانگیز زارعی

نور علم

1100واژه ضروری تافل

حال که منابع دکتری باکتری شناسی را انتخاب کرده اید با تهیه برنامه ریزی دکتری مطالعه را آغاز کنید.
برای شناخت منابع دکتری باکتری شناسی مناسب و برنامه ریزی میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.