منابع ارشد حقوق

مجموعه حقوق یک مجموعه بسیار گسترده است. در کنکور ارشد مجموعه حقوق در گروه علوم انسانی جای گرفته است. این مجموعه با 25 رشته و دو گرایش یکی از بزرگ ترین مجموعه های ارشد است. در این مقاله با معرفی منابع ارشد حقوق سعی داریم داوطلبان آزمون ارشد حقوق را برای کسب بهترین نتیجه همراهی و راهنمایی کنیم. قبل از بررسی منابع کارشناسی ارشد حقوق نگاهی به رشته ها و دروس امتحانی این مجموعه می اندازیم.

رشته های ارشد حقوق

در دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام آزمون ارشد 98 مجموعه حقوق با 25 رشته ارائه شده است، که دو رشته آن دارای پذیرش خاص است. رشته های ارشد حقوق در زیر آمده است.

 • حقوق اسناد قرار دادهای تجاری
 • حقوق حمل و نقل تجاری
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
 • حقوق خانواده
 • حقوق شرکت های تجاری
 • فقه و حقوق اقتصادی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق مالی- اقتصادی
 • حقوق تجارت الکترونیکی
 • مدیریت ثبت اسناد و املاک
 • حقوق ثبت اسناد و املاک
 • سردفتری اسناد رسمی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • معارف اسلامی و حقوق
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل

رشته معارف اسلامی و حقوق فقط در واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک فقط در دانشگاه آزاد ارائه می شود.

حال با رشته های مجموعه حقوق آشنا شده اید، قبل از معرفی منابع ارشد حقوق، دروس امتحانی را بررسی می کنیم. تا بتوانید رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

موارد امتحانی ارشد حقوق

عناوین دروس امتحانی مجموعه حقوق شامل 17 درس می شود که در هر رشته تنها تعدادی از آن ها مورد سنجش قرار می گیرند و ضریب چند درس در هر رشته برابر صفر است. البته ضریب هر درس برای هر رشته متفاوت است که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد. دروس امتحانی مجموعه حقوق در جدول زیر آمده است.

متون حقوق به زبان انگلیسی و فرانسه 

حقوق مدنی

حقوق تجارت

متون فقه

آیین دادرسی مدنی

حقوق و جزای عمومی

حقوق و جزای اختصاص

حقوق اداری

حقوق بین الملل عمومی

حقوق اساسی

حقوق بین الملل خصوصی

آیین دادرسی کیفری 

حقوق جزا آیین دادرسی کیفری

سازمان های بین المللی 

دروس تخصصی معارف اسلامی و حقوق

حقوق ارتباطات

 

مجموعه رشته حقوق دارای 11 کد ضریب است، بنابراین بعد از انتخاب رشته مورد نظر خود با در نظر گرفتن کد ضریب ها و دروس امتحانی برای آزمون آماده شوید.

منابع ارشد حقوق خصوصی

حقوق خصوصی در مجموعه رشته های حقوق ارشد با کد ضریب یک ارائه شده است. دروس امتحانی و ضرایب دروس امتحانی حقوق خصوصی در جدول زیر آمده است.

 

دروس امتحانی

ضریب

تمدن حقوق به زبان

1

حقوق مدنی

3

حقوق تجارت

1

آیین دادرسی مدنی

1

متون فقه

1

 

از آنجایی که در بین دروس امتحانی حقوق خصوصی درس حقوق مدنی بالاترین ضریب را دارد می توان نتیجه گرفت این درس بیشترین اهمیت را نیز دارد. در معرفی منابع ارشد حقوق خصوصی، منابع حقوق مدنی را معرفی می کنیم.

منابع ارشد حقوق بین الملل

رشته حقوق بین الملل در آزمون ارشد حقوق با کد ضریب 2 ارائه شده است. دروس امتحانی این رشته و ضرایب آن در جدول آمده است.

دروس امتحانی

ضریب

حقوق اساسی، حقوق مدنی تعهدات، حقوق بین المللی خصوصی

1

متون حقوق به زبان، حقوق بین الملل عمومی

2

 

در جدول فوق دروس امتحانی رشته حقوق بین الملل آمده است، ضریب دروس امتحانی در این رشته به دو ضریب یک و دو خلاصه می شود. دو درس متون حقوق به زبان و حقوق بین الملل عمومی دارای ضریب دو هستند، و از اهمیت بیشتر نسبت به سایرین برخودارند.

منابع ارشد حقوق عمومی

حقوق عمومی یکی از رشته های پرطرفدار حقوق است. این رشته با کد ضریب چهار در گروه حقوق ارائه شده است. دروس و ضرایب دروس امتحانی ارشد حقوق عمومی در جدول زیر آمده است.

دروس امتحانی حقوق عمومی

ضریب

متون حقوق به زبان، متون فقه، حقوق بین الملل عمومی

1

حقوق اداری، حقوق اساسی

2

 

حقوق اداری و حقوق اساسی دو درس با ضریب 2 و بالاترین ضریب در بین دروس امتحانی حقوق عمومی هستند. بنابراین بهتر است زمان بیشتر را به این دو درس اختصاص می دهید.

منابع آزمون ارشد حقوق

همان طور که در بالا آمده است مجموعه حقوق در 17 عنوان امتحانی مورد سنجش قرار می گیرد. در جدول زیر به معرفی برخی از مهم ترین دروس امتحانی رشته حقوق پرداخته ایم.

دروس

منبع

نویسنده

ناشر

حقوق مدنی

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

قاسم زاده و صفایی

سمت

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی سه جلد

عبدالله شمس

میزان

متون فقه

فقه استدلالی

امینی و آیتی

کتاب طه

حقوق اداری

حقوق اداری

موسی زاده

میزان

حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

قاضی شریعت پناهی

میزان

 

حال که با منابع ارشد حقوق آشنا شده اید. و رشته مورد نظر خود را انتخاب کرده اید، لازم است برنامه ریزی برای مطالعه خود داشته باشید. زیرا با برنامه ریزی می توانید زمان خود را مدیریت کنید و بهترین نتیجه را کسب کنید. به این منظور به شما پیشنهاد می کنیم مقاله برنامه ریزی ارشد را مطالعه کنید.
جهت اطلاع و معرفی بهترین منابع ارشد حقوق و همچنین ارائه یک برنامه ریزی حرفه ای می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.